Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1.Có 54 cái bánh xếp đều vào các hộp, mỗi hộp có 9 cái bánh. Hỏi xếp được bao nhiêu hộp như thế?

A. 48 hộp

B. 6 hộp

C. 9 hộp

D. 12 hộp

2. Số cần điền vào ô trống trong phép tính sau là: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 × 7 = 105 - 49

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

3. Tìm số chia biết rằng thương là 5 và số bị chia là 35.

Quảng cáo

A. 7

B. 5

C. 35

D. 12

4. Tìm số bị chia, biết số chia là 7, thương là 10.

A. 3

B. 70

C. 17

D. 71

5. Tìm một số biết số đó chia 7 thì được 9. Số đó là:

A. 2

B. 63

C. 15

D. 64

Quảng cáo

6. 14của một ngày là bao nhiêu giờ?

A. 3 giờ

B. 4 giờ

C. 6 giờ

D. 8 giờ

7. Các bạn cùng làm bài về nhà. Bạn Hồng làm xong trong 17 phút. Bạn Mai làm xong bài trong 13 giờ. Hỏi bạn nào làm bài xong nhanh hơn?

A. Bạn Hồng

B. Bạn Mai

C. Hai bạn làm xong cùng một lúc

8. Đã tô màu vào 12 hình nào?

A. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

B. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

C. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Quan sát và điền câu trả lời vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

a) Hình bên có…….ô vuông.

b) 19 số ô vuông trong hình là ……ô vuông.

c) 14 số ô vuông trong hình là……ô vuông.

d) 16 số ô vuông trong hình là……ô vuông.

Bài 2. Nối cách đọc với cách viết phù hợp ở mỗi hình:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Điền dấu >, < , =

5 × 4 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 6 × 3

21 : 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 4 × 2

63 : 7 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 81 : 9

7 × 6 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 8 × 5

Bài 4. Tìm số thích hợp điền vào vị trí của bông hoa:

5 × Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 = 25

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 = ....

9 ×Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3= 72

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 = ....


Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3× 5 = 4×10

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 = ....

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 × 7 = 49

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 = ....

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Số?

a) Chia 9 cái nấm thành 3 phần bằng nhau.

13 số nấm là ……. cái nấm.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

b) Chia 16 chiếc bánh quy thành 4 phần bằng nhau.

14 số bánh là ……. chiếc bánh.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

a) 16 của 24kg là:………kg

c) 19 của 54m là: ………m

b) 17 của 28 lít là: ……..lít

d) 18 của 24 phút: ……..phút

Bài 8. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

13 của 15 dm < 10 dm Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

16của 18 kg < 1000g Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

15 của 45 quả cam > 5 quả cam Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

14 của 40 phút < 14giờ Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 9. Tô màu theo yêu cầu:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 10. Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm để được phép so sánh đúng:

12cm ….. 14 của 44cm

16 của 60 phút ….. 11 phút

14 của 24kg ….. 15 của 15kg

16 của 36 ngày ….. 15 của 35 ngày

13 của 12cm ….. 12 của 1dm

18 của 40 l….. 19 của 45 l

Bài 11. Tấm vải xanh dài 27 m, tấm vải đỏ dài bằng 13 tấm vải xanh.

Hỏi cả hai tấm vải dài bao nhiêu mét?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 12. Đoạn thẳng AB dài 24cm và bằng 16 đoạn CD. Tính độ dài đoạn CD.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 13. An lấy 14 số bi của hộp bi đỏ thì được 6 viên, lấy 15 số bi của hộp bi xanh thì được 4 viên. Hỏi hai hộp bi đỏ và xanh có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên