Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (20 đề) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạoĐể học tốt Tin học lớp 3, phần dưới đây liệt kê Top 10 Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 năm 2022 - 2023 sách mới Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án, cực sát đề thi chính thức. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tin học lớp 3.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 năm 2022 - 2023 có đáp án (20 đề) | Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Quảng cáo

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Ở ngoài bãi biển có một tấm biển sau. Thông tin em nhận được từ tấm biển thuộc dạng thông tin nào?

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

A. Dạng hình ảnh   

B. Dạng âm thanh

C. Dạng chữ                                          

D. Dạng hình ảnh và dạng chữ

Câu 2. Cho sơ đồ cây thư mục sau:

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Chọn khẳng định sai trong các câu sau:

A. Tệp DanhsachGV nằm trong ổ đĩa D.

B. Tệp DanhsachGV nằm trong thư mục 3A.                        

C. Tệp DanhsachGV nằm trong thư mục Khoi 4.

D. Các thư mục Khoi 3, Khoi 4 là thư mục con của thư mục gốc.

Quảng cáo

Câu 3. “Nhờ có tôi mọi người mới nhìn thấy được văn bản, hình ảnh, phim trên máy tính. Đó là chức năng của bộ phận nào của máy tính?

A. Chuột máy tính

B. Màn hình máy tính

C. Thân máy tính

D. Bàn phím máy tính

Câu 4. Em hãy chọn tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính?

A.Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

C.Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Câu 5: Cho nhóm đồ chơi sau:

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Đồ chơi nào được sắp xếp không phù hợp trong nhóm này?

A. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

B. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

C. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

D. Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Quảng cáo

Câu 6: Trên Internet, thông tin nào không phù hợp với các em?

A. Trò chơi có tính bạo lực.

B. Video các bài tập thể dục dành cho học sinh Tiểu học.

C. Thông tin về ô nhiễm không khí ở khu vực quanh em.

D. Thông tin về cuộc thi trực tuyến mà em đang quan tâm.

Câu 7: Khi gõ xong, các ngón tay của em phải đặt ở hàng phím nào?

A. Hàng phím trên.

B. Hàng phím cơ sở.

C. Hàng phím dưới.

D. Hàng phím chứa dấu cách.

Câu 8: Trong cuộc thi cuối học kì, khi giáo viên nhắc nhở sắp hết thời gian làm bài, Khoa quyết định ngừng bút kiểm tra lại thông tin rồi nộp bài. Hành động nào của Khoa là kết quả của việc xử lí thông tin?

A. Nghe giáo viên nhắc nhở sắp hết thời gian làm bài.

B. Khoa ngừng bút kiểm tra lại thông tin rồi nộp bài.               

C. Khoa nộp bài.

D. Khoa thấy sắp hết thời gian làm bài.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Em hãy điền tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím?

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

Câu 2: (2,0 điểm) Trước khi đi mua một món đồ nào đó, chị của Minh thường vào Internet để tìm hiểu trước. Tại sao chị của Minh lại làm như vậy?

Câu 3. (1,5 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ hình cây biểu diễn sở thích của các thành viên trong gia đình em.

……………. Hết …………….

Đáp án:

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

C

B

D

C

A

B

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm)

1. Hàng phím số.

2. Hàng phím trên.

3. Hàng phím cơ sở.

4. Hàng phím dưới.

5. Hàng phím chứa dấu cách.

Câu 2: (2,0 điểm)

Trên Internet, có rất nhiều thông tin đa dạng và phong phú. Vì vậy, chị của Minh có thể tìm thấy thông tin về món đồ chị cần mua như: giá cả, hướng dẫn sử dụng, thành phần, … trên Internet. Từ đó, chị của Minh sẽ quyết định mua hay không? Hay là mua ở đâu? …

Câu 3: (1,5 điểm)

Học sinh tự vẽ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Em hãy chọn một số đồ vật dưới đây để ghép thành một chiếc máy tính để bàn?

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

A. 2, 3, 5, 7

B. 2, 4, 6, 7

C. 2, 4, 5, 7

D. 4, 5, 6, 7

Câu 2. Nếu tủ sách của bạn Khuê có 20 cuốn truyện Đô-ra-e-mon được xếp theo thứ tự tập 1 đến tập 20 trong 1 ngăn tủ. Để tìm quyển tập 14 em làm thế nào để tìm được nhanh nhất?

A. Tìm lần lượt từ quyển tập 1 đến tập 14 theo thứ tự tăng dần

B. Tìm lần lượt từ quyển tập 20 xuống tập 14 theo thứ tự giảm dần

C. Tìm ngẫu nhiên đến khi được quyển tập 14

D. A hoặc B đều đúng.

Câu 3. Để khởi động một chương trình từ màn hình nền em sẽ thao tác như thế nào?

A. Nháy chuột phải vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

B. Nháy chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

C. Nháy đúp chuột vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

D. Nháy chuột vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

Câu 4. Trên Internet, thông nào sau đây phù hợp với lứa tuổi học sinh?

A. Thông tin mua, bán trực tuyến.         

B. Phim hoạt hình thiếu nhi.

C. Phim, ảnh 18+.

D. Cảnh bạo lực của một số trò chơi trực tuyến.

Câu 5. Khi làm việc với máy tính, chỗ ngồi như thế nào là hợp lí?

