Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Bài 1. Khoanh vào đáp án đúng:

1. Một tuần có 7 ngày. Hỏi 8 tuần có bao nhiêu ngày?

A. 49 ngày

B. 56 ngày

C. 15 ngày

D. 63 ngày

2.Mai có 9 gói kẹo, mỗi gói có 8 cái kẹo. Vậy Mai có số cái kẹo là:

A. 17 cái kẹo

B. 73 cái kẹo

C. 72 cái kẹo

D. 63 cái kẹo

3.Mỗi thùng dầu có 5l dầu. Hỏi 8 thùng dầu như thế có tất cả bao nhiêu lít dầu?

Quảng cáo

A. 24l dầu

B. 40l dầu

C. 16ldầu

D. 6l dầu

Bài 2. Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 × 7 = 100 – 79

39 < Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 × 8 < 7× 6

8× 6 < 9× Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 < 8× 7

9× 7 < 8× Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 < 9× 8

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 x 9 = 6 × 6

6 × 9 < 7 × Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 < 6 × 10

9 × 2 < Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 × 5 < 9 × 3

8 × 5 > 9 × Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 > 7 × 5

Bài 3. Nối phép tính có kết quả bằng nhau

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

Bài 4. >, <, = ?

a) 7 × 7….. 50

8 × 4….. 5 × 6

8 × 3….. 4 × 6

7 × 4….. 6 × 5

9×2 ….. 3×6

9 × 5….. 7 × 6

Bài 5.Tìm một số, biết rằng nếu số đó nhân với 8 rồi cộng với 4 thì được 52.

Trả lời: Số đó là………

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Viết tiếp ba số thích hợp vào chỗ trống để được dãy số có quy luật:

a) 12; 18; 24; ……; ……;……

b) 7; 14; 21; ……; ……;……

c) 70; 63; 56; ……; ……;……

d) 64; 56; 48; ……; ……;……

e) 45; 54; 63; ……; ……;……

f) 4; 9; 16; 25; 36; ……; ……;…..

Bài 2. Tính (Theo mẫu)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Quảng cáo

Bài 3. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Đặt tính rồi tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Nối đúng để giúp các chú ong về tổ em nhé!

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Lớp 3A có 8 tổ, mỗi tổ có 5 học sinh. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7.Một đường gấp khúc có 6 đoạn thẳng dài bằng nhau, độ dài mỗi đoạn thẳng là 9mm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 8.Người bán hàng đổ lạc vào các túi, mỗi túi 8kg lạc. Hỏi 8 túi như vậy có bao nhiêu ki-lô-gam lạc?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 9.Một ngôi nhà có 7 tầng, các tầng đều cao bằng nhau. Biết rằng mỗi tầng cao 3m và mái nhà cao 2m. Hỏi tòa nhà đó cao bao nhiêu mét?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 10. Năm nay con 5 tuổi. Tuổi bố gấp 8 lần tuổi con. Hỏi 2 năm nữa tuổi của bố là bao nhiêu?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 11. Nhà của bạn Chuột đi qua các phép tính có kết quả bé hơn 50. Hãy giúp Chuột tìm đúng đường về ngôi nhà của mình nhé!

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 12.Tìm số thích hợp để điền vào dấu chấm hỏi:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên