Top 10 Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021 có đáp ánĐể học tốt Tin học lớp 3, phần dưới đây liệt kê các Đề kiểm tra, Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tin học lớp 3.

Tải xuống

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Các bộ phận cơ bản của máy tính gồm?

Quảng cáo

A. Màn hình, bàn phím     B. Thân máy

C. Chuột     D. Cả A, B, C

Câu 2: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Blocks?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)         B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)         D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 3: Khi Hoa muốn gõ chữ Ô theo kiểu Telex. Sau khi gõ chữ O, Hoa lại gõ chữ thường o. Vậy Hoa sẽ nhận được kết quả nào?

A. Chữ hoa Ô     B. Các chữ Oo

C. Chữ oo     D. chữ ÔÔ

Câu 4: Để gõ được từ “đi học” theo kiểu Vni, em sẽ phải gõ như thế nào?

A. d9i hoc5     B. d8i hoc5

C. d7i hoc 4     D. d6i hoc7

Câu 5: Để gõ được kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu, em nhấn giữ phím nào trong khi gõ?

Quảng cáo

A. Caps Lock     B. Ctrl

C. Shift     D. Alt

Câu 6:Khi học với phần mềm học toán 3, khi không làm được phép tính em có thể hỏi máy tính bằng cách nháy chuột lên nút nào dưới đây?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)         B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)         D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 7: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím?

A. F1     B. F2

C. F3     D. F4

Câu 8: Công cụ nào dùng để sao chép màu hình vẽ?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Để sao chép màu từ màu có sẵn, thao tác nào sau đây là đúng ?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép → Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.

B. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép → Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.

C. Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép → Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép.

D. Nháy chuột lên nơi cần tô màu vừa sao chép → Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1) → Nháy chuột lên phần hình có màu cần sao chép.

Câu 10: Nếu làm việc trên máy vi tính mà thường nhìn gần màn hình em sẽ bị?

A. Cận thị     B. Ho

C. Sổ mũi     D. Đau lưng

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…) để được câu đúng (1điểm)

a) Màn hình máy tính có cấu tạo và hình dạng trông giống như ……………………….

b) Người ta coi………………………. là bộ não của máy tính.

c) Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên…………………………………………

d) Em điều khiển máy tính bằng ……………………….và …………………………….

Câu 2: Nêu quy tắc gõ chữ có dấu. Nêu cách gõ dấu huyền, dấu hỏi bằng kiểu gõ Telex? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy nêu các phòng có trong phần mềm Tidy Up? (2 điểm)

Xem đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?

A. Thân máy     B. Màn hình

C. Chuột     D. Bàn phím

Câu 2: Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block?

A. F1     B. F4

C. F3     D. F2

Câu 3: Để xóa kí tự bên trái con trỏ soạn thảo em dùng phím:

A. Backspace     B. Delete

C. Crtl     D. Shift

Câu 4: Quy tắc gõ chữ có dấu là:

A. Gõ theo ý thích

B. Gõ dấu trước, gõ chữ sau.

C. Gõ hết các chữ trong từ, gõ dấu.

D. Gõ từ trái sang phải

Câu 5: Phím Enter dùng để làm gì trong khi soạn thảo văn bản?

A. Xuống dòng     B. Cách chữ

C. Xóa chữ     D.Tất cả đều đúng.

Câu 6: Phần mềm ứng dụng nào dưới đây được dùng để soạn thảo văn bản?

A. Microsoft Excel     B. Microsoft Word

C. Paint     D. Dots

Câu 7: Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?

A. Cái ô     B. Cái áo

C. Tờ báo     D. Cái giường

Câu 8: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

Câu 9: Để sao chép màu từ màu có sẵn em thực hiện qua mấy bước?

A. 4     B. 3

C. 2     D. 5

Câu 10: Để sao chép màu từ một màu có sẵn trên hình vẽ, em chọn công cụ nào dưới đây trong hộp công cụ?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy kể tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím? (1điểm)

Câu 2: Em hãy nêu các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy điền các chữ cần gõ vào cột bên phải để có chữ tương ứng ở cột bên trái (Gõ kiểu Telex).(2 điểm)

Các phím được gõ Kết quả nhận được
ô
ê
ơ
ư
đ
ă
â
hoa phượng nở rộ

Xem đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 2)

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bộ phận nào của máy tính được coi là có chứa bộ não điều khiển mọi hoạt động của máy tính?

