Top 10 Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 3 năm 2020 - 2021 có đáp ánĐể học tốt Tin học lớp 3, phần dưới đây liệt kê các Đề kiểm tra, Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 chọn lọc, có đáp án. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tin học lớp 3.

Tải xuống

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

    Thời gian: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Máy tính để bàn gồm có mấy bộ phận chính?

Quảng cáo

A. 1    B. 4

C. 2    D. 3

Câu 2: Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra ở đâu?

A. Thân máy    B. Bàn phím

C. Chuột     D. Màn hình

Câu 3: Tiếng trống trường cho em biết thông tin dạng gì?

A. Văn bản     C. Hình ảnh

B. Âm thanh     D. Văn bản, âm thanh

Câu 4: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Blocks?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Câu 5: Phần mềm nào sau đây là phần mềm tập gõ 10 ngón ?

Quảng cáo

A. Blocks     B. Sticks

C. Mario     D. Paint

Câu 6: Dòng chữ sau đây, thuộc hàng phím nào:

DFAS   ASDF    KJHL    FGL

A. Trên     B. Cơ sở

C. Số     D. Dưới

Câu 7: Các phím F G V B do ngón nào của bàn tay trái phụ trách gõ?

A. Ngón trỏ     B. Ngón giữa

C. Ngón út     D. Ngón áp út

Câu 8: Biểu tượng nào là biểu tượng của phần mềm vẽ Paint?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

Câu 9: Hộp màu nằm ở vị trí nào của màn hình Paint:

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. Phía trên     B. Phía dưới

C. Bên phải     D. Bên trái

Câu 10: Để chọn màu vẽ em nháy nút chuột nào?

A. Trái chuột     B. Phải chuột

C. Đúp chuột     D. Cả A, B, C

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Cho các từ sau: “màn hình, có gai, chuột, hai, năm, âm thanh, F, J, cơ sở, bàn phím”. Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm. (1điểm)

a, Khu vực chính của bàn phím gồm ………………… hàng phím.

b, Hàng phím …………………… là hàng phím quan trọng nhất, chứa ……….. phím ……………………. là …………. và ………….., dùng để làm cơ sở cho việc gõ các phím sau này.

c, Kết quả hoạt động của máy tính hiện ra trên ………………………………

d, Em điều khiển máy tính bằng ………………… và ……………………….

e, Tiếng hát cho em thông tin dạng …………………………………………..

Câu 2: Em hãy nêu các bước tô màu bằng màu nền trong phần mềm Paint? (2 điểm)

Câu 3: Nêu cách đặt tay trên bàn phím tại hàng phím cơ sở? (2 điểm)

Xem đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 1)

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 40 phút

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bộ phận nào sau đây giúp em điều khiển máy tính dể dàng:

A. Màn hình, chuột     C. Thân máy, bàn phím.

B. Màn hình, thân máy     D. Bàn phím, chuột

Câu 2: “Nháy nút chuột trái 2 lần liên tiếp” là thao tác sử dụng chuột nào sau đây:

A. Nháy chuột     B. Nháy đúp chuột

C. Di chuyển chuột     D. Kéo thả chuột

Câu 3: Khi làm việc với máy tính, khoảng cách từ mắt em đến màn hình là bao nhiêu cm?

A. 23-30     B. 33-40

C. 40-50     D. 50-80

Câu 4: Em nhấn phím nào để bắt đầu lượt chơi mới trò chơi Block?

A. F2     B. F1

C. F3     D. F4

Câu 5: Trên hàng phím cơ sở hai phím F và J gọi là hai phím có gai? Vì sao?

A. Để gõ phím

B. Làm mốc cho việc đặt các ngón tay

C. Gõ phím bằng 10 ngón

D. Làm điểm xuất phát khi gõ phím

Câu 6: Khu vực chính của bàn phím gồm có mấy hàng phím ?

A. 3     B. 4

C. 5     D. 6

Câu 7: Khi tô nhầm để lấy lại hình trước đó em nhấn tổ hợp phím nào?

A. Alt + S     B. Shift + S

C. Ctrl + S     D. Ctrl + Z

Câu 8: Hàng phím nào có 2 phím có gai F và J làm mốc cho việc đặt các ngón tay khi gõ ?

A. Hàng phím trên     B. Hàng phím số

C. Hàng phím cơ sở     D. Hàng phím dưới

Câu 9: Để khởi động phần mềm vẽ Paint em sẽ:

A. Nháy nút phải chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền.

B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền.

