Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tìm x biết: x ÷ 6 = 34 ?

Quảng cáo

 A. 206

 B. 204

 C. 205

 D. 207

Câu 2: Tính: 23 + 156 = ?

 A. 179

 B. 189

 C. 199

 D. 197

Câu 3: Một cuộn vải có 35m vải. Hỏi 2 cuộn như thế có bao nhiêu mét vải?

 A. 35

 B. 37

 C. 70

 D. 45

Câu 4: So sánh: 25×6 … 24×7

 A. >

 B. <

 C. Không thể so sánh

 D. =

Câu 5: Số lớn nhất có 3 chữ số mà có chữ số hàng trăm là 7 là:

 A. 987

 B. 789

 C. 798

 D. 799

Câu 6: Tích của số lớn nhất có một chữ số với 35 là

 A. 341

 B. 314

 C. 315

 D. 351

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

Quảng cáo

 a, x ÷ 7 = 25

 b, x × 6 = 54

Câu 2: Một tá bút chì có 12 chiếc. Hỏi 3 tá bút chì có bao nhiêu chiếc?

Câu 3: An năm nay 6 tuổi. Tuổi mẹ hiện nay gấp 5 lần tuổi An. Hỏi tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là bao nhiêu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x biết:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Ba tá bút chì có số bút là:

  12 × 3 = 36 (bút chì)

    Đáp số: 36 bút chì

Câu 3 (3 điểm):

Số tuổi của mẹ hiện nay là:

  6 × 5 = 30 (tuổi)

Tổng số tuổi của hai mẹ con là:

  6 + 30 = 36 (tuổi)

    Đáp số: 36 tuổi

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.