20 Đề thi Tin học lớp 3 Kết nối tri thức (có đáp án)Bộ 20 Đề thi Tin học lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 có đáp án mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tin học lớp 3.

Đề thi Tin học lớp 3 Kết nối tri thức năm 2024 (mới nhất)

Quảng cáo

Xem thử

Chỉ từ 70k mua trọn bộ đề thi Tin học lớp 3 Kết nối tri thức (cả năm) bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

- Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 Kết nối tri thức

- Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 2 Kết nối tri thức

Xem thêm Đề thi Tin học lớp 3 cả ba sách:

Quảng cáo

Xem thử

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Ở ngoài bãi biển có một tấm biển sau. Thông tin em nhận được từ tấm biển thuộc dạng thông tin nào?

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. Dạng hình ảnh   

B. Dạng âm thanh

C. Dạng chữ                                          

D. Dạng hình ảnh và dạng chữ

Câu 2. Cho sơ đồ cây thư mục sau:

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Chọn khẳng định sai trong các câu sau:

A. Tệp DanhsachGV nằm trong ổ đĩa D.

B. Tệp DanhsachGV nằm trong thư mục 3A.                        

C. Tệp DanhsachGV nằm trong thư mục Khoi 4.

D. Các thư mục Khoi 3, Khoi 4 là thư mục con của thư mục gốc.

Quảng cáo

Câu 3. “Nhờ có tôi mọi người mới nhìn thấy được văn bản, hình ảnh, phim trên máy tính. Đó là chức năng của bộ phận nào của máy tính?

A. Chuột máy tính

B. Màn hình máy tính

C. Thân máy tính

D. Bàn phím máy tính

Câu 4. Em hãy chọn tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính?

A. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Câu 5: Cho nhóm đồ chơi sau:

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Đồ chơi nào được sắp xếp không phù hợp trong nhóm này?

A. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Quảng cáo

Câu 6: Trên Internet, thông tin nào không phù hợp với các em?

A. Trò chơi có tính bạo lực.

B. Video các bài tập thể dục dành cho học sinh Tiểu học.

C. Thông tin về ô nhiễm không khí ở khu vực quanh em.

D. Thông tin về cuộc thi trực tuyến mà em đang quan tâm.

Câu 7: Khi gõ xong, các ngón tay của em phải đặt ở hàng phím nào?

A. Hàng phím trên.

B. Hàng phím cơ sở.

C. Hàng phím dưới.

D. Hàng phím chứa dấu cách.

Câu 8: Trong cuộc thi cuối học kì, khi giáo viên nhắc nhở sắp hết thời gian làm bài, Khoa quyết định ngừng bút kiểm tra lại thông tin rồi nộp bài. Hành động nào của Khoa là kết quả của việc xử lí thông tin?

A. Nghe giáo viên nhắc nhở sắp hết thời gian làm bài.

B. Khoa ngừng bút kiểm tra lại thông tin rồi nộp bài.               

C. Khoa nộp bài.

D. Khoa thấy sắp hết thời gian làm bài.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Em hãy điền tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím?

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Câu 2: (2,0 điểm) Trước khi đi mua một món đồ nào đó, chị của Minh thường vào Internet để tìm hiểu trước. Tại sao chị của Minh lại làm như vậy?

Câu 3. (1,5 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ hình cây biểu diễn sở thích của các thành viên trong gia đình em.

……………. Hết …………….

Đáp án:

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

C

B

D

C

A

B

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm)

1. Hàng phím số.

2. Hàng phím trên.

3. Hàng phím cơ sở.

4. Hàng phím dưới.

5. Hàng phím chứa dấu cách.

Câu 2: (2,0 điểm)

Trên Internet, có rất nhiều thông tin đa dạng và phong phú. Vì vậy, chị của Minh có thể tìm thấy thông tin về món đồ chị cần mua như: giá cả, hướng dẫn sử dụng, thành phần, … trên Internet. Từ đó, chị của Minh sẽ quyết định mua hay không? Hay là mua ở đâu? …

Câu 3: (1,5 điểm)

Học sinh tự vẽ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học 2023 - 2024

Môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Cho cây thư mục:

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Thư mục Co-nan là:

A. Thư mục nằm trong thư mục Do-re-mon.

B. Thư mục nằm trong thư mục Trạng Quỳnh.

C. Thư mục nằm trong thư mục Truyen tranh.

D. Thư mục nằm trong thư mục Truyen co tich

Câu 2. Trong các thao tác dưới đây, thao tác nào là một thao tác trong số các bước tạo thư mục?

