Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Tải xuống

Phần I: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1 : Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là:

A. 100

B. 123

C. 102

D. 135

Câu 2 : Số liền sau của số 289 là:

A. 300

B. 290

C. 288

D. 299

Câu 3 : 8m3cm = …..cm

A. 83

B. 803

C. 11

D. 830

Câu 4 : Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) của 69kg là:…..kg

A. 66

B. 23

C. 32

D. 207

Câu 5 : 6m gấp lên 3 lần được:

A. 9m

B. 18m

C. 3m

D. 2m

Câu 6 : Thực hiện phép chia 46 : 6 được số dư là:

A. 4

B. 3

C. 7

D. 6

Câu 7 : Hình bên có:

A. 5 góc vuông, 2 góc không vuông

B. 4 góc vuông, 3 góc không vuông

C. 3 góc vuông, 4 góc không vuông

D. 4 góc vuông, 1 góc không vuông

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Câu 8 : Đồng hồ chỉ mấy giờ?

A. 11 giờ kém 9 phút

B. 11 giờ 45 phút

C. 10 giờ 40 phút

D. 11 giờ kém 15 phút

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Phần II: Làm các bài tập sau: (6 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) : Đặt tính rồi tính

68 × 7

77 × 4

30 : 4

86 : 2

Câu 2 (1,0 điểm) : Điền đơn vị đo: m, dm, hoặc cm thích hợp vào chỗ chấm:

a, Cây bút chì 18……

b, Cây tre cao 10….

c, Anh Toàn cao 15…..

d, Bức tường cao 3….

Câu 3 (1,0 điểm) : Tìm x

45 : x = 5

x : 4 = 16 + 8

Câu 4 : Trong rổ có 48 quả cam. Bà đã bán Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) số cam đó. Hỏi bà đã bán bao nhiêu quả cam?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

A. TRẮC NGHIỆM: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1 : Cho các số: 928; 982; 899; 988. Số lớn nhất là:

A. 928

B. 982

C. 899

D. 988

Câu 2 : ………… - 300 = 40. Số thích hợp để điền vào ô trống là:

A. 260

B. 340

C. 430

D. 240

Câu 3 : Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) của 24kg là:

A. 12kg

B. 8kg

C. 6kg

D. 4kg

Câu 4 : Kết quả của phép nhân 28 x 5 là:

A. 410

B. 400

C. 140

D. 310

Câu 5 : Kết quả của phép chia là:

A. 4

B. 6

C. 8

D. 9

Câu 6 : Cho dãy số: 9; 12; 15; …; …; …; Các số thích hợp để điền vào chỗ chấm là :

A. 18; 21; 24

B. 16; 17; 18

C. 17; 19; 21

D. 18; 20; 21

Câu 7 : Độ dài của đường gấp khúc ABCD là:

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

A. 68cm

B. 86cm

C. 46cm

D. 76cm

Câu 8 : Hình bên có

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác

D. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 : Đặt tính rồi tính

a) 248 + 136

b) 375 – 128

c) 48 x 6

d) 49 : 7

Bài 2 : Tính

a) 84 x 7 - 99

b) 23 x 9 + 15

Bài 3 : Tìm x

a) x x 6 = 42

b) 24 : x = 4

Bài 4 : Đoạn dây thứ nhất dài 18dm, đoạn dây thứ hai dài gấp 6 lần đoạn dây thứ nhất. Hỏi đoạn dây dài bao nhiêu đề - xi – mét ?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Giữa kì 1 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 : Số gồm có 9 trăm và 9 đơn vị là số:

A. 909

B. 99

C. 990

D. 999

Câu 2 : Bình tính 0 : 7 x 1 có kết quả là?

A. 7

B. 1

C. 0

D. 10

Câu 3 : Số liền trước số 300 là:

A. 200

B. 299

C. 400

D. 301

Câu 4 : Số tròn trăm lớn hơn 500 có tất cả:

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 : Đặt tính rồi tính

701 – 490

211 + 569

29 × 7

36 : 5

Bài 2 : Tính

7 × 9 + 308

36 : 3 × 6

Bài 3 : Tìm X:

a) X : 7 = 14

b) X × 6 = 36

Bài 4 : Khối lớp Ba có 250 học sinh. Khối lớp Hai có 225 học sinh. Hỏi Khối lớp Ba có nhiều hơn Khối lớp Hai bao nhiêu học sinh?

Bài 5 : Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có ba chữ số và số trừ là 900.

Xem thêm các Đề thi Toán lớp 3 chọn lọc, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bo-de-thi-toan-lop-3.jsp