Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

Bài 4. Khoanh vào đáp án đúng:

1. Cho dãy số sau: 72; 63; 54; 45;….;….; 18. Số thích hợp vào chỗ chấm là:

A. 44; 43;

B. 20; 19

C. 36; 27

D. 30; 20

2. Mỗi hộp đựng 9 cái cốc. Hỏi 7 hộp như vậy có tất cả bao nhiêu cái cốc?

A. 16 cái cốc

B. 63 cái cốc

C. 62 cái cốc

D. 54 cái cốc

3. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 1kg = …g là:

Quảng cáo

A. 1

B. 10

C. 1000

D. 100

4. Kết quả của phép tính 115g + 75g là:

A. 100g

B. 190g

C. 200kg

D. 200g

5. Kết quả của phép tính 100g- 37g là:

A. 53g

B. 63kg

C. 80g

D. 63g

Quảng cáo

6. Dấu <, >, = thích hợp để điền vào chỗ chấm 300g + 3g … 303g là:

A. <

B. =

C. >

Bài 3. Điền Đ vào ý đúng, S vào ý sai:

a) Số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

b) Số nào chia cho 1 cũng bằng 1. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

c) Số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

d) Số nào nhân với 0 cũng bằng chính nó. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

e) Số 0 chia cho số nào cũng bằng 1. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Số?

.......... × 8 = 0

7 × .......... = 7

.......... × 1 = 8

..... × 4 × 6= 0

9 × ......... = 0

6 × 3 × ......= 0

9 × …...× 4 = 0

9 × 8 × .....= 0

Quảng cáo

Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống:

a) 54 < Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 × 9 < 72

b) 9× 6 > 9 × Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 > 36

Bài 5. Viết số thích hợp vào ngôi sao trong bảng sau:

×

9

9

9

9

9

7

8

0

6

1

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1. Chú gấu sẽ lấy được bao nhiêu chiếc bánh có kết quả bé hơn 40?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Trả lời: Chú gấu lấy được …………. chiếc bánh.

Bài 2. Quan sát và điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Em có 6 hộp sô-cô-la, mỗi hộp có 9 thanh. Em cho các bạn 12 thanh. Sau đó, em còn lại bao nhiêu thanh sô-cô-la?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Trang mua 3 quyển truyện tranh, mỗi quyển truyện tranh giá 9 nghìn đồng. Trang đưa cho cô bán hàng 30 nghìn đồng. Hỏi:

a) Trang mua 3 quyển truyện tranh hết bao nhiêu tiền?

b) Cô bán hàng phải trả lại Trang bao nhiêu tiền?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Nhà Lan nuôi 6 con gà và một số con lợn. Biết số gà gấp lên 3 lần thì bằng số lợn gấp lên 2 lần. Hỏi nhà Lan nuôi mấy con lợn?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Một số chia cho 9 thì được thương là 2. Hỏi số đó chia cho 6 thì được thương là bao nhiêu?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 8. Mỗi gói kẹo cân nặng 90g, mỗi hộp bánh cân nặng 385g. Hỏi 1 hộp bánh và 1 gói kẹo cân nặng bao nhiêu gam?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 9. Nhà của bạn Chuột đi qua các phép tính có kết quả lớn hơn 35. Hãy giúp Chuột tìm đúng đường về ngôi nhà của mình nhé!

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên