Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án

Tài liệu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án, chọn lọc như là phiếu đề kiểm tra cuối tuần để Giáo viên và phụ huynh có thêm tài liệu giúp học sinh ôn tập môn Toán lớp 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 3 CD

Chỉ 100k mua trọn bộ Bài tập cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều (cả năm) bản word đẹp, dễ dàng chỉnh sửa:

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Số bị chia là 24, số chia là 3. Vậy thương là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 2. Thương của 20 5 là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 3. Cho dãy số: 40, 36, 32, 28, …, …, …, 12, 8, 4. Các số thích hợp điền vào chỗ chấm lần lượt là:

A. 16, 20, 24

B. 24, 20, 16

C. 27, 26, 25

D. 20, 16, 14

Câu 4. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 21

B. 12

C. 27

D. 24

Câu 5. Bà Mai đi chợ mua 12 cái bánh. Bà chia đều số bánh đó cho các cháu của mình, mỗi cháu nhận được 3 cái bánh. Vậy số người cháu bà Mai có là:

A. 3 người cháu

B. 4 người cháu

C. 5 người cháu

D. 6 người cháu

Câu 6. Mẹ làm 20 chiếc bánh trung thu và nhờ An đi mua giúp một số hộp để đựng bánh. Mỗi hộp bánh mẹ dự định xếp vào đó 2 cặp bánh. Vậy số hộp bánh An cần mua giúp mẹ là:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

A. 5 hộp

B. 6 hộp

C. 8 hộp

D. 10 hộp

II. Phần tự luận

Bài 1. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Tính

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Số?

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. Quan sát bức tranh nên các phép tính tích hợp:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Mỗi tuần gia đình Mai ăn hết 4 kg gạo. Mẹ Mai mua về 20 kg gạo. Hỏi số gạo đó đủ cho gia đình Mai ăn trong mấy tuần?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Bài 8. Các chú bộ đội biên phòng đang đóng bàn học để chuẩn bị mở lớp học cho 27 bạn nhỏ ở vùng cao biên giới. Các chú tính sẽ để 3 bạn nhỏ ngồi một bàn. Hỏi các chú bộ đội cần đóng bao nhiêu chiếc bàn học?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………………......

Đáp án và hướng dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm

1 – D

2 – A

3 – B

4 – C

5 – B

6 – A

Câu 1.

Đáp án đúng là: D

Ta có phép tính:

24 : 3 = 8

Vậy thương là 8.

Câu 2.

Đáp án đúng là: A

Ta có phép chia:

20 : 5 = 4

Vậy thương của 20 và 5 là 4.

Câu 3.

Đáp án đúng là: B

Dãy số trên được viết theo quy luật: Từ trái sang phải, số đứng sau kém số đứng trước 4 đơn vị.

28 – 4 = 24

24 – 4 = 20

20 – 4 = 16

Vậy các số thích hợp để điền vào chỗ chấm lần lượt là: 24, 20, 16.

Ta được dãy số hoàn chỉnh như sau:

40, 36, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8, 4

Câu 4.

Đáp án đúng là: C

Ta có:

…?... : 3 = 18 : 2

…?... : 3 = 9

…?... = 9 × 3

…?... = 27

Vậy số cần điền vào ô trống là 27.

Câu 5.

Đáp án đúng là: B

Số người cháu bà Mai có là:

12 : 3 = 4 (người cháu)

Đáp số: 4 người cháu.

Câu 6.

Đáp án đúng là: A

2 cặp bánh = 2 chiếc bánh.

Số hộp bánh An cần mua giúp mẹ là:

20 : 4 = 5 hộp

Đáp số: 5 hộp

II. Phần tự luận

Bài 1.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 4.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6.

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 Cánh diều có đáp án | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7.

Bài giải

Số gạo đó đủ cho gia đình Mai ăn trong số tuần là:

20 : 4 = 5 (tuần)

Đáp số: 5 tuần

Bài 8.

Bài giải

Các chú bộ đội cần đóng số bàn học là:

27 : 3 = 9 (chiếc)

Đáp số: 9 chiếc bàn học

Xem thử Bài tập cuối tuần Toán 3 CD Xem thử Bài tập cuối tuần TV 3 CD

Xem thêm các phiếu Bài tập cuối tuần, đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 các môn học