Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: 5×7 = ?

Quảng cáo

 A. 31

 B. 32

 C. 57

 D. 35

Câu 2: Tính: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 24cm là:

 A. 8cm

 B. 7cm

 C. 6cm

 D. 5cm

Câu 3: Gấp 9 lần của 4 là:

 A. 32

 B. 94

 C. 36

 D. 49

Câu 4: Trong phép chia có dư, số chia là 4 thì số dư lớn nhất là:

 A. 2

 B. 1

 C. 3

 D. 5

Câu 5: Cho hình vẽ:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hình bên có bao nhiêu hình tam giác?

 A. 3    B. 2    C. 4    D. 1

Câu 6: Con năm nay 5 tuổi. Tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi của con. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi?

 A. 11 tuổi

 B. 30 tuổi

 C. 56 tuổi

 D. 28 tuổi

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 392 + 55

 b, 427 - 88

 c, 26×6

 d, 86÷2

Câu 2: Tìm x biết:

Quảng cáo

 a, x÷7 = 17

 b, 56÷x = 4

Câu 3: Trong vườn có 35 cây ăn quả. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số cây đó là cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây không phải cây cam?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm): Tìm x biết:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 3 (3 điểm):

Số cây cam trong vườn là:

  35 : 5 = 7 (cây)

Số cây trong vườn không phải là cây cam là:

  35 – 7 = 28 (cây)

    Đáp số: 28 cây

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 49kg là bao nhiêu?

 A. 7kg

 B. 6kg

 C. 5kg

 D. 8kg

Câu 2: Tính: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 12 phút là bao nhiêu phút?

 A. 1 phút

 B. 2 phút

 C. 3 phút

 D. 6 phút

Câu 3: Điền số thích hợp vào dấu chấm: 8hm = ........ dm

 A. 8

 B. 80

 C. 800

 D. 8000

Câu 4: Điền số thích hợp vào dãy số sau: 14, 19, ....., 29, 34

 A. 16

 B. 20

 C. 24

 D. 28

Câu 5: Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 6 tuần lẽ có bao nhiêu ngày?

 A. 24 ngày

 B. 42 ngày

 C. 13 ngày

 D. 31 ngày

Câu 6: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 6m7dm .... 670dm

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính:

 a, 4×8+26

 b, 6×6-25

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

 a, 29×7

 b, 46÷5

 c, 284 – 14

 d, 783 + 25

Câu 3: Lớp 3A trồng được 27 cây. Lớp 3B trồng được số cây gấp 4 lần số cây lớp 3A. Hỏi cả 2 lớp trồng được bao nhiêu cây?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hỏi hình bên có bao nhiêu góc vuông?

 A. 4    B. 5    C. 6    D. 3

Câu 2: Hình vẽ trên (Câu 1) có bao nhiêu hình tam giác?

 A. 2    B. 3    C. 4    D. 5

Câu 3: Tính: 56÷7 = ?

 A. 6

 B. 7

 C. 8

 D. 9

Câu 4: Số dư của phép chia 35÷3 là:

 A. 3

 B. 2

 C. 1

 D. 0

Câu 5: Đồng hồ có kim giờ chỉ vào số 1, kim phút chỉ vào số 6. Hỏi khi đó là mấy giờ?

 A. 1 giờ 30 phút

 B. 1 giờ 6 phút

 C. 6 giờ 1 phút

 D. 6 giờ 5 phút

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6dm 4mm = ........ mm

 A. 64

 B. 60

 C. 604

 D. 640

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x-23)×7 = 49

 b, 25÷(x-56) = 5

Câu 2: Cô giáo có 56 quyển vở chia đều cho 7 bạn. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu quyển vở? (Biết số vở các bạn nhận được bằng nhau)

Câu 3: An có 5 chiếc kẹo. Nếu Bình có thêm 6 chiếc kẹo thì số kẹo của Bình sẽ gấp 3 lần số kẹo của An. Hỏi Bình có bao nhiêu chiếc kẹo?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.