A. Chuột     B. Thân máy

C. Màn hình     D. Bàn phím

Câu 2: Các bộ phận của chuột máy tính là:

A. Nút trái     B. Nút phải

C. Bánh lăn     D. Cả A, B, C

Câu 3: Để xóa được chữ “n” trong hình bên Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3) em sử dụng phím nào?

A. Backspace     B. Delete

C. Capslock     D. Enter

Câu 4: Trong Word 2003, để gõ từ “Việt Nam” theo kiểu Telex em gõ như thế nào?

A. Vie6t5 Nam     B. Viewtj Nam

C. Vieetf Nam     D. Vieetj Nam

Câu 5: Vùng trắng lớn ở giữa trong phần mềm soạn thảo văn bản Word là gì?

A. Vùng soạn thảo     B. Vùng trắng

C. Con trỏ     D. Con trỏ soạn thảo

Câu 6: Trong Word 2003 , hai phím nào dùng để xoá chữ gõ sai?

A. Delete và Shift

B. Shift và Caps Lock

C. Backspace và Shift

D. Delete và Backspace

Câu 7: Biểu tượng của phần mềm cùng học toán 3 là:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Đâu là phòng tắm trong phần mềm Tidy up?

A. Hall     B. Living room

C. Kitchen     D. Bathroom

Câu 9: Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện sau để vẽ được 1 đường cong?

1. Chọn màu vẽ, nét vẽ.

2. Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột lần nữa.

3. Chọn công cụ Đường cong trong hộp công cụ.

4. Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra.

A. 1-2-3-4     C. 2-3-1-4

B. 3-1-4-2     D. 1-3-4-2

Câu 10: Biểu tượng nào là phần mềm Paint ?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Hãy sắp xếp các cụm từ thành câu có nghĩa: (1 điểm)

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính làm việc.

…………………………………………………………………………………………

B. có nhiều, màn hình, Trên, biểu tượng.

…………………………………………………………………………………………

Câu 2: Nối ô ở cột trái với ô ở cột phải để được câu đúng. (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

Câu 3: Hãy điền từ thích hợp vào trong các ô trống trong phát biểu sau đây: (1 điểm)

Khi soạn thảo trong chế độ Telex:

a) Nếu gõ aa ta nhận được chữ â, để nhận được từ aa ta sẽ gõ ……

b) Nếu gõ AX ta nhận được chữ Ã, để nhận được từ AX ta sẽ gõ …..

c) Nếu gõ thừa dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Thánh, để bỏ dấu sắc ta sẽ gõ ……………..

d) Nếu gõ nhầm dấu, ví dụ ngay sau khi gõ Hắng, để sửa thành Hằng ta sẽ gõ ……..

Câu 4: Em hãy viết lại cách soạn thảo đoạn văn bản sau theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Hạt gạo làng ta | ..................................

Có vị phù sa | ..................................

Của sông kinh Thầy | ..................................

Có hương sen thơm | ..................................

Trong hồ nước đầy | ..................................

Có lời mẹ hát | ..................................

Ngọt bùi đắng cay...| ..................................

Tác giả: Xuân Diệu | ..................................

Ví dụ: đề thi tin học lớp 3 | ddeef thi tin hocj lowps 3

Xem đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 3)

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Đâu là tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Dots?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 3: Để gõ bàn phím em đặt tay tại hàng phím xuất phát nào?

A. Hàng phím cơ sở

B. Hàng phím trên

C. Hàng phím dưới

D. Hàng phím số

Câu 4: Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là?

A. Enter     B. Caps Lock

C. Backspace     D. Delete

Câu 5: Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?

A. Shift và Alt

B. Alt và Caps Lock

C. Shift và Caps Lock

D. Alt và Ctrl

Câu 6: Với kiểu gõ Telex để gõ chữ "Ư" em gõ:

A. U + W     B. E + U

C. W + U     D. A + W

Câu 7: Trong phần mềm “Cùng học Toán 3”, khi muốn làm bài tiếp theo em nháy chuột lên nút lệnh nào sau đây?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 8: Để bắt đầu lượt chơi mới với phần mềm Tidy Up em cần nhấn phím nào trên bàn phím ?