A. Chỗ ngồi đủ ánh sáng, nguồn sáng chiếu thẳng vào màn hình hoặc vào mắt.

B. Chỗ ngồi đủ ánh sáng, nguồn sáng không chiếu thẳng vào màn hình hoặc vào mắt.

C. Chỗ ngồi không đủ ánh sáng, nguồn sáng không chiếu thẳng vào màn hình hoặc vào mắt.

D. Chỗ ngồi không đủ ánh sáng, nguồn sáng chiếu thẳng vào màn hình hoặc vào mắt.

Câu 6. Nghe tiếng còi xe cứu thương, cứu hỏa, người tham gia giao thông quyết định như thế nào?

A. Tăng tốc độ tối đa.

B. Quan sát xem có phương tiện giao thông đang đến gần không.

C. Không nhường đường.

D. Nhường đường cho xe cứu thương, cứu hỏa.

Câu 7. Hai phím nào trên bàn phím máy tính là hai phím có gờ?

A. A và F.

B. J và Z.

C. A và J.

D. F và J.

Câu 8. Trong trang truyện tranh sau, có những dạng thông tin nào?

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

A. Chỉ có dạng chữ.

B. Dạng chữ và dạng hình ảnh.

C. Dạng chữ và dạng âm thanh.

D. Dạng chữ, dạng hình ảnh và dạng âm thanh.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Em hãy ghép vị trí các ngón tay với phím cần đặt tương ứng:

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

Câu 2. (1,5 điểm) Em hãy kể 3 thông tin bổ ích trên Internet có thể giúp em mở rộng hiểu biết của mình?

Câu 3. (1 điểm) Đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ đang bật màu đỏ, em làm gì khi nhận được thông tin đó?

Câu 4. (1,5 điểm) Em hãy mô tả cách sắp xếp quần áo của mình. Em hãy vẽ một sơ đồ thể hiện cách sắp xếp đó?

…………… Hết ……………

Đáp án:

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

D

C

B

B

D

D

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (2,0 điểm)

1) - b,                      2) - i,                       3) - h),                     4) - a),

5) - c,                      6) - d),                     7) - e),                     8) - g)

Câu 2. (1,5 điểm)

- Trò chơi khám phá hệ Mặt Trời.

- Trò chơi khám phá khoa học.

- Trò chơi tìm hiểu thế giới động vật và hệ sinh thái.

- Trò chơi giải đố vật lí.

- ….

Câu 3. (1,0 điểm)

Đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ đang bật màu đỏ, em quyết định dừng lại và chờ đến khi đèn chuyển sang màu xanh mới đi sang đường.

Câu 4. (1,5 điểm) Đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ đang bật màu đỏ, em quyết định dừng lại và chờ đến khi đèn chuyển sang màu xanh mới đi sang đường.

Phòng Giáo dục và Đào tạo ...

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2022 - 2023

Môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Thông tin trong thời khóa biểu (hình dưới) thuộc thông tin dạng nào?

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

A. Hình ảnh, âm thanh.

B. Âm thanh, chữ.

C. chữ, hình ảnh.

D. Con số, âm thanh.

Câu 2: Cho tình huống: “Chạm tay vào nồi canh nóng, An rụt tay lại”. Trong tình huống này, thông tin nào được An tiếp nhận để xử lí?

A. Nồi canh nóng.

B. Nồi canh nặng.

C. An là người nấu canh.

D. Bưng nồi canh phải cẩn thận.

Câu 3. Sắp xếp góc học tập của em gọn gàng, ngăn nắp sẽ:

A. Mất thời gian khi sắp xếp và tìm kiếm.

B. Giúp chúng ta nhanh chóng tìm được những đồ dùng học tập khi cần.

C. Ảnh hưởng, mất nhiều thời gian để tìm kiếm.

D. Khó tìm kiếm đồ dùng cá nhân của mình.

Câu 4. Những thông tin nào trên internet không phù hợp với em?

A. Trò chơi bạo lực.

B. Những video phim kinh dị.

C. Phim hoạt hình.

D. Cả A và B.

Câu 5. Bộ phận nào đưa thông tin vào máy tính?

A.Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

B.Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

C.Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)                              

D.Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề) 

Câu 6. Thiết bị nào có màn hình cảm ứng?

A. Máy tính để bàn

B. Điện thoại thông minh

C. Máy tính xách tay

D. Máy tính casio

Câu 7. Chọn tư thế ngồi đúng khi sử dụng máy tính?

A.Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

B.Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề) 

C.Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề) 

D.Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề) 

Câu 8. Các phím xuất phát là:

A. A S D F và J K L ;

B. A S D F

C. J K L ;

D. A S D F G H

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,25 điểm) Em hãy điền vào chỗ chấm tên các hàng phím của khu vực chính của bàn phím ở hình sau:

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

Câu 2. (2,25 điểm) Em hãy điền vào chỗ chấm các cụm từ còn thiếu để hướng dẫn cách đặt ngay ngón tay lên đúng phím (sử dụng các cụm từ gợi ý trong khung, một cụm từ có thể được dùng nhiều lần).

Ngón trỏ …………… đặt lên phím F, ……………. tay trái đặt lên phím D, ngón áp út ……………… đặt lên phím S, ………………... tay trái đặt lên phím A, …………………. tay phải đặt lên phím J, ngón giữa ……………. đặt lên phím K, ……………… tay phải đặt lên phím L, ngón út ………………. đặt nên phím chấm phẩy, hai ngón tay cái đặt lên …………………

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

 Câu 3. (1 điểm) Em sắp xếp các việc dưới đây theo thứ tự đúng để xem trên Internet thông tin dự báo thời thiết ở một tỉnh, thành phố của Việt Nam.

