Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số 6 trong 206 có giá trị là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 6    B. 60    C. 600     D. 26

Câu 2. Giảm số 35 đi 5 lần ta được

A. 40     B. 30     C. 5     D. 7

Câu 3. y : 3 = 15. Vậy y là

A. 18     B. 12     C. 45     D. 30

Câu 4. Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 15cm, chiều rộng 10 cm là

A. 35cm

B. 25 cm

C. 50 cm

D. 40 cm

Câu 5. 1m + 15 dm = ...

A. 16 dm

B. 25 dm

C. 15 dm

D . 15cm

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu góc vuông

Quảng cáo

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

A. 4

B. 3

C. 2

D. 6

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm)Đặt tính rồi tính:

a. 156 + 272

b.689 – 295

c. 436 x 2

d. 540 : 3

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm x :

a) 8 × x = 184

b) x : 5 = 156

Câu 3. (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu lít dầu?

Câu 4. (2 điểm) Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A D C C B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm)Đặt tính rồi tính:

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 2. (1điểm) Tìm x :

a) 8 × x = 184

           x = 184 : 8

           x = 23

b) x : 5 = 156

           x = 156 x 5

           x = 780

Câu 3. (2 điểm) Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là

60 : 3= 20 (lít)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít dầu là

60 + 20 = 80 (lít)

Đáp số: 80 lít dầu

Câu 4. (2 điểm)

Chiều dài hình chữ nhật là

8 x 2 = 16 (m)

Chu vi hình chữ nhật là

(8 + 16) x 2 = 48 (m)

Đáp số: 48 m

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.