Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 24 × 4 = ?

Quảng cáo

 A. 24

 B. 96

 C. 86

 D. 42

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. 5    B. 7    C. 6    D. 8

Câu 3: Một tủ sách có 4 ngăn, mỗi ngăn có 12 quyển sách. Cô quản thư cho mượn 23 quyển sách. Hỏi tủ sách còn lại bao nhiêu quyển sách?

 A. 23

 B. 42

 C. 25

 D. 15

Câu 4: Phép tính nào sau đây đúng?

 A. 8×6 + 1 = 8×7

 B. 8×6 + 7 = 8×7

 C. 8×6 + 8 = 8×7

 D. 8×6 + 6 = 8×7

Câu 5: Tìm x biết: (x - 8)÷3 = 10 x = ?

 A. x = 32

 B. x = 18

 C. x = 24

 D. x = 38

Câu 6: Điền số thích hợp vào dãy số: 9, 17, 25, .......

Quảng cáo

 A. 33

 B. 32

 C. 26

 D. 38

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 21 × 8

 b, 22 × 4

 c, 572 + 128

 d, 240 - 90

Câu 2: An năm nay 8 tuổi. Chị của An có số tuổi gấp đôi số tuổi An. Hỏi 2 chị em có tổng số tuổi là bao nhiêu?

Câu 3: Có 3 bao thóc, mỗi bao chứa 31kg thóc. Người ta bán đi 48kg. Hỏi còn lại bao nhiêu kg thóc?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Chị của An có số tuổi là:

  8 × 2 = 16 (tuổi)

Tổng số tuổi của hai chị em là:

  8 + 16 = 24 (tuổi)

    Đáp số: 24 tuổi

Câu 3 (3 điểm):

3 bao thóc chứa số kg thóc là:

  31 × 3 = 93 (kg)

Sau khi bán 48kg thóc thì còn lại số thóc là:

  93 – 48 = 45 (kg)

    Đáp số: 45kg thóc

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.