A. Gõ khituongvietnam.gov.vn vào ô địa chỉ rồi gõ phím Enter.

B. Nháy đúp vào biểu tượng Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề) để mở trình duyệt web.

C. Nháy chuột vào hình ảnh đám mây tại tỉnh, thành phố muốn xem tin thời tiết.

Câu 4. (1,5 điểm) Em hãy sắp xếp các đồ vật ở Hình 2 vào Hình 1 sao cho hợp lí. Em hãy vẽ sơ đồ hình cây để minh họa cho cách sắp xếp.

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

………………… Hết …………………

Đáp án:

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

A

B

D

B

B

D

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,25 điểm)

a) Hàng phím số.

b) Hàng phím trên.

c) Hàng phím cơ sở.

d) Hàng phím dưới.

e) Hàng phím chứa dấu cách.

Câu 2. (2,25 điểm)

Ngón trỏ tay trái đặt lên phím F, ngón giữa tay trái đặt lên phím D, ngón áp út tay trái đặt lên phím S, ngón út tay trái đặt lên phím A, ngón trỏ tay phải đặt lên phím J, ngón giữa tay phải đặt lên phím K, ngón áp út tay phải đặt lên phím L, ngón út tay phải đặt nên phím chấm phẩy, hai ngón tay cái đặt lên phím dấu cách.

Câu 3. (1 điểm)

Sắp xếp như sau:

B. Nháy đúp vào biểu tượng Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề) để mở trình duyệt web.

A. Gõ khituongvietnam.gov.vn vào ô địa chỉ rồi gõ phím Enter.

C. Nháy chuột vào hình ảnh đám mây tại tỉnh, thành phố muốn xem tin thời tiết.

Câu 4. (1,5 điểm)

- Em sẽ để đĩa ở giá phía trên, bát phía dưới và đũa, thìa để ở trong ống đựng đũa.

Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)
Lưu trữ: Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 sách cũ

Tải xuống

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 1)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Máy tính có thể giúp em làm những công việc nào sau đây?

Quảng cáo

A. Làm bài tập, trồng cây, xem phim, nghe nhạc.

B. Học tập, đá bóng, chơi game, liên lạc với bạn bè.

C. Nghe nhạc, gửi thư, trồng cây, giải trí.

D. Học tập, liên lạc với bạn bè, gửi thư, giải trí.

Câu 2: Theo em trong các thao tác cầm chuột dưới đây, thao tác nào đúng?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 6) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

Câu 3: Tiếng còi xe cứu thương là thông tin dạng gì?

A. Thông tin dạng văn bản

B. Thông tin dạng âm thanh

C. Thông tin dạng hình ảnh

D. Cả 3 dạng thông tin

Câu 4: Các trò chơi Blocks, Dots, Sticks giúp các rèn luyện sử dụng bộ phận nào của máy tính?

A. Chuột máy tính     B. Thân máy tính

C. Màn hình     D. Bàn phím

Câu 5:Hai phím có gai ở hàng phím cơ sở là hai phím nào?

A. Phím F, G     B. Phím F, J

C. Phím G, J     D. Phím K, J

Câu 6: Những phím dưới đây thuộc hàng phím nào?

Quảng cáo
Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

A. Hàng phím trên     B. Hàng phím cơ sở

C. Hàng phím số     D. Hàng phím dưới

Câu 7: Để tẩy một chi tiết tranh vẽ, em sử dụng công cụ nào trong các công cụ sau?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 6) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

Câu 8: Để thay đổi độ dày nét vẽ ta nháy chuột vào đâu ?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 6) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy thực hành mở phần mềm Paint trên màn hình và thực hiện các yêu cầu sau: Vẽ ngôi nhà và tô màu theo mẫu hình bên. (4 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 6)

Câu 2: Khởi động phần mềm Word, gõ đoạn thơ sau: (2 điểm)


Hat gao lang ta

Co vi phu sa

Cua song Kinh Thay

Co huong sen thom

Trong ho nuoc day

Co loi me hat

Ngot bui dang cay…

Quảng cáo

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D C B A B D A C
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1:

- HS mở được phần mềm Paint (0.5 điểm).

- HS vẽ được hình ngôi nhà gồm đủ các bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, đường thẳng phải ngay, không đứt khúc (3 điểm).

- HS tô màu được ngôi nhà. Màu sắc đẹp, tươi sáng (0.5 điểm).

- HS vẽ thiếu hoặc tô màu thiếu mỗi lỗi trừ 0.25 điểm

Câu 2:

- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm

- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.25 điểm

- Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.1điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 2)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Chuột máy tính thường có các thành phần nào?

A. Bánh lăn, nút trái

B. Nút trái, nút phải, bánh lăn

C. Nút phải, bánh lăn

D. Nút trái, nút phải

Câu 2: Ngồi đúng tư thế khi làm việc với máy tính, giúp em

A. Cận thị

C. Vẹo cột sống

B. Mệt mỏi

D. Học tập có hiệu quả và giữ gìn sức khỏe

Câu 3: Thiết bị sau có tên là gì?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)

A. Máy tính để bàn

B. Máy tính bỏ túi

C. Máy tính xách tay

D. Máy tính bảng

Quảng cáo

Câu 4: Để khởi động một chương trình từ màn hình nền em sẽ:

A. Nháy đúp chuột phải vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

B. Nháy chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

C. Nháy chuột phải vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

D. Nháy đúp chuột trái vào biểu tượng của chương trình đó trên màn hình nền.

Câu 5: Hàng phím nào sau đây không thuộc khu vực chính của bàn phím?

