Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 21×3 = ?

Quảng cáo

 A. 23

 B. 61

 C. 26

 D. 63

Câu 2: Tìm x biết: x÷4 = 16

 A. x = 45

 B. x = 54

 C. x = 64

 D. x = 42

Câu 3: Một tập giấy có giá 99 xu, một cây bút có giá 15 xu. Hỏi mua 2 tập giấy và một cây bút hết bao nhiêu tiền?

 A. 213 xu

 B. 208 xu

 C. 198 xu

 D. 203 xu

Câu 4: Tính: 8×9 = ?

 A. 89

 B. 72

 C. 64

 D. 98

Câu 5: Tính: 25×3 + 50×3 = ?

 A. 215

 B. 75

 C. 225

 D. 150

Câu 6: Mỗi quyển vở có 12 trang. Hỏi 8 quyển vở có bao nhiêu trang?

Quảng cáo

 A. 96 trang

 B. 128 trang

 C. 86 trang

 D. 106 trang

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x + 15)÷8 = 7

 b, (x - 23)÷8 = 12

 c, 24 = (x + 5)÷5

 d, (x - 8)÷7 = 11

Câu 2: Một khu dân cư có 21 hộ gia đình. Trong đó Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số hộ là hộ nghèo. Hỏi có bao nhiêu hộ không phải hộ nghèo?

Câu 3: Cửa hàng có 120kg gạo. Cửa hàng mua thêm 3 bao gạo, biết mỗi bao nặng 50kg. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg gạo?

Đáp án & Thang điểm

Quảng cáo

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x biết:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Số hộ nghèo của khu dân cư là:

  21 : 3 = 7 (hộ)

Số hộ không phải hộ nghèo là:

  21 – 7 = 14 (hộ)

    Đáp số: 14 hộ

Câu 3 (3 điểm):

Cửa hàng mua thêm số gạo là:

  50 × 3 = 150 (kg)

Cửa hàng có số kg gạo là:

  120 + 150 = 270 (kg)

    Đáp số: 270 kg gạo

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.