Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 3×300 = ?

Quảng cáo

 A. 330

 B. 900

 C. 3300

 D. 9000

Câu 2: Trong kho có 5 thùng dầu. Mỗi thùng có 125 lít dầu. Hỏi trong kho có bao nhiêu lít dầu?

 A. 625

 B. 750

 C. 650

 D. 675

Câu 3: Tính: 8 + 8 + 8 + 8 = 8×4 = ?

 A. 35

 B. 84

 C. 32

 D. 36

Câu 4: Điền số thích hợp vào dãy số: 8, 16, 24, ......

 A. 25

 B. 32

 C. 34

 D. 26

Câu 5: Có 8 bạn nữ. Mỗi bạn cầm 7 bông hoa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

 A. 17

 B. 65

 C. 18

 D. 56

Câu 6: Tính: 8×0 = ?

Quảng cáo

 A. 8

 B. 80

 C. 0

 D. 1

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 8×3 + 8

 b, 8×7 - 26

 c, 8×9 + 30

 d, 8×5 - 10

Câu 2: Bác An có 24 con gà và con vịt. Trong đó số gà bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án tổng số con. Hỏi bác An có bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt?

Câu 3: Một chuyến tàu chở được 23 hành khách. Hỏi 5 chuyến tàu như thế chở được bao nhiêu hành khách?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Quảng cáo
Câu 1 (2 điểm): Tính:

 a, 8×3 + 8 = 24 + 8 = 32

 b, 8×7 - 26 = 56 – 26 = 30

 c, 8×9 + 30 = 72 + 30 = 102

 d, 8×5 - 10 = 40 – 10 = 30

Câu 2 (3 điểm):

Bác An có số con gà là:

  24 : 4 = 6 (con gà)

Bác An có số con vịt là:

  24 – 6 = 18 (con vịt)

    Đáp số: 6 con gà, 18 con vịt

Câu 3 (2 điểm):

Năm chuyến tàu chờ được số hành khách là:

  23 × 5 = 115(hành khách)

    Đáp số: 115 hành khách

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 24 × 4 = ?

 A. 24

 B. 96

 C. 86

 D. 42

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. 5    B. 7    C. 6    D. 8

Câu 3: Một tủ sách có 4 ngăn, mỗi ngăn có 12 quyển sách. Cô quản thư cho mượn 23 quyển sách. Hỏi tủ sách còn lại bao nhiêu quyển sách?

 A. 23

 B. 42

 C. 25

 D. 15

Câu 4: Phép tính nào sau đây đúng?

 A. 8×6 + 1 = 8×7

 B. 8×6 + 7 = 8×7

 C. 8×6 + 8 = 8×7

 D. 8×6 + 6 = 8×7

Câu 5: Tìm x biết: (x - 8)÷3 = 10 x = ?

 A. x = 32

 B. x = 18

 C. x = 24

 D. x = 38

Câu 6: Điền số thích hợp vào dãy số: 9, 17, 25, .......

 A. 33

 B. 32

 C. 26

 D. 38

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 21 × 8

 b, 22 × 4

 c, 572 + 128

 d, 240 - 90

Câu 2: An năm nay 8 tuổi. Chị của An có số tuổi gấp đôi số tuổi An. Hỏi 2 chị em có tổng số tuổi là bao nhiêu?

Câu 3: Có 3 bao thóc, mỗi bao chứa 31kg thóc. Người ta bán đi 48kg. Hỏi còn lại bao nhiêu kg thóc?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 21×3 = ?

 A. 23

 B. 61

 C. 26

 D. 63

Câu 2: Tìm x biết: x÷4 = 16

 A. x = 45

 B. x = 54

 C. x = 64

 D. x = 42

Câu 3: Một tập giấy có giá 99 xu, một cây bút có giá 15 xu. Hỏi mua 2 tập giấy và một cây bút hết bao nhiêu tiền?

 A. 213 xu

 B. 208 xu

 C. 198 xu

 D. 203 xu

Câu 4: Tính: 8×9 = ?

 A. 89

 B. 72

 C. 64

 D. 98

Câu 5: Tính: 25×3 + 50×3 = ?

 A. 215

 B. 75

 C. 225

 D. 150

Câu 6: Mỗi quyển vở có 12 trang. Hỏi 8 quyển vở có bao nhiêu trang?

 A. 96 trang

 B. 128 trang

 C. 86 trang

 D. 106 trang

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x + 15)÷8 = 7

 b, (x - 23)÷8 = 12

 c, 24 = (x + 5)÷5

 d, (x - 8)÷7 = 11

Câu 2: Một khu dân cư có 21 hộ gia đình. Trong đó Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số hộ là hộ nghèo. Hỏi có bao nhiêu hộ không phải hộ nghèo?

Câu 3: Cửa hàng có 120kg gạo. Cửa hàng mua thêm 3 bao gạo, biết mỗi bao nặng 50kg. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg gạo?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.