A. Hàng phím số

B. Hàng có các phím từ F1 đến F12

C. Hàng phím trên

D. Hàng phím cơ sở

Câu 6: Ngón trỏ tay trái gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?

A. Phím A     B. Phím L

C. Phím F, G     D. Phím S

Câu 7: Để xoá một vùng hình vẽ, em chọn một một phần hình vẽ bằng công cụ chọn Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) hoặc chọn tự do Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7) rồi nhấn phím nào?

A. Delete Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)        B. Shift Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)

C. Ctrl Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)        D. Alt Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)

Câu 8: Đâu là công cụ chọn một phần hình vẽ?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)        D. Cả B và C

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Khởi động phần mềm Mario và chọn bài gõ với hàng phím cơ sở và hàng phím số. (2 điểm)

Câu 2: Em hãy khởi động phần mềm Em tập vẽ Paint. Sử dụng các công cụ trên paint đã học để vẽ và tô màu hình sau: (4 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 7)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B D A D B C A D
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

- Khởi động phần mềm Mario 0,5 điểm

- Chọn bài và gõ đúng 1,5 điểm

   + Chọn bài trên hàng phím cơ sở: (0.75 điểm)

1. Nháy chuột tại mục Lessons

2. Nháy chuột tại mục Home Row Only để chọn bài tập gõ các phím thuộc hàng phím cơ sở

   + Chọn bài trên hàng phím số: (0.75 điểm)

1. Nháy chuột tại mục Lessons

2. Nháy chuột tại mục Add Numbers để tập gõ các phím thuộc hàng phím số

Câu 2:

- Khởi động phần mềm Paint (0,5 điểm)

- Thực hành nhanh, đúng yêu cầu , tô màu đẹp, hợp lý (3,5điểm)

   + Vẽ thuyền, cánh buồm (2,5 điểm)

   + Tô màu (1 điểm)

- Nếu vẽ thiếu hoặc không tô màu thiếu: trừ 0,5 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 3)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Nếu thường nhìn gần màn hình, em dễ bị?

A. Ho     B. Cận thị

C. Sổ mũi     D. Đau tay

Câu 2: Thiết bị sau có tên là gì?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

A. Thân máy tính.     C. Bàn phím

B. Chuột máy tính.     D. Màn hình

Câu 3: Bộ phận nào dưới đây không phải là bộ phận của máy tính?

A. Chuột     B. Màn hình

C. Bàn phím     D. Máy chiếu

Câu 4: Trong phần mềm Mario muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng em nhấn phím nào?

A. Alt     B. Shift

C. ESC     D. Ctrl

Câu 5: Các phím nào còn thiếu ở hàng phím trên: Q W ….T Y ….I O P.

A. E….U     C. W….Y

B. Y….W     D. S….H

Câu 6: Để di chuyển hình đến vị trí mới, sau khi em đã chọn hình em thực hiện thao tác chuột nào?

A. Di chuyển chuột để di chuyển hình đến vị trí mới.

B. Nháy đúp chuột để di chuyển hình đến vị trí mới.

C. Nháy chuột để di chuyển hình đến vị trí mới.

D. Kéo thả chuột để di chuyển hình đến vị trí mới

Câu 7: Bạn Bắc muốn xóa bông hoa ở hình dưới, theo em bạn Bắc phải thực hiện những thao tác nào sau đây?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

A. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn rồi nhấn phím Shift.

B. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn tự do rồi nhấn phím Delete.

C. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn rồi nhấn phím Enter.

D. Chọn hình bông hoa bằng công cụ chọn tự do rồi nhấn phím Ctrl.

Câu 8: Đâu là công cụ vẽ đường cong nào dưới đây:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Khởi động phần mềm Word, gõ đoạn thơ sau: (3 điểm)


DAM SEN

Trong dam gi dep bang sen

La xanh bong trang lai chen nhi vang

Nhi vang bong trang la xanh

Gan bun ma chang hoi tanh mui bun.

Câu 2: Em hãy mở phần mềm Paint để vẽ tranh và tô màu theo mẫu sau : (3 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 8)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C D C A D B A
Điểm 0.5 0.5 0.50.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.25 điểm

- Gõ đúng và viết hoa đầy đủ tên bài thơ : 0.75 điểm

- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

- Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Câu 2:

- HS mở được phần mềm Paint (0.5 điểm).

- HS vẽ được hình lá cờ gồm đủ các bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, đường thẳng phải ngay, không đứt khúc (2 điểm).

- HS tô màu được lá cờ. Màu sắc đẹp, tươi sáng (0.5 điểm).

- HS vẽ thiếu hoặc tô màu thiếu mỗi lỗi trừ 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 4)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Để đóng cửa sổ đang mở em thực hiện nháy lên nút lệnh nào?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9) B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9) D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9)

Câu 2: Thiết bị sau có tên là gì?

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9)

A. Chuột có dây B. Bàn phím

C. Chuột không dây D. Màn hình

Câu 3: Đâu là tư thế ngồi đúng khi làm việc với máy tính?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9)

B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9)

D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9)

Câu 4: Các phím nào còn thiếu ở hàng phím trên: Z ….C V B ….M , . /

A. M….B C. W….Y

B. X….N D. I….T

Câu 5: Phím dài nhất trên bàn phím là phím nào?

A. Backspace B. Caps lock

C. Shift D. Space bar

Câu 6: Để sao chép màu từ màu có sẵn em thực hiện qua mấy bước?

Câu 7: Em hãy sắp xếp lại các bước thực hiện sau để vẽ được 1 đường cong?

