Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Có 12 quả chuối và 4 quả dâu. Hỏi số quả chuối gấp mấy lần số quả dâu?

Quảng cáo

 A. 4

 B. 3

 C. 8

 D. 5

Câu 2: Số 15 lớn gấp mấy lần số 3:

 A. 3

 B. 6

 C. 12

 D. 5

Câu 3: Tính: 25÷8 = ?

 A. 3 dư 2

 B. 3 dư 7

 C. 3 dư 1

 D. 3 dư 4

Câu 4: Tìm x biết: 48÷x = 6

 A. x = 42

 B. x =7

 C. x = 6

 D. x = 8

Câu 5: Số 4 bằng một phần mấy số 24?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 6: Có 4 quả táo và 32 cam. Hỏi số táo bằng một phần mấy số cam?

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 8 + 8 + 8 + 8 - 8 × 3

 b, 56 ÷ 8 - 3

 c, 8 + 8 × 5 - 6 × 8

 d, 12 × 8 - 41

Câu 2: An có 24 viên kẹo, Việt có 18 viên kẹo, Lan có 7 viên kẹo. Hỏi số kẹo của An và Việt gấp mấy lần số kẹo của Lan?

Câu 3: Có 7 con gà, số con vịt lớn hơn số gà là 28 con. Hỏi số gà bằng một phần mấy số con vịt?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

 a, 8 + 8 + 8 + 8 - 8 × 3 = 8 × 4 – 8 × 3 = 8 × (4 – 3) = 8 × 1 = 8

 b, 56 ÷ 8 - 3 = 7 – 3 = 4

 c, 8 + 8 × 5 - 6 × 8 = 8 × (1 + 5 – 6 ) = 8 × 0 = 0

 d, 12 × 8 - 41 = 96 – 41 = 55

Câu 2 (2 điểm):

Số kẹo của An và Việt bằng:

  24 + 18 = 42 (cái kẹo)

Số kẹo của An và Việt gấp số kẹo của Lan số lần là:

  42 : 7 = 6 (lần)

    Đáp số: 6 lần

Câu 3 (3 điểm):

Số con vịt bằng:

  7 + 28 = 35 (con)

Số vịt gấp số gà số lần là

  35 : 7 = 5

Vậy số gà bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án lần số vịt

    Đáp số: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.