Bộ Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)Bộ Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Tải xuống

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 : 7 gấp lên 6 lần thì bằng:

A. 1

B. 13

C. 42

D. 48

Câu 2 : 8m2cm = …..cm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 82

B. 802

C. 820

D. 8200

Câu 3 : Kết quả của dãy tính 15 x 4 + 5 là:

A. 95

B. 24

C. 65

D. 55

Câu 4 : Một tuần lễ có 7 ngày, 5 tuần lễ có số ngày là:

A. 12

B. 25

C. 30

D. 35

Câu 5 : Bộ Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) của 48m là:

A. 8m

B. 42m

C. 54m

D. 65

Câu 6 : Số bảy trăm linh bảy viết là:

A. 770

B. 707

C. 777

D. 700

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 : Đặt tính rồi tính

635 + 218

426 – 119

56 x 4

45 x 6

Câu 2 : Tính:

5 x 5 + 18

5 x 7 - 23

7 x 7 x 2

Câu 3 : Tìm x

84 : x = 2

x : 4 = 36

Câu 4 : Đội tuyển học sinh giỏi Trường Tiểu học Kim Đồng có 78 học sinh, trong đó có Bộ Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) là số học sinh giỏi Toán. Hỏi trường Tiểu học Kim Đồng có bao nhiêu học sinh giỏi toán?

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Khoanh vào câu trả lời đúng

Câu 1 : Số gồm có 9 trăm và 9 đơn vị là số:

A. 909

B. 99

C . 990

D. 999

Câu 2 : Bình tính 0 : 7 x 1 có kết quả là?

A. 7

B. 1

C. 0

D. 10

Câu 3 : Số liền trước số 300 là:

A. 200

B. 299

C. 400

D. 301

Câu 4 : Số tròn trăm lớn hơn 500 có tất cả:

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (2,0 điểm) : Đặt tính rồi tính

701 – 490

211 + 569

29 x 7

36 : 5

Bài 2 (2,0 điểm) : Tính

7 x 9 + 308

36 : 3 x 6

Bài 3 (1,0 điểm) : Tìm x

a) x : 7 = 14 (dư 4)

b) x x 6 = 36 (dư 5)

Bài 4 (2,0 điểm) : ) Khối lớp Ba có 250 học sinh. Khối lớp Hai có nhiều hơn khối lớp Ba 85 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có bao nhiêu học sinh?

Bài 5 (1,0 điểm) : Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có ba chữ số và số trừ là 900.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1 : Chữ số 6 trong số 461 có giá trị là:

A. 6

B. 60

C. 600

Câu 2 : Giá trị của biểu thức 27 : 3 + 45 là:

A. 54

B. 55

C. 56

Câu 3 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 3m8cm = …… cm

A. 38

B. 380

C. 308

Câu 4 : Hình ABCD có số góc vuông là:

Bộ Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề)

A. 2

B. 3

C. 4

Câu 5 : 124 x 3 Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 362

B. 372

C. 374

Câu 6 : Gấp số 5 lên 4 lần ta được số:

A. 20

B. 25

C. 30

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 7 : Đặt tính rồi tính

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

Câu 8 : Một quyển sách truyện dày 128 trang, An đã đọc được Bộ Đề thi Toán lớp 3 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) số trang đó. Hỏi còn bao nhiêu trang nữa mà An chưa đọc?

Câu 9 : Tính nhanh

a) 4 x 126 x 25

b) (9 x 8 - 12 - 5 x 12) x (1 + 2 + 3 +4 + 5)

Câu 10 : Tìm x

a) x x 5 = 237 -137

b) x x 9 = 183 x 3

Xem thêm các Đề thi Toán lớp 3 chọn lọc, hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bo-de-thi-toan-lop-3.jsp