1. Chọn màu vẽ, nét vẽ.

2. Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, tới khi vừa ý thì thả nút chuột và nháy chuột lần nữa.

3. Chọn công cụ Đường cong trong hộp công cụ.

4. Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra.

A. 1-2-3-4 C. 2-3-1-4

B. 3-1-2-4 D. 1-3-4-2

Câu 8: Sau khi chọn công cụ chọn một phần hình vẽ, ta phải thao tác chuột như thế nào để chọn được vùng cần chọn?

A. Nháy nút chuột C. Di chuyển chuột

B. Nháy đúp chuột D. Kéo thả chuột

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: Dùng các công cụ Sao chép màu và Tô màu em hãy tô màu ngôi nhà bên phải giống như hình mẫu ngôi nhà ở bên trái (2 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9)

Câu 2: Em hãy sử dụng các công cụ đã học, vẽ và tô màu cho bức tranh theo mẫu sau:

Lưu ý: Tô màu theo sở thích của em. (4 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 9)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án C A C B D A B D
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1:

- Khởi động được phần mềm Paint 0.5 điểm

- Dùng công cụ sao chép, công cụ tô màu để tô màu ngôi nhà 1.5 điểm

- Mỗi lỗi sao chép màu sai, thiếu trừ 0,5 điểm

Câu 2:

- Khởi động được phần mềm Paint 0.5 điểm

- Vẽ được ngọn núi bằng công cụ đường cong 1 điểm

- Dùng công cụ đường thẳng, công cụ hình chữ nhật vẽ ngôi nhà 1 điểm

- Dùng hình mẫu vẽ đám mây, ông mặt trời 0,5 điểm

- Sử dụng màu sắc hài hòa để tô màu bức tranh đẹp, thẩm mĩ 1 điểm

- Mỗi lỗi sai, thiếu trừ 0,5 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 5)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Lên lớp 3 em có thêm người bạn mới nào?

A. Chiếc máy tính     B. Cây bút

C. Chiếc cặp sách     D. Hộp màu

Câu 2: Nhiều máy tính trên toàn thế giới kết nối lại với nhau tạo thành mạng gì?

A. Nội bộ     B. Di động

C. Toàn cầu     D. Internet

Câu 3: Khi xem hoạt hình em nhận được thông tin dạng nào ?

A. Văn bản và âm thanh

B. Hình ảnh và âm thanh

C. Văn bản và hình ảnh

D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 4: Ngón út của tay trái gõ phím nào ở hàng phím cơ sở

A. Caps lock     B. Shift

C. Enter     D. Delete

Câu 5: Phần mềm Mario giúp em?

A. Luyện tập chuột.

B. Học cách gõ bàn phím.

C. Học toán.

D. Giải trí.

Câu 6: Để sao chép màu từ một màu có sẵn trên hình vẽ, em chọn công cụ nào dưới đây trong hộp công cụ?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 10)         B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 10)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 10)         D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 10)

Câu 7: Trong chương trình vẽ Paint có những loại hộp nào?

A. Hộp màu     B. Hộp công cụ

C. Không có     D. Cả A và B

Câu 8: Thiết bị gồm nhiều phím, khi nhấn các phím này em cung cấp thông tin cho máy tính

A. máy in.     B. chuột.

C. bàn phím.     D. màn hình

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em sử dụng công cụ, hình mẫu có sẵn để vẽ hình sau (2 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 10)

Câu 2: Em sử dụng công cụ đường cong để vẽ và tô màu hình con cá. Chọn màu tùy ý cho nét vẽ (2 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 10)

Câu 3: Khởi động phần mềm Word và gõ đoạn thơ sau: (2 điểm)


Tac dat tac vang

On troi mua nang phai thi

Noi thi bua can, noi thi cay sau.

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án A D B A B C D C
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1:

- HS mở được phần mềm Paint (0.25 điểm).

- HS vẽ được hình cái thang gồm đủ các bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, đường thẳng phải ngay, không đứt khúc (1.75 điểm).

- HS vẽ thiếu mỗi lỗi trừ 0.25 điểm

Câu 2:

- HS mở được phần mềm Paint (0.25 điểm).

- HS vẽ được hình con cá gồm đủ các bộ phận như hình mẫu. Hình đẹp, không đứt khúc (1.25 điểm).

- HS tô màu được con cá. Màu sắc đẹp, tươi sáng (0.5 điểm).

- HS vẽ thiếu hoặc tô màu thiếu mỗi lỗi trừ 0.25 điểm

Câu 3:

- Khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word : 0.5 điểm

- Mỗi dòng của bài thơ gõ đúng và đủ: 0.5 điểm

- Mỗi chữ sai hoặc thiếu trừ mỗi lỗi 0.25 điểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 6)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Máy tính để bàn gồm có mấy bộ phận chính?

A. 1    B. 4

C. 2    D. 3

Câu 2: Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?

A. Thân máy    B. Bàn phím

C. Chuột     D. Màn hình

Câu 3: Tiếng trống trường cho em biết thông tin dạng gì?

A. Văn bản     C. Hình ảnh

B. Âm thanh     D. Văn bản, âm thanh

Câu 4: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Blocks?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Phần mềm nào sau đây là phần mềm tập gõ 10 ngón ?

A. Blocks     B. Sticks

C. Mario     D. Paint

Câu 6: Dòng chữ sau đây, thuộc hàng phím nào:

DFAS   ASDF    KJHL    FGL

A. Trên     B. Cơ sở

C. Số     D. Dưới

Câu 7: Các phím F G V B do ngón nào của bàn tay trái phụ trách gõ?