C. Nháy nút trái chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền.

D. Kéo thả chuột vào biểu tượng Paint trên màn hình nền.

Câu 10: Đâu là công cụ tô màu?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy nêu các bước tô màu bằng màu vẽ trong phần mềm Paint? (2 điểm)

Câu 2: Em hãy kể tên các hàng phím trong khu vực chính của bàn phím? (2 điểm)

Câu 3: Nối cột A với B sao cho được câu đúng nghĩa? (1 điểm)

A B
Thân máy tính Có nhiều phím. Khi gõ các phím ta gửi tín hiệu vào máy tính
Màn hình máy tính dùng để điều khiển máy tính thuận tiện và dễ dàng.
Bàn phím máy tính là hộp chứa nhiều chi tiết tinh vi, trong đó có bộ xử lí của máy tính.
Chuột máy tính là nơi hiển thị kết quả làm việc của máy tính

Xem đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 2)

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Bộ phận nào của máy tính làm nhiệm vụ xử lí tín hiệu và thông tin?

A. bàn phím     B. chuột

C. thân máy     D. màn hình

Câu 2: Máy tính bàn gồm những bộ phận chính nào ?

A. Màn hình, thân máy

B. Màn hình, thân máy, bàn phím và chuột

C. Màn hình, thân máy, chuột

D. Màn hình, thân máy, bàn phím

Câu 3: Các loại máy tính mà các em thường thấy là:

A. Máy tính xách tay

B. Máy tính để bàn

C. Máy tính bảng

D. Máy tính xách tay và máy tính để bàn

Câu 4: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Dots?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 5: Khi đặt tay trên bàn phím để gõ chữ tay luôn đặt ở hàng phím?

A. Hàng phím cơ sở     B. Hàng phím số

C. Hàng phím trên     D. Hàng phím dưới

Câu 6: Ngón trỏ tay phải gõ các phím nào ở hàng phím cơ sở ?

A. Phím A, S     C. Phím G, H

B. Phím K, L     D. Phím H, J

Câu 7: Chỉ ra biểu tượng phần mềm Mario?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 8: Màn hình của Paint bao gồm những gì?

A. Trang vẽ

C. Hộp màu

B. Hộp công cụ vẽ

D. Tất cả các phương án trên

Câu 9: Để vẽ đoạn thẳng em chọn công cụ nào dưới đây:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 10: Trong phần mềm vẽ Paint, vùng bị tẩy sẽ chuyển sang màu gì?

A. Màu vàng     C. Màu xanh

B. Màu trắng     D. Màu đen

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy điền các bộ phận của chuột máy tính? (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Câu 2: Hãy sắp xếp các cụm từ thành câu có nghĩa: (1 điểm)

A. nguồn điện, khi nối với, Máy tính làm việc.

…………………………………………………………………………………………

B. có nhiều, màn hình máy tính, Trên, biểu tượng.

…………………………………………………………………………………………

Câu 3: Điền các chữ còn thiếu vào chỗ chấm để được câu đúng: (1 điểm)

- Trên bàn phím có hai phím có gai, đó là phím ............. và phím .............

- Trên bàn phím có phím dài nhất, gọi là .......................

- Trong phần mềm Mario nháy chuột lên ô……………để quay về màn hình chính.

Câu 4: Em hãy nêu các thao tác sử dụng chuột? (2 điểm)

Xem đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Các dạng thông tin thường gặp là:

A. Thông tin dạng hình ảnh

B. Thông tin dạng âm thanh

C. Thông tin dạng văn bản

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Các thao tác sử dụng chuột gồm:

A. Di chuyển chuột , nháy chuột

B. Nháy đúp chuột, kéo thả chuột

C. Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột

D. Kéo thả chuột, nháy chuột

Câu 3: Để tắt máy tính trong Window 7 em thực hiện thao tác nào?

A. Start → Turn off Computer → Turn off

B. Start → Shut down

C. Start → Standby → Turn off

D. Start → Turn off Computer → Restart

Câu 4: Em hãy chỉ ra biểu tượng của trò chơi Sticks?

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Câu 5: Ngón cái tay phải gõ phím nào trên bàn phím ?

A. Phím Z     B. Phím Q

C. Phím T     D. Phím cách

Câu 6: Muốn kết thúc bài tập gõ giữa chừng em nhấn phím nào?

A. Alt     B. Shift

C. Ctrl     D. ESC

Câu 7: Một số phím ở hàng phím cơ sở như:

A. A, S, D, F.     C. 1, 2, 3, 4

B. Z, X, C,V.     D. Q, E, R, T

Câu 8: Màn hình vẽ Paint gồm có bao nhiêu thành phần chính

A. 1     B. 2

C. 3     D. 4

Câu 9: Để vẽ đường thẳng, em thực hiện thao tác nào trong các thao tác sau?

A. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) /Chọn màu vẽ, nét vẽ/Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường thẳng

B. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) /Chọn màu vẽ, nét vẽ/Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường thẳng

C. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) /Chọn màu vẽ, nét vẽ/Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường thẳng

D. Chọn công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4) /Chọn màu vẽ, nét vẽ/Kéo thả chuột từ điểm đầu đến điểm cuối của đường thẳng

Câu 10: Hộp công cụ nằm ở vị trí nào của màn hình Paint:

A. Phía trái     C. Phía trên

B. Bên phải     D. Bên dưới

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Em hãy điền tên các bộ phận chính của máy tính vào chỗ trống: (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Câu 2: Em hãy nêu các bước thực hiện vẽ đường cong? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy nêu tác dụng của các công cụ sau trong phần mềm Paint. (2 điểm)

a. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

b. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

c. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

d. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

Xem đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 4)

    Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

I. Câu hỏi trắc nghiệm (5 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Đâu là biểu tượng máy tính trên màn hình:

A. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)        B. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

C. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)        D. Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Câu 2: Chuột máy tính gồm có bao nhiêu bộ phận?

A. 1    B. 2

C. 3    D. 4

Câu 3: Bộ phận nào của máy tính dùng để nhập chữ, số và kí tự đặc biệt:

A. Chuột     B. Bàn phím

C. Màn hình     D. Loa

Câu 4: Trong trò chơi Blocks, chỉ số Time của 4 bạn như sau An: 81, Lan: 40, Mai: 120, Minh: 60, ai là người chơi hay nhất?

A. Lan     B. Mai

C. An     D. Minh

Câu 5: Luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón có tác dụng:

A. Gõ được 10 ngón sẽ chơi trò chơi tốt hơn.

B. Cần phải luyện tập nhiều và không được nản chí.

C. Nhanh, chính xác, tiết kiệm được thời gian, công sức.

D. Giúp em tính toán nhanh hơn.

Câu 6: Những phím sau đây thuộc hàng phím nào trong bàn phím : Q, W, E, R, T

A. Hàng phím cơ sở     B. Hàng phím trên

C. Hàng phím dưới.    D. Hàng phím số

Câu 7: Bàn phím máy tính có những hàng sau:

A. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím có gai, phím cách.

B. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím cơ sở, hàng phím dưới, phím cách.

C. Hàng phím số, hàng phím mũi tên, hàng phím cơ sở, hàng phím có gai, phím cách.

D. Hàng phím số, hàng phím trên, hàng phím dưới, hàng phím có gai, phím cách.

Câu 8: Công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) dùng để làm gì?

A. Công cụ vẽ đường thẳng

B. Công cụ vẽ đường cong

C. Công cụ sao chép tranh vẽ

D. Công cụ di chuyển tranh vẽ

Câu 9: Để chọn màu nền, em thực hiện thao tác nào?

A. Nháy đúp chuột vào một màu trong hộp màu.

B. Di chuyển chuột đến một màu trong hộp màu.

C. Nháy nút trái chuột vào một màu trong hộp màu

D. Nháy nút phải chuột vào một ô màu trong hộp màu

Câu 10: Muốn vẽ các đoạn thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng, em nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?

A. Phím Enter     C. Phím Shift

B. Phím Ctrl     D. Phím Alt

II. Tự luận (5 điểm)

Câu 1: Hãy đánh (Đ) vào câu đúng, (S) vào câu sai trong các câu sau: (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Dùng công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) để chọn công cụ có dạng hình chữ nhật.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Dùng công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) để chọn vùng có dạng tùy ý.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Dùng công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) để chọn vùng có dạng tùy ý bao quanh vùng cần chọn.

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) Cả hai công cụ Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5) đều chỉ có thể chọn vùng có dạng hình chữ nhật

Câu 2: Em hãy nêu các bước vẽ đoạn thẳng? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy điền các từ Hộp công cụ vẽ, Hộp hình mẫu vẽ, Hộp cỡ nét vẽ, Hộp màu vẽ chỉ tên các hộp chính trên giao diện của phần mềm Paint vào chỗ trống (theo mũi tên): (1 điểm)

Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Câu 4: Điền từ thích hợp vào chổ trống để được câu đúng. (1 điểm)

a. Người ta coi .......................................................... là bộ não của máy tính

b. Em điều khiển máy tính bằng ....................................... và ...............................

c. Chọn màu vẽ em bấm chuột…………….. vào 1 ô màu

d. Chọn màu nền em bấm chuột……………..vào 1 ô màu

Xem đáp án Đề thi Tin học lớp 3 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

Tải xuống

Xem thêm các đề kiểm tra, đề thi Tin học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.