Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Biết 9×8=72 . Tính nhẩm: 90 × … = 720

Quảng cáo

 A. 18

 B. 8

 C. 80

 D. 88

Câu 2: Tính: 9×6 - 9×3 = ?

 A. 27

 B. 26

 C. 37

 D. 18

Câu 3: Hoa có 5 bông hoa, Huệ có số hoa gấp 9 lần số hoa của Hoa. Hỏi Huệ có bao nhiêu bông hoa?

 A. 14 bông hoa

 B. 41 bông hoa

 C. 45 bông hoa

 D. 54 bông hoa

Câu 4: Điền số thích hợp vào dãy số: 9, 18, 27, 36, ......

 A. 37

 B. 28

 C. 43

 D. 45

Câu 5: Biết 2 bao gạo nặng 20kg. Hỏi 6 bao gạo thì nặng bao nhiêu kg?

 A. 120kg

 B. 40kg

 C. 12kg

 D. 60kg

Câu 6: Mỗi gói bim bim nặng 120g. Hỏi 5 gói bim bim nặng bao nhiêu g?

Quảng cáo

 A. 512g

 B. 125g

 C. 600g

 D. 250g

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 9 × 6 + 17

 b, 9 × 3 × 4

 c, 9 × 8 - 23

 d, 9 × 9 ÷ 9

Câu 2: Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án quả dưa nặng 500g. Hỏi quả dưa đó nặng bao nhiêu kg?

Quảng cáo

Câu 3: Biết hai hộp sữa nặng 1kg. Biết vỏ mỗi gộp nặng 60g. Hỏi trong hai hộp có bao nhiêu gam sữa?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

 a, 9 × 6 + 17 = 54 + 17 = 71

 b, 9 × 3 × 4 = 27 × 4 = 108

 c, 9 × 8 - 23 = 72 – 23 = 49

 d, 9 × 9 ÷ 9 = 81 : 9 = 9

Câu 2 (2 điểm):

Biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án quả dưa nặng 500g

Quả dưa nặng số gam là:

  500 × 4 = 2000 (gam)

Đổi 2000g = 2kg

Vậy quả dưa nặng 2kg.

Câu 3 (3 điểm):

Đổi 1kg = 1000g

Vỏ hai hộp nặng số gam là:

  60 × 2 = 120 (gam)

Trong hai hộp có số gam sữa là:

  1000 – 120 = 880 (gam)

    Đáp số: 880gam sữa

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Biết 9 × 7 = 63. Tính nhẩm: 9 × … = 630

 A. 77

 B. 7

 C. 70

 D. 17

Câu 2: Trang trại có 25 con lợn, số con gà nhiều gấp 9 lần số con lợn. Hỏi trang trại có bao nhiêu con gà?

 A. 250

 B. 225

 C. 215

 D. 25

Câu 3: Tính: 9 + 9 × 6 = ?

 A. 63

 B. 45

 C. 72

 D. 54

Câu 4: Điền số thích hợp vào dãy số: 10, 19, 28, ....., 46

 A. 45

 B. 29

 C. 37

 D. 30

Câu 5: Biết 3 quả cam nặng 300g. Hỏi 9 quả cam nặng bao nhiêu g?

 A. 300g

 B. 900g

 C. 90g

 D. 270g

Câu 6: Người ta bán 50 xu cho mỗi 100g thịt. Hỏi nếu thịt nặng 500g thì có giá bao nhiêu tiền?

 A. 200 xu

 B. 100 xu

 C. 150 xu

 D. 250 xu

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x + 9)×9 = 81

 b, (x + 24)÷9 = 7

 c, x - 56 = 8×9

 d, x + 25 = 9×10

Câu 2: Một túi cam nặng 500g. Hỏi 9 túi cam nặng bao nhiêu g?

Câu 3: Mẹ Hà mua 4 túi bánh và một túi kẹo. Biết túi bánh nặng 30g, túi kẹo nặng 15g. Hỏi mẹ Hà đã mua tất cả bao nhiêu gam bánh và kẹo?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = ?

 A. 81

 B. 54

 C. 99

 D. 45

Câu 2: Trang trại có 15 con lợn, số gà nhiều gấp 9 lần số lợn. Hỏi trang trại có tất cả bao nhiêu con gà và lợn?

 A. 150

 B. 135

 C. 145

 D. 165

Câu 3: Phép tính nào dưới đây là đúng?

 A. 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9×4

 B. 9 + 9 + 9 + 9 = 9×5

 C. 9 + 9 + 9 = 9×6

 D. 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9×5

Câu 4: Tính: 100 - 9 × 4 = ?

 A. 65

 B. 75

 C. 64

 D. 91

Câu 5: Một hộp đường nặng 325g, người ta đổ thêm vào 478g đường. Hỏi hộp đường nặng bao nhiêu gam?

 A. 830g

 B. 803g

 C. 703g

 D. 813g

Câu 6: Hạnh xách một chiếc túi có chứa 340g kẹo và 200g bánh. Hỏi túi Hạnh xách nặng bao nhiêu gam?

 A. 540g

 B. 640g

 C. 440g

 D. 360g

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 93 ÷ 9

 b, 120 + 276

 c, 356 - 42

 d, 18 × 9

Câu 2: Lớp học có 45 bạn học sinh được chia đều thành 9 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn?

Câu 3: Cô Hoà dùng túi bột nặng 1kg để làm bánh. Cô lấy ra 400g bột. Hỏi còn lại bao nhiêu gam bột?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.