A. Ngón trỏ     B. Ngón giữa

C. Ngón út     D. Ngón áp út

Câu 8: Biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm vẽ Paint?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Hộp màu nằm ở vị trí nào của màn hình Paint:

A. Phía trên     B. Phía dưới

C. Bên phải     D. Bên trái

Câu 10: Để chọn màu vẽ em nháy nút chuột nào?

A. Trái chuột     B. Phải chuột

C. Đúp chuột     D. Cả A, B, C

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Cho các từ sau: “màn hình, có gai, chuột, hai, năm, âm thanh, F, J, cơ sở, bàn phím”. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm. (1điểm)

a, Khu vực chính của bàn phím gồm ………………… hàng phím.

b, Hàng phím …………………… là hàng phím quan trọng nhất, chứa ……….. phím ……………………. là …………. và ………….., dùng để làm cơ sở cho việc gõ các phím sau này.

c, Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên ………………………………

d, Em điều khiển máy tính bằng ………………… và ……………………….

e, Tiếng hát cho em thông tin dạng …………………………………………..

Câu 2: Em hãy nêu các bước tô màu bằng màu nền trong phần mềm Paint? (2 điểm)

Câu 3: Nêu cách đặt tay trên bàn phím tại hàng phím cơ sở? (2 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 12 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B D B D C B A C B A
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Mỗi từ điền đúng được 0.1 điểm

a, năm (0.1 điểm)

b, cơ sở ,hai ,có gai ,F và J (0.5 điểm)

c, màn hình (0.1 điểm)

d, chuột và bàn phím hình (0.2 điểm)

e, âm thanh (0.1 điểm)

Câu 2: Các bước tô màu bằng màu nền trong phần mềm Paint: (0.25 điểm)

- Bước 1: Chọn công cụ tô màu. (0.75 điểm)

- Bước 2: Nháy nút phải chuột để chọn màu tô. (0.5 điểm)

- Bước 3: Nháy nút phải chuột vào vùng muốn tô màu (0.5 điểm)

Ở bước 1 nếu không nêu được tên công cụ là công cụ tô màu thì chỉ cho 0.25 điểm

Câu 3: Cách đặt tay trên bàn phím tại hàng phím cơ sở:

Tại hàng cơ sở, em đặt ngón trỏ của tay trái lên phím F (phím có gai) (0.5 điểm)

Các ngón còn lại đặt lên các phím A S D. (0.5 điểm)

Đặt ngón trỏ của tay phải lên phím có gai J (0.5 điểm)

Các ngón còn lại đặt lên các phím K L ; (0.5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 7)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bộ phận nào sau đây giúp em điều khiển máy tính dể dàng:

A. Màn hình, chuột     C. Thân máy, bàn phím.

B. Màn hình, thân máy     D. Bàn phím, chuột

Câu 2: “Nháy nút chuột trái 2 lần liên tiếp” là thao tác sử dụng chuột nào sau đây:

A. Nháy chuột     B. Nháy đúp chuột

C. Di chuyển chuột     D. Kéo thả chuột

Câu 3: Khi làm việc với máy tính, khoảng cách từ mắt em đến màn hình là bao nhiêu cm?

A. 23-30     B. 33-40

C. 40-50     D. 50-80

Câu 4: Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block?

A. F2     B. F1

C. F3     D. F4

Câu 5: Trên hàng phím cơ sở hai phím F và J gọi là hai phím có gai? Vì sao?

A. Để gõ phím

B. Làm mốc cho việc đặt các ngón tay

C. Gõ phím bằng 10 ngón

D. Làm điểm xuất phát khi gõ phím

Câu 6: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím ?

A. 3     B. 4

C. 5     D. 6

Câu 7: Khi tô nhầm để lấy lại hình trước đó em nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + S     B. Shift + S

C. Ctrl + S     D. Ctrl + Z

Câu 8: Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ ?

A. Hàng phím trên     B. Hàng phím số

C. Hàng phím cơ sở     D. Hàng phím dưới

Câu 9: Để khởi động phần mềm vẽ Paint em sẽ:

A. Nháy nút phải chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền.

B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền.

C. Nháy nút trái chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền.

D. Kéo thả chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền.

Câu 10: Đâu là công cụ tô màu?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint? (2 điểm)

Câu 2: Em hãy kể tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím? (2 điểm)

Câu 3: Nối cột A với B sao cho được câu đúng nghĩa? (1 điểm)

A B
Thân máy tính Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính
Màn hình máy tính dùng để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng.
Bàn phím máy tính là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí của máy tính.
Chuột máy tính là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D B D A B C D C B A
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint: (0.25 điểm)

- Bước 1: Chọn công cụ tô màu. (0.75 điểm)

- Bước 2: Nháy chuột để chọn màu vẽ để tô. (0.5 điểm)

- Bước 3: Nháy chuột vào vùng muốn tô màu (0.5 điểm)

Ở bước 1 nếu không nêu được tên công cụ là công cụ tô màu thì chỉ cho 0.25 điểm

Câu 2: Các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím

- Hàng phím số (0.4 điểm)

- Hàng phím trên (0.4 điểm)

- Hàng phím cơ sở (0.4 điểm)

- Hàng phím dưới (0.4 điểm)

- Hàng phím cách (0.4 điểm)

Câu 3: Mỗi phép nối đúng được 0.25 điểm

A B
Thân máy tính là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí của máy tính.
Màn hình máy tính là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính
Bàn phím máy tính Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính
Chuột máy tính dùng để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 8)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bộ phận nào của máy tính làm nhiệm vụ xử lí tín hiệu và thông tin?

