Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 46×3 = ?

Quảng cáo

 A. 138

 B. 128

 C. 108

 D. 148

Câu 2: Một nửa của một số là 15. Số đó là số nào?

 A. 15

 B. 30

 C. 40

 D. 50

Câu 3: So sánh: 10km ......... 9989m

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 25dam + 35dam = ......... hm

 A. 6000

 B. 60

 C. 6

 D. 600

Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 25dam + 35dam = ......... m

Quảng cáo

 A. 60

 B. 6

 C. 6000

 D. 600

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1hm = .......... dam

 A. 100

 B. 1000

 C. 10

 D. 1

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 8dam + 5dam

 b, 403cm – 4m

 c, 12km × 4

 d, 27mm ÷ 3

Câu 2: Chiều cao của 4 bạn Hương, Nam, Hằng, Tú như sau:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hỏi bạn nào là bạn cao nhất?

Bạn nào là bạn thấp nhất?

Câu 3: Sợi dây thứ nhất dài 90mm. Sợi dây thứ hai dài bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án sợi dây thứ nhất. Hỏi tổng 2 sợi dây dài bao nhiêu mm?

Đáp án & Thang điểm

Quảng cáo

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

 a, 8dam + 5dam = 13dam

 b, 403cm – 4m = 403cm – 400cm = 3cm

 c, 12km × 4 = 48 km

 d, 27mm ÷ 3 = 9 mm

Câu 2 (2 điểm):

Ta có: 1m32cm = 132cm

  1m15cm = 115cm

  1m20cm = 120cm

  1m42cm = 142cm

Ta thấy: 115cm < 120cm < 132cm < 142cm

Nên trong 4 bạn Nam là người thấp nhất và bạn Tú là người cao nhất.

Câu 3 (3 điểm):

Sợi dây thứ hai dài là:

  90 : 3 = 30 (mm)

Hai sợi dây dài số mm là:

  90 + 30 = 120 (mm)

    Đáp số: 120 mm

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.