Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho hình vẽ, hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

 A. 4    B. 6    C. 8    D. 10

Câu 2: Viết số tiếp theo vào dãy số: 8, 12, 16, 20, ...

 A. 21

 B. 22

 C. 23

 D. 24

Câu 3: Tính: 356 – 156 = ?

 A. 200

 B. 300

 C. 100

 D. 400

Câu 4: Đoạn dây dài 208m, cắt đi 37m. Hỏi đoạn dây còn lại bao nhiêu mét?

 A. 271 m

 B. 171 m

 C. 117 m

 D. 245 m

Câu 5: Chị của An năm nay 12 tuổi. Tuổi An bằng ½ tuổi chị. Hỏi 3 năm nữa chị An hơn An bao nhiêu tuổi?

 A. 3 tuổi

 B. 4 tuổi

 C. 5 tuổi

 D. 6 tuổi

Câu 6: Trong phòng có bốn dãy bàn, mỗi dãy có 6 chiếc bàn. Hỏi lớp học có bao nhiêu chiếc bàn?

 A. 20 chiếc bàn

 B. 24 chiếc bàn

 C. 28 chiếc bàn

 D. 32 chiếc bàn

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

Quảng cáo

 a, x – 27 = 5 × 9

 b, x + 13 = 80 : 2

 c, x × 4 = 32

 d, x : 8 = 5

Câu 2: Hoa và Bình có 348 con tem. Hoa có 160 con tem. Hỏi Bình có bao nhiêu con tem?

Câu 3: Bố An cắt một khúc gỗ lớn thành các khúc gỗ nhỏ. Mỗi khúc gỗ nhỏ dài 3m và bố An phải cắt mất 5 lần mới hết khúc gỗ. Hỏi khúc gỗ dài bao nhiêu mét?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x biết:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Bình có số con tem là:

  348 – 160 = 188 (con tem)

    Đáp số: 188 con tem

Câu 3: (3 điểm)

Bố An phải cắt 5 lần mới hết khúc gỗ nghĩa là bố An đã cắt khúc gỗ lớn thành 6 khúc gỗ nhỏ

Vậy khúc gỗ dài số mét là:

  3 × 6 = 18 (mét)

    Đáp số: 18m

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.