Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề)Với 50 đề thi Giữa học kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 được biên soạn và chọn lọc từ đề thi của các trường Tiểu học trên cả nước sẽ giúp học sinh ôn luyện để làm tốt bài thi Toán lớp 3 Giữa kì 2.

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề)

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Câu 1 : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng :

a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A.9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) Bốn số nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé ?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

Câu 2 : Cho hình tròn tâm O

Hãy viết tên đoạn thẳng vào chỗ trống (…)

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề)

- Bán kính…….

- Đường kính……….

- O là trung điểm của ……….

Câu 3 :

a) Đặt tính rồi tính :

7368 – 5359

1405 × 6

b) Tìm x, biết: 2009 : x = 7

Quảng cáo

Câu 4 : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 224m, chiều rộng bằng Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề) chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.

Câu 5 : Trong một năm :

a) Những tháng nào có 30 ngày ?

b) Những tháng nào có 31 ngày ?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Câu 1 : Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số gồm có :9 nghìn, 1 chục và 6 đơn vị là số:

A.9016

B.9106

C.9116

D.916

b) Số lớn nhất có 4 chữ số mà chữ số ở mỗi hàng đều khác nhau là :

A.9999

B.9012

C.9876

D.9123

Quảng cáo

Câu 2 : Điền kết quả thích hợp vào :

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề)

Câu 3 : Ghi Đ hoặc S vào ô Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề) ̇:

a) Từ 1000 đến 10 000 có 10 số tròn nghìn Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề) ̇

b) 999m > 1km Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề) ̇

c)

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề)

1. C là điểm ở giữa 2 điểm A và B Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề) ̇

2. A, I, B là 3 điểm thẳng hàng Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề) ̇

Câu 4 : Đặt tính rồi tính:

2009 – 1503

1508 × 5

2763 : 9

Quảng cáo

Câu 5 :

a) Một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 120m, chiều dài là 75m. Tính chiều rộng khu đất ấy.

b) Tính chu vi hình vuông có cạnh bằng chiều dài khu đất nêu trên

Câu 6 : Ghi ra tất cả các cách sắp xếp 3 bạn A, B, C vào ngồi chung ở một bàn, theo mẫu :

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2023 - 2024

Thời gian: 40 phút

Phần 1.Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng nhất

Câu 1 : Số gồm 5 nghìn, 6 trăm, 5 chục, ba đơn vị được viết là :

a) 6553

b) 5635

c) 5653

Câu 2 : 3426 = 3000 + … + 20 + 6

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

a) 4000

b) 400

c) 40

Câu 3 : Số lớn nhất trong các số: 9990; 9090; 9890; 8990; 9980 là :

a) 9890

b) 9980

c) 9990

Câu 4 : Trong hình dưới, trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề)

a)Điểm P

b)Điểm M

c)Điểm Q

Câu 5 : Đồng hồ chỉ :

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề)

a) 8 giờ 15 phút

b) 9 giờ 15 phút

c) 3 giờ 40 phút

Câu 6 : Tháng tám trong năm có:

a) 29 ngày

b) 30 ngày

c) 31 ngày

Câu 7 : Ngày 30 tháng 5 là ngày chủ nhật thì ngày 1 tháng 6 cùng năm đó là:

a) Thứ hai

b) Thứ ba

c) Thứ tư

Câu 8 : Các đường kính có trong hình tròn tâm O bên là:

Bộ Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 năm 2024 (50 đề)

a) AB và MN

b) AB và CD

c) CD và MN

Phần 2.

Câu 1 : Viết các số: 5054; 4505; 5450; 4550; 5045

Theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………………………..

Câu 2 : Tính ( có đặt tính )

a) 3456 + 2918

....................................

....................................

....................................

b) 3091 - 1658

....................................

....................................

....................................

Câu 3 : Tìm x:

a) 5 x x = 3570

....................................

....................................

b) x : 4 = 1623

....................................

....................................

Câu 4 : Hùng mua 3 quyển vở hết 10200 đồng. Hỏi nếu mua 5 quyển vở như thế thì hết bao nhiêu tiền ?

Xem thêm các Đề thi Toán lớp 3 chọn lọc, hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bo-de-thi-toan-lop-3.jsp


Đề thi, giáo án lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên