Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Giảm 36 đi 9 lần ta được

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Câu 2. Trong các phép tính sau, phép tính sai là:

A. 56 : 8 = 7

B. 8 : 1 = 8

C. 72 : 9 = 8

D. 9 : 0 = 0

Câu 3. Kết quả của phép tính 24 mm : 8 là:

A. 3 mm

B. 3

C. 16 mm

D. 6 m

Câu 4. Cho dãy số: 90, 81, 72, …, …, …, …, 27, 18, 9. Các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt là:

A. 63, 54, 45, 36

B. 64, 56, 48, 40

C. 60, 54, 48, 42

D. 63, 56, 49, 42

Câu 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 56

B. 80

C. 64

D. 48

Câu 6. Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

A. 64 : 8

B. 45 : 9

C. 63 : 7

D. 0 : 6

Câu 7. Bác Hòa làm 40 cái bánh và xếp đều vào 8 hộp. Số bánh mỗi hộp có là:

A. 4 cái

B. 5 cái

C. 6 cái

D. 7 cái

Câu 8. Cô Tư dùng 90 kg mít vừa thu hoạch được để làm mít sấy. Sau khi sấy khô, khối lượng mít giảm đi 9 lần sao với lúc ban đầu. Số mít sấy khô cô Tư thu được là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 81 kg

B. 7 kg

C. 10 kg

D. 8 kg

II. Phần tự luận

Bài 1. Tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Số?

Số đã cho

45

27

63

81

36

54

90

Giảm số đã cho đi 9 lần

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Quan sát tranh, nêu các phép tính thích hợp:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Cô Hoa tặng thưởng 90 quyển vở cho 9 bạn học sinh có thành tích xuất sắc trong học kì vừa qua. Số vở mỗi bạn nhận được như nhau. Hỏi mỗi bạn nhận được bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 7. Bố cân nặng 72 kg. Cân nặng của Huy bằng cân nặng của bố giảm đi 8 lần. Hỏi Huy cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 8. Quan sát bức tranh, nêu các phép chia thích hợp

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

1 – B

2 – D

3 – A

4 – A

5 – C

6 – D

7 – B

8 – C

Câu 1.

Đáp án đúng là: B

Giảm 36 đi 9 lần ta được:

36 : 9 = 4

Câu 2.

Đáp án đúng là: D

56 : 8 = 7 Đúng

8 : 1 = 8 Đúng

72 : 9 = 8 Đúng

9 : 0 = 0 Sai vì không có phép chia cho số 0.

Câu 3.

Đáp án đúng là: A

24 mm : 8 = 3 mm.

Câu 4.

Đáp án đúng là: A

Dãy số trên được viết theo quy luật: Từ trái sang phải, số đứng sau kém số đứng trước 9 đơn vị.

72 – 9 = 63

63 – 9 = 54

54 – 9 = 45

45 – 9 = 36

Vậy các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt là: 63, 54, 45, 36.

Ta được dãy số hoàn chỉnh là:

90, 81, 72, 63, 54, 45, 36, 27, 18, 9.

Câu 5.

Đáp án đúng là: C

72 : 9 = 8

64 : 8 = 8

Vậy 72 : 9 = 64 : 8

Vậy số thích hợp điền vào chỗ trống là 64.

Câu 6.

Đáp án đúng là: D

64 : 8 = 8

45 : 9 = 5

63 : 7 = 9

0 : 6 = 0

So sánh: 0 < 5 < 8 < 9 nên phép tính có kết quả nhỏ nhất là 0 : 6

Câu 7.

Đáp án đúng là: B

Số bánh mỗi hộp có là:

40 : 8 = 5 (cái)

Đáp số: 5 cái bánh

Câu 8.

Đáp án đúng là: C

Số mít sấy khô cô Tư thu được là:

90 : 9 = 10 (kg)

Đáp số: 10 kg

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

Số đã cho

45

27

63

81

36

54

90

Giảm số đã cho đi 9 lần

5

3

7

9

4

6

10

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6.

Bài giải

Mỗi bạn nhận được số quyển vở là:

90 : 9 = 10 (quyển vở)

Đáp số: 10 quyển vở.

Bài 7.

Bài giải

Huy cân nặng số ki-lô-gam là:

72 : 8 = 9 (kg)

Đáp số: 9 (g)

Bài 8.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Giải thích

- Có 4 luống dưa hấu, chia đều cho 4 banh hái, mỗi bạn hái 1 luống dưa.

Ta có phép tính 4 : 4 = 1

- Có 40 quả dưa hấu, chia đều cho 4 bạn hái, mỗi bạn hái 10 quả dưa hấu.

Ta có phép tính 40 : 4 = 10

- Có 18 quả dưa hấu được hái và được chia đều vào 6 rổ, mỗi rổ 3 quả dưa hấu.

Ta có phép tính 18 : 6 = 3

- Có 18 quả dưa hấu được hái và được chia đều vào các rổ, mỗi rổ 3 quả dưa hấu. Chia được 6 rổ như vậy

Ta có phép tính 18 : 3 = 6

- Có 6 rổ dưa hấu, mỗi chuyến chở được 2 rổ, cần chở 3 chuyến mới hết số rổ dưa hấu đó.

Ta có phép tính 6 : 2 = 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học