Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Trong một phép chia nếu giữ nguyên số bị chia và giảm số chia 3 lần thì thương thay đổi như thế nào?

Quảng cáo

 A. Giảm 3 lần

 B. Tăng 3 lần

 C. Giảm 2 lần

 D. Tăng 2 lần

Câu 2: Trong một phép chia, nếu giữ nguyên số chia và giảm số bị chia đi 2 lần thì thương thay đổi như thế nào?

 A. Giảm 2 lần

 B. Tăng 2 lần

 C. Giảm 3 lần

 D. Tăng 3 lần

Câu 3: Tìm x biết: 252÷x = 7?

 A. x = 34

 B. x = 35

 C. x = 36

 D. x = 37

Câu 4: Trong phép chia hết, 7 chia cho số nào để được thương lớn nhất?

 A. 1

 B. 2

 C. 5

 D. 7

Câu 5: Trong phép chia hết, 7 chia cho số nào để được thương nhỏ nhất?

Quảng cáo

 A. 1

 B. 6

 C. 5

 D. 7

Câu 6: Đoạn thẳng AB dài 8cm. Đoạn thẳng MN có độ dài gấp 5 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng MN dài bao nhiêu cm?

 A. 8cm

 B. 16cm

 C. 20cm

 D. 40cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x - 32) ÷ 7 = 64

 b, 24 ÷ (x - 12) = 4

Câu 2: Nhà Tú có 12 con gà và một số con vịt. Biết số vịt bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số gà. Hỏi nhà Tú có bao nhiêu con vịt?

Câu 3: Bình có 18 quả táo. Nếu Bình có thêm 2 quả tảo thì số táo của Bình gấp 2 lần số táo của An. Hỏi 2 bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x biết:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Nhà Tú có số vịt là:

  12 : 3 = 4 (con vịt)

    Đáp số: 4 con vịt

Câu 3 (3 điểm):

Nếu Bình có thêm 2 quả tảo thì số táo của Bình gấp 2 lần số táo của An nên:

Hai lần số táo của An bằng:

  18 × 2 = 36 (quả)

Số táo của Bình bằng:

  36 – 2 = 34 (quả)

    Đáp số: 34 quả táo

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.