A. F1     B. F2

C. F3     D. F4

Câu 9: Phần mềm dùng để vẽ có tên là gì?

A. Paint     B. Word

C. Mario     D. Tidy Up

Câu 10: Để khởi động trò chơi hoặc phần mềm Paint em thực hiện thao tác sử dụng chuột nào?

A. Nháy chuột     B. Kéo thả chuột

C. Di chuyển chuột     D. Nháy đúp chuột

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Nối sao cho đúng? (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Em hãy nêu các bước thực hiện vẽ đường thẳng? (2 điểm)

Câu 3: Nêu lại bảng quy tắc gõ các chữ ă, â, ê, ô, ơ, ư và đ theo kiểu Telex. Áp dụng bảng quy tắc em hãy nêu gõ các từ sau “đi chơi, cây đa, lên nương, măng tre”. (2 điểm)

Ví dụ: Để gõ từ “mưa xuân” em gõ muwa xuaan

Xem đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 4)

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Thao tác nháy đúp chuột được thực hiện như thế nào?

A. Nhấn hai lần liên tiếp nút trái chuột.

B. Nhấn một lần nút trái chuột.

C. Nhấn một lần nút phải chuột.

D. Nhấn hai lần liên tiếp nút phải chuột.

Câu 2: Khi ngồi làm việc với máy tính, khoảng cách từ mắt tới màn hình là:

A. 5 m – 8 m     B. 50dm – 80dm

C. 50cm – 80cm     D. 5mm – 8mm

Câu 3: Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 4: Để gõ được dòng chữ như hình dưới đây, em cần phải sử dụng hàng phím nào?

A     S     D     F     G     H     J     K     L ;

A. Hàng phím trên     B. Hàng phím dưới

C. Hàng phím số     D. Hàng phím cơ sở

Câu 5: Hàng phím nào sau đây không thuộc khu vực chính của bàn phím?

A. Hàng phím số

B. Hàng có các phím từ F1 đến F12

C. Hàng phím trên

D. Hàng phím cơ sở

Câu 6: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Sticks?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 7: Trong phòng đợi của phần mềm Tidy Up không có đồ vật nào sau đây?

A. Cái ô     B. Cái áo

C. Tờ báo     D. Cái giường

Câu 8: Trong các biểu tượng sau, đâu là biểu tượng của phần mềm Alphabet Blocks ?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Câu 9: Để chọn màu vẽ em nháy nút chuột nào?

A. Trái chuột     B. Phải chuột

C. Đúp chuột     D. Cả A, B, C

Câu 10: Khi tô nhầm để lấy lại hình trước đó em nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + S     B. Shift + S

C. Ctrl + Z     D. Ctrl + S

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint. (1 điểm)

a) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) :...........

b) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) :...........

c) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) :...........

d) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5) :...........

Câu 2: Viết nội dung còn thiếu vào ô trống theo kiểu gõ Telex: (2 điểm)

Các kí tự gõ trên bàn phím Kết quả hiện trên màn hình
Cốm
Caay
Hành và tỏi
Hoof howir
Truwowngf hocj
Hoa vàng trên cỏ xanh
Bài tập
Tin hocj

Câu 3: Em hãy hoàn thành bảng quy tắc sau: (1 điểm)

Để có dấu Em gõ chữ
Dấu huyền
Dấu sắc
Dấu hỏi
Dấu ngã
Dấu nặng

Câu 4: Trong phần mềm Tidy Up, em hãy ghép tên các phòng bằng tiếng Anh đúng với tên phòng đó bằng tiếng Việt (1điểm)

(A) Kitchen (1) Phòng ngủ
(B) Dining Room (2) Phòng đợi
(C) Living Room (3) Phòng ăn
(D) Hall (4) Phòng tắm
(E) Bathroom (5) Phòng bếp
(F) Bedrom (6) Phòng khách

Xem đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 có đáp án (Đề 5)

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.