A. bàn phím     B. chuột

C. thân máy     D. màn hình

Câu 2: Máy tính bàn gồm những bộ phận chính nào ?

A. Màn hình, thân máy

B. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột

C. Màn hình, thân máy, chuột

D. Màn hình, thân máy, bàn phím

Câu 3: Các loại máy tính mà các em thường thấy là:

A. Máy tính xách tay

B. Máy tính để bàn

C. Máy tính bảng

D. Máy tính xách tay và máy tính để bàn

Câu 4: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Dots?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 5: Khi đặt tay trên bàn phím để gõ chữ tay luôn đặt ở hàng phím?

A. Hàng phím cơ sở     B. Hàng phím số

C. Hàng phím trên     D. Hàng phím dưới

Câu 6: Ngón trỏ tay phải gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?

A. Phím A, S     C. Phím G, H

B. Phím K, L     D. Phím H, J

Câu 7: Chỉ ra biểu tượng phần mềm Mario?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Màn hình của Paint bao gồm những gì?

A. Trang vẽ

C. Hộp màu

B. Hộp công cụ vẽ

D. Tất cả các phương án trên

Câu 9: Để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ nào dưới đây:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 10: Trong phần mềm vẽ Paint, vùng bị tẩy sẽ chuyển sang màu gì?

A. Màu vàng     C. Màu xanh

B. Màu trắng     D. Màu đen

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy điền các bộ phận của chuột máy tính? (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Hãy sắp xếp các cụm từ thành câu có nghĩa: (1 điểm)

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính làm việc.

…………………………………………………………………………………………

B. có nhiều, màn hình máy tính, Trên, biểu tượng.

…………………………………………………………………………………………

Câu 3: Điền các chữ còn thiếu vào chỗ chấm để được câu đúng: (1 điểm)

- Trên bàn phím có hai phím có gai, đó là phím ............. và phím .............

- Trên bàn phím có phím dài nhất, gọi là .......................

- Trong phần mềm Mario nháy chuột lên ô……………để quay về màn hình chính.

Câu 4: Em hãy nêu các thao tác sử dụng chuột? (2 điểm)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án C B D B A D A D C B
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Điền sai mỗi bộ phận của chuột máy tính trừ 0.3 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 2:

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính làm việc.

Đáp án: Máy tính làm việc khi nối với nguồn điện (0.5 điểm)

B. có nhiều, màn hình máy tính, Trên, biểu tượng.

Đáp án: Trên màn hình máy tính có nhiều biểu tượng (0.5 điểm)

Câu 3: Điền mỗi chữ đúng được 0.25 điểm

- F và J (0.5 điểm)

- phím cách (0.25 điểm)

- menu (0.25 điểm)

Câu 4: Các thao tác sử dụng chuột là: (2 điểm)

- Di chuyền chuột: Thay đổi vị trí của chuột trên mặt phẳng (0.5 điểm)

- Nháy chuột: Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay (0.5 điểm)

- Nháy đúp chuột: Nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp (0.5 điểm)

- Kéo thả chuột: Nhấn và giữ nút trái của chuột, di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần thiết thì thả ngón tay nhấn giữ chuột (0.5 điểm)

Với mỗi ý nêu được tên thao tác nhưng không giải thích được trừ 0.25 diểm

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 9)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Các dạng thông tin thường gặp là:

A. Thông tin dạng hình ảnh

B. Thông tin dạng âm thanh

C. Thông tin dạng văn bản

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Các thao tác sử dụng chuột gồm:

A. Di chuyển chuột , nháy chuột

B. Nháy đúp chuột, kéo thả chuột

C. Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột

D. Kéo thả chuột, nháy chuột

Câu 3: Để tắt máy tính trong Window 7 em thực hiện thao tác nào?

A. Start → Turn off Computer → Turn off

B. Start → Shut down

C. Start → Standby → Turn off

D. Start → Turn off Computer → Restart

Câu 4: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Sticks?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Ngón cái tay phải gõ phím nào trên bàn phím ?

A. Phím Z     B. Phím Q

C. Phím T     D. Phím cách

Câu 6: Muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng em nhấn phím nào?

A. Alt     B. Shift

C. Ctrl     D. ESC

Câu 7: Một số phím ở hàng phím cơ sở như:

A. A, S, D, F.     C. 1, 2, 3, 4

B. Z, X, C,V.     D. Q, E, R, T

Câu 8: Màn hình vẽ Paint gồm có bao nhiêu thành phần chính

A. 1     B. 2

C. 3     D. 4

Câu 9: Để vẽ đường thẳng, em thực hiện thao tác nào trong các thao tác sau?

A. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) /Chọn màu vẽ, nét vẽ/Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường thẳng

B. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) /Chọn màu vẽ, nét vẽ/Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường thẳng

C. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) /Chọn màu vẽ, nét vẽ/Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường thẳng

D. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) /Chọn màu vẽ, nét vẽ/Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường thẳng

Câu 10: Hộp công cụ nằm ở vị trí nào của màn hình Paint:

A. Phía trái     C. Phía trên

B. Bên phải     D. Bên dưới

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy điền tên các bộ phận chính của máy tính vào chỗ trống: (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Em hãy nêu các bước thực hiện vẽ đường cong? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint. (2 điểm)

a. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

b. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

c. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

d. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án D C B C D D A C D A
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Mỗi ý điền đúng 0.25 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Các bước thực hiện vẽ đường cong (nêu mỗi bước thực hiện đúng được 0,5 điểm)

1. Chọn công cụ đường cong trong hộp công cụ.

2. Chọn màu vẽ, nét vẽ

3. Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đường cong. Một đoạn thẳng được tạo ra.

