Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án)

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án)

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ từ 300k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM

1. Có 10 viên kẹo chia đều cho 2 bạn. Hỏi mỗi bạn được bao nhiêu viên kẹo?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

2.Có 24 cái bánh xếp đều vào các hộp, mỗi hộp có 4 cái bánh. Hỏi xếp được bao nhiêu hộp như thế?

A. 20 hộp

B. 28 hộp

C. 6 hộp

D. 8 hộp

3. Số cần điền vào ô trống trong phép tính sau là: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 × 4 = 100 - 72

Quảng cáo

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

4.Số nào nhân với 3 được kết quả là 18

A.15

B.21

C. 18

D. 6

5. Tìm số bị chia, biết số chia là 4, thương là 8

A. 12

B. 4

C. 32

D.24

Quảng cáo

6. Tìm một số biết số đó chia 5 thì được 9. Số đó là:

A. 4

B. 13

C. 45

D. 95

7. Điền số thích hợp vào ô trống: 3 × Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 = 27

3. Phép tính nào có kết quả lớn nhất?

A. 32 : 4

B. 18 : 3

C. 16 : 4

D. 21 : 3

8. Số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

11 < 3× Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 < 13

Quảng cáo

9. Nối phép tính với kết quả đúng

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

10. Tìm một số, biết số đó giảm đi bốn lần rồi giảm tiếp đi 4 đơn vị thì được kết quả là 4.

Số đó là:…………..

11. Tìm một số, biết số đó gấp lên 5 lần rồi tăng thêm 3 đơn vị thì được kết quả là 33.

Số đó là:…………..

PHẦN 2. TỰ LUẬN

Bài 1.Để giúp nhện trắng về được nhà, em hãy điền đáp số đúng của bài toán vào chỗ chấm nhé!

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Điền dấu >, < , =

32 : 4 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 16 : 2

35 : 5 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 3 × 2

21 : 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 24 : 4

15 : 3 Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 20 : 4

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Số ?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6.Ba bạn học sinh có 15 cái bút. Biết số bút của mỗi bạn bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái bút?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Trong 5 ngày bạn Uyên đọc được 30 trang sách. Biết số trang Uyên đọc mỗi ngày bằng nhau. Hỏi mỗi ngày Uyên đọc bao nhiêu trang sách?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 8. Mỗi quý có 3 tháng. Hỏi một năm có mấy quý?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 9. Cuối tuần lớp 3A tổng vệ sinh trường lớp. Số học sinh dọn sân trường giảm 3 lần thì bằng số học sinh dọn lớp. Biết lớp 3A có 27 học sinh dọn sân trường. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 10. Ba bạn Tâm, Thảo, Uyên cắt hoa giấy trang trí lớp. Cứ 20 phút Tâm cắt được 4 bông hoa. Cứ 35 phút Thảo cắt được 5 bông hoa. Cứ 18 phút Uyên cắt được 3 bông hoa. Hỏi bạn nào cắt nhanh nhất, bạn nào cắt chậm nhất?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 11. Mỗi hộp có một chục chiếc bút chì màu.

a) Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu chiếc bút chì màu?

b) Nếu đem tất cả số bút chì màu có trong 4 hộp đó chia đều cho 5 nhóm thì mỗi nhóm được bao nhiêu chiếc bút?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều (có đáp án) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 12.Tìm một số, biết rằng nếu số đó nhân với 5 rồi cộng với 4 thì được 29.

Trả lời: Số đó là………

Bài 13.Nam có hai chục viên bi. Nam cho em 4 viên. Nam chia đều số bi còn lại vào 2 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu viên bi?

Trả lời: Mỗi túi có……viên bi

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học
Tài liệu giáo viên