Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số 10 bé gấp bao nhiêu lần số 30?

Quảng cáo

 A. 20

 B. 10

 C. 6

 D. 3

Câu 2: Trang trại nhà bác Tùng có 16 con lợn và 2 con gà. Hỏi số con lợn gấp mấy lần số con gà?

 A. 4

 B. 14

 C. 7

 D. 8

Câu 3: Điền số thích hợp vào dấu chấm: 13dam + 7dam = ........ dam = ......... hm

 A. 20; 2

 B. 20; 200

 C. 20; 20

 D. 2; 2

Câu 4: Trong túi có 72 quả táo, lấy ra Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số quả táo. Hỏi lấy ra bao nhiêu quả táo?

 A. 63 quả táo

 B. 64 quả táo

 C. 8 quả táo

 D. 9 quả táo

Câu 5: Trong túi có 20 quả táo, có 4 quả táo bị hỏng. Hỏi số quả táo bị hỏng bằng một phần mấy số táo không bị hỏng?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 6: Có 20 quả cam và 10 quả xoài. Hỏi số xoài bằng một phần mấy số cam?

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x - 24)×8 = 72

 b, (x + 36)÷8 = 15

Câu 2: Từ nhà Nam đến trường dài 24km. Biết Nam đã đi được 8km. Hỏi số quãng đường mà Nam chưa đi gấp bao nhiêu lần số quãng đường Nam đã đi?

Câu 3: Thùng dầu nhỏ có 8 lít dầu, thùng dầu lớn hơn thùng dầu nhỏ 16 lít. Hỏi số dầu ở thùng nhỏ bằng một phần mấy số dầu ở thùng lớn?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x biết:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Quãng đường Nam chưa đi dài là:

  24 – 8 = 16( km)

Số quãng đường Nam chưa đi gấp số quãng đường Nam đã đi số lần là:

  16 : 8 = 2 (lần)

    Đáp số: 2 lần

Câu 3 (3 điểm):

Thùng dầu lớn có số lít dầu là:

  8 + 16 = 24 (lít)

Số dầu ở thùng lớn gấp số dầu ở thùng nhỏ số lần là:

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.