Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính: (30 + 7)× 5 = ?

Quảng cáo

 A. 185

 B. 158

 C. 65

 D. 375

Câu 2: Một công việc làm bằng tay hết 30 giờ. Nếu cùng công việc đó làm bằng máy giảm đi 5 lần. Hỏi làm bằng máy hết bao nhiêu thời gian?

 A. 5 giờ

 B. 6 giờ

 C. 7 giờ

 D. 8 giờ

Câu 3: Điền số thích hợp vào dãy số: 12, ...., 24, 30

 A. 13

 B. 15

 C. 16

 D. 18

Câu 4: Gấp 5 lần của 7kg là bao nhiêu?

 A. 35g

 B. 350g

 C. 3500g

 D. 35kg

Câu 5: An năm nay 15 tuổi. Em của An có số tuổi bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số tuổi An. Hỏi em của An năm nay bao nhiêu tuổi?

Quảng cáo

 A. 3 tuổi

 B. 4 tuổi

 C. 5 tuổi

 D. 6 tuổi

Câu 6: An năm nay 15 tuổi. Em của An có số tuổi bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số tuổi An. Hỏi sau 3 năm nữa An hơn em bao nhiêu tuổi?

 A. 10 tuổi

 B. 9 tuổi

 C. 8 tuổi

 D. 7 tuổi

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Vẽ hình tứ giác có 2 góc vuông.

Câu 2: Kim giờ chỉ vào số 3, kim phút tạo với kim giờ một góc vuông. Hỏi bây giờ có thể là mấy giờ?

Quảng cáo

Câu 3: An có 16 viên bi. Nếu Bình bớt đi 3 viên bi thì số bi của An gấp 2 lần số bi còn lại của Bình. Hỏi Bình có bao nhiêu viên bi?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Hình tứ giác có hai góc vuông là

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Kim giờ chỉ vào số 3, để kim giờ và kim phút tạo với nhau một góc vuông, thì kim phút phải chỉ số 12.

Nếu kim giờ chỉ số 3 và kim phút chỉ số 12 thì bây giờ là 3 giờ.

Vậy bây giờ có thể là 3 giờ.

Câu 3 (3 điểm):

Nếu Bình bớt đi 3 viên bi thì số bi của An gấp 2 lần số bi còn lại của Bình.

Nên số viên bi còn lại của Bình là:

  16 : 2 = 8 (viên bi)

Thực tế Bình có số viên bi là:

  8 + 3 = 11 (viên bi)

    Đáp số: 11 viên bi

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Góc nào dưới dây là góc vuông?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: Số dư của phép chia 95÷3 là:

 A. 1

 B. 2

 C. 3

 D. 4

Câu 3: Tổng của 2 số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số là:

 A. 122

 B. 102

 C. 112

 D. 132

Câu 4: Ngày thứ nhất bán được 20kg gạo. Ngày thứ hai bán giảm so với ngày thứ nhất 4 lần. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg gạo?

 A. 7kg gạo

 B. 8kg gạo

 C. 4kg gạo

 D. 5kg gạo

Câu 5: Cho hình vẽ:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Hỏi hình bên có bao nhiêu góc vuông?

 A. 1    B. 2    C. 3    D. 4

Câu 6: Hình ABCD (hình trên) là hình gì? Chọn câu chính xác nhất:

 A. Hình vuông

 B. Hình chữ nhật

 C. Hình thang

 D. Hình thoi

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 86 ÷ 7

 b, 25 × 3

 c, 283 + 12

 d, 952 - 42

Câu 2: Cửa hàng có 56 lít dầu. Sau khi bán, cửa hàng còn lại Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số dầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít dầu?

Câu 3: Một cửa hàng trong 2 ngày bán được 120kg gạo. Nếu ngày thứ nhất bán thêm 5kg gạo thì ngày thứ nhất bán được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án cả 2 ngày. Hỏi ngày thứ nhất bán được bao nhiêu kg gạo?

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Trong một phép chia nếu giữ nguyên số bị chia và giảm số chia 3 lần thì thương thay đổi như thế nào?

 A. Giảm 3 lần

 B. Tăng 3 lần

 C. Giảm 2 lần

 D. Tăng 2 lần

Câu 2: Trong một phép chia, nếu giữ nguyên số chia và giảm số bị chia đi 2 lần thì thương thay đổi như thế nào?

 A. Giảm 2 lần

 B. Tăng 2 lần

 C. Giảm 3 lần

 D. Tăng 3 lần

Câu 3: Tìm x biết: 252÷x = 7?

 A. x = 34

 B. x = 35

 C. x = 36

 D. x = 37

Câu 4: Trong phép chia hết, 7 chia cho số nào để được thương lớn nhất?

 A. 1

 B. 2

 C. 5

 D. 7

Câu 5: Trong phép chia hết, 7 chia cho số nào để được thương nhỏ nhất?

 A. 1

 B. 6

 C. 5

 D. 7

Câu 6: Đoạn thẳng AB dài 8cm. Đoạn thẳng MN có độ dài gấp 5 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng MN dài bao nhiêu cm?

 A. 8cm

 B. 16cm

 C. 20cm

 D. 40cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x - 32) ÷ 7 = 64

 b, 24 ÷ (x - 12) = 4

Câu 2: Nhà Tú có 12 con gà và một số con vịt. Biết số vịt bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 có đáp án (Đề 1) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số gà. Hỏi nhà Tú có bao nhiêu con vịt?

Câu 3: Bình có 18 quả táo. Nếu Bình có thêm 2 quả tảo thì số táo của Bình gấp 2 lần số táo của An. Hỏi 2 bạn có tất cả bao nhiêu quả táo?

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.