4. Đưa con trỏ chuột lên đoạn thẳng. Nhấn giữ và kéo nút trái chuột để uốn cong đoạn thẳng, tới khi vừa ý thả nút chuột và nháy chuột lần nữa.

Ở bước 1 nếu không nêu được công cụ là công cụ Đường cong thì trừ 0.25 điểm

Câu 3: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint. (2 điểm)

a) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) : Chọn một phần hình vẽ (0.5 điểm)

b) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) : Công cụ Tô màu (0.5 điểm)

c) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) : Công cụ vẽ Đường thẳng (0.5 điểm)

d) Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) : Công cụ vẽ Đường cong (0.5 điểm)

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tin học lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(Đề 10)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Đâu là biểu tượng máy tính trên màn hình:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Câu 2: Chuột máy tính gồm có bao nhiêu bộ phận?

A. 1    B. 2

C. 3    D. 4

Câu 3: Bộ phận nào của máy tính dùng để nhập chữ, số và kí tự đặc biệt:

A. Chuột     B. Bàn phím

C. Màn hình     D. Loa

Câu 4: Trong trò chơi Blocks, chỉ số Time của 4 bạn như sau An: 81, Lan: 40, Mai: 120, Minh: 60, ai là người chơi hay nhất?

A. Lan     B. Mai

C. An     D. Minh

Câu 5: Luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón có tác dụng:

A. Gõ được 10 ngón sẽ chơi trò chơi tốt hơn.

B. Cần phải luyện tập nhiều và không được nản chí.

C. Nhanh, chính xác, tiết kiệm được thời gian, công sức.

D. Giúp em tính toán nhanh hơn.

Câu 6: Những phím sau đây thuộc hàng phím nào trong bàn phím : Q, W, E, R, T

A. Hàng phím cơ sở     B. Hàng phím trên

C. Hàng phím dưới.    D. Hàng phím số

Câu 7: Bàn phím máy tính có những hàng sau:

A. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím có gai, phím cách.

B. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới, phím cách.

C. Hàng phím số, hàng phím mũi tên, hàng phím cơ sở, hàng phím có gai, phím cách.

D. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím có gai, phím cách.

Câu 8: Công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) dùng để làm gì?

A. Công cụ vẽ đường thẳng

B. Công cụ vẽ đường cong

C. Công cụ sao chép tranh vẽ

D. Công cụ di chuyển tranh vẽ

Câu 9: Để chọn màu nền, em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy đúp chuột vào một màu trong hộp màu.

B. Di chuyển chuột đến một màu trong hộp màu.

C. Nháy nút trái chuột vào một màu trong hộp màu

D. Nháy nút phải chuột vào một ô màu trong hộp màu

Câu 10: Muốn vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng, em nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?

A. Phím Enter     C. Phím Shift

B. Phím Ctrl     D. Phím Alt

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Hãy đánh (Đ) vào câu đúng, (S) vào câu sai trong các câu sau: (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Dùng công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) để chọn công cụ có dạng hình chữ nhật.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Dùng công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) để chọn vùng có dạng tùy ý.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Dùng công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) để chọn vùng có dạng tùy ý bao quanh vùng cần chọn.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Cả hai công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) đều chỉ có thể chọn vùng có dạng hình chữ nhật

Câu 2: Em hãy nêu các bước vẽ đoạn thẳng? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy điền các từ Hộp công cụ vẽ, Hộp hình mẫu vẽ, Hộp cỡ nét vẽ, Hộp màu vẽ chỉ tên các hộp chính trên giao diện của phần mềm Paint vào chỗ trống (theo mũi tên): (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chổ trống để được câu đúng. (1 điểm)

a. Người ta coi .......................................................... là bộ não của máy tính

b. Em điều khiển máy tính bằng ....................................... và ...............................

c. Chọn màu vẽ em bấm chuột…………….. vào 1 ô màu

d. Chọn màu nền em bấm chuột……………..vào 1 ô màu

Đáp án & Thang điểm

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án A C B A C B B A D C
Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Mỗi ý điền Đúng được 0.25 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Dùng công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) để chọn công cụ có dạng hình chữ nhật.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Dùng công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) để chọn vùng có dạng tùy ý.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Dùng công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) để chọn vùng có dạng tùy ý bao quanh vùng cần chọn.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Cả hai công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) đều chỉ có thể chọn vùng có dạng hình chữ nhật

Câu 2: Các bước để vẽ đoạn thẳng là:

- Bước 1: Chọn công cụ vẽ đường thẳng trong hộp công cụ. (0.5 điểm)

- Bước 2: Chọn màu vẽ. (0.5 điểm)

- Bước 3: Chọn nét vẽ ở phía dưới hộp công cụ. (0.5 điểm)

- Bước 4: Kéo thả chuột từ điểm đầu tới điểm cuối của đoạn thẳng. (0.5 điểm)

Nếu ở bước 1 HS không nêu được công cụ là công cụ Đường thẳng thì trừ 0.25 điểm

Câu 3: Mỗi từ điền đúng được 0.25 điểm

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Câu 4: Mỗi câu đúng được 0.25 điểm.

a. bộ xử lý (0.25 điểm)

b. chuột và bàn phím (0.25 điểm)

c. trái (0.25 điểm)

d. phải (0.25 điểm)

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 3 các môn học