A. Nháy chọn Delete.

B. Nháy chọn New rồi chọn Folder.

C. Nháy chọn Rename.

D. Nháy chọn Open.

Câu 3. Em muốn gửi ảnh đã lưu trong máy tính cho bạn. Em có thể sử dụng cách nào sau đây?

A. Nhờ người lớn gửi tệp qua thư điện tử;

B. Nhờ người lớn sao chép tệp ảnh vào USB, rồi gửi USB cho bạn;

C. Nhờ người lớn gửi qua các ứng dụng chat như zalo, messenger, …

D. Cả A, B và C đều đúng.

Câu 4. Trong bảng chọn File, để đặt tên bài trình chiếu mới và lưu vào máy tính, em sẽ chọn lệnh gì?

A. Save

B. Print

C. New

D. Open

Câu 5. Để khám phá vòng đời của sâu bướm ta chọn biểu tượng nào trong phần mềm Kids Games Learning Science?

A. Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

B. Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

C. Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

D.Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Câu 6. Cho các bước để vẽ ngôi nhà như sau:

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Tìm công việc được nêu sai với bước vẽ ngôi nhà:

A. Bước 1: Vẽ khung và mái nhà;

B. Bước 2: Vẽ cánh cửa ra vào;

C. Bước 3: Vẽ cánh cửa ra vào;

D. Bước 4: Vẽ hai cửa sổ.

Câu 7. Bạn Hương nói với bạn Giang: "Nếu chiều nay chưa làm xong hết bài tập thì tối nay Hương sẽ không xem ti vi và làm nốt bài tập." Việc bạn Hương dự định làm vào buổi tối phụ thuộc vào điều kiện gì?

A. Tối nay bạn Hương sẽ không xem ti vi mà làm nốt bài tập;

B. Tối nay bạn Hương sẽ không xem ti vi;

C. Tối nay bạn Hương làm nốt bài tập;

D. Chiều nay làm chưa xong hết bài tập.

Câu 8. Máy tính ở nhà của Thuỷ có phần mềm RapidTyping, mẹ nhắc Thuỷ cần siêng năng luyện tập gõ bàn phím. Việc cần làm của Thuỷ là gì?

A. Luyện tập gõ bàn phím;

B. Siêng năng;

C. Tải phần mềm RapidTyping;

D. Sử dụng máy tính để giải trí.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Một người lạ gửi cho chị Mai một đường liên kết nói có trò chơi rất hay. Theo em, chị Mai có nên xem thử không? Vì sao?

b) Bác Bình nhận được một thư điện tử có đính kèm một tệp có tiêu đề “Chúc mừng bạn đã trúng thưởng xe máy”. Theo em, bác Bình có nên mở tệp đó không? Vì sao?

Câu 2. (1,5 điểm) Hãy sắp xếp các cụm từ sau đây thành câu diễn đạt theo cách nói “Nếu … thì …” cho phù hợp.

Chuông điện thoại reo

Người tham gia giao thông tiếp tục di chuyển

Máy tính bị treo

Nhấc điện thoại nghe máy

Đèn đường có tín hiệu màu xanh

Khởi động lại máy tính

Câu 3. (1,5 điểm) Bạn Bình và mẹ đang muốn làm một món ăn mới. Công việc này được chia thành những việc nhỏ. Hãy sắp xếp các việc sau đây theo thứ tự đúng.

Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

………………….. Hết ……………………

Xem thử

Xem thêm đề thi các môn học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên