Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 3 CD

Chỉ 100k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Gấp 9 lên 5 lần ta được:

A. 45

B. 14

C. 4

D. 36

Câu 2. Kết quả của phép tính 8 g × 6

A. 14 g

B. 24 g

C. 48 g

D. 48

Câu 3. Cho dãy số: 9, 18, 27, 36, …, …, …, …, 81, 90. Các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt là:

A. 42, 48, 54, 60

B. 45, 54, 63, 72

C. 40, 48, 56, 64

D. 42, 49, 56, 63

Câu 4. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 9

B. 20

C. 8

D. 0

Câu 5. Ngày mai, Hoa đi dã ngoại cùng các bạn trong lớp. Mẹ có chuẩn bị cho Hoa và 6 bạn khác, mỗi người 2 hộp sữa. Vậy số hộp sữa mẹ chuẩn bị là:

A. 14 hộp

B. 12 hộp

C. 10 hộp

D. 8 hộp

Câu 6. Anh Sơn đóng số ngô thu hoạch được vào các bao rồi dùng xe đạp thồ chở về nhà. Mỗi chuyến xe anh Sơn chở được 6 bao ngô và chở 9 chuyến thì hết số bao ngô đóng được. Số bao ngô anh Sơn thu hoạch được là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 9 × 6 = 54 (bao ngô)

B. 9 + 6 = 15 (bao ngô)

C. 7 × 8 = 56 (bao ngô)

D. 6 × 9 = 54 (bao ngô)

II. Phần tự luận

Bài 1. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Quan sát bức tranh và viết phép nhân thích hợp:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Mẹ đi chợ mua 1 kg cua biển gồm hai con cua, trong đó con cua to cân nặng 600 g. Hỏi con cua nhỏ cân nặng bao nhiêu gam?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 7. Tổ Một có 8 bạn được giao nhiệm vụ trồng hoa trong khuôn viên trường. Theo như tính toán, nếu mỗi bạn trồng 3 cây hoa thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Hỏi tổ Một được giao nhiệm vụ trồng bao nhiêu cây hoa?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm

1 – A

2 – C

3 – B

4 – D

5 – A

6 – D

Câu 1.

Đáp án đúng là: A

Gấp 9 lên 5 lần ta được:

9 × 5 = 45

Câu 2.

Đáp án đúng là: C

8 g × 6 = 48 g

Vậy kết quả của phép tính 8 g × 6 là 48 g.

Câu 3.

Đáp án đúng là: B

Dãy số trên được viết theo quy luật: Từ trái sang phải, số đứng sau hơn số đứng trước 9 đơn vị.

36 + 9 = 45

45 + 9 = 54

54 + 9 = 63

63 + 9 = 72

Vậy các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt là: 45, 54, 63, 72

Ta được dãy số hoàn chỉnh là: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90

Câu 4.

Đáp án đúng là: D

Ta xét vế phải: 450 – 270 – 180 = 0

Mà 0 × 9 = 0

Vậy số cần điền vào ô trống là 0

Câu 5.

Đáp án đúng là: A

Hoa và 6 bạn khác tổng cộng là 7 người.

Số hộp sữa mẹ cần chuẩn bị là:

2 × 7 = 14 (hộp)

Đáp số: 14 hộp

Câu 6.

Đáp án đúng là: D

Số bao ngô anh Sơn thu hoạch được là:

6 × 9 = 54 (bao ngô)

Đáp số: 54 bao ngô

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6.

Bài giải

1 kg = 1 000 g

Con cua nhỏ cân nặng là:

1 000 – 600 = 400 (g)

Đáp số: 400 g

Bài 7.

Bài giải

Tổ Một được giao nhiệm vụ trồng số cây hoa là:

3 × 8 = 24 (cây)

Đáp số: 24 cây hoa.

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học