Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 49 là:

Quảng cáo

 A. 4

 B. 9

 C. 7

 D. 8

Câu 2: Tìm x biết: x÷3 = 29 ?

 A. x = 87

 B. x = 67

 C. x = 77

 D. x = 97

Câu 3: Tính: 234 + 58 = ?

 A. 228

 B. 229

 C. 282

 D. 292

Câu 4: Số dư của phép chia 96÷3 là:

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 4

Câu 5: So sánh: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của 8 lít .... 7 lít

Quảng cáo

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 6: Hoà có 24 quả cam và một số quả lê bằng Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số quả cam. Hỏi Hoà có bao nhiêu quả lê?

 A. 1 quả lê

 B. 2 quả lê

 C. 3 quả lê

 D. 4 quả lê

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính và tính:

 a, 26 ÷ 3

 b, 20 × 4

 c, 286 + 12

 d, 734 - 14

Câu 2: Tìm số có 2 chữ số biết Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của số này là 11.

Quảng cáo

Câu 3: Ba bạn An, Hoà, Lạc sưu tầm tem. An sưu tầm được 9 con tem, Hoà sưu tầm được 12 con tem. Lạc sưu tầm được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án tổng số tem của 2 bạn An và Hoà. Hỏi Lạc sưu tầm được bao nhiêu con tem?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính và tính:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Số cần tìm là:

  11 × 9 = 99

Vậy số cần tìm là 99

Câu 3 (3 điểm):

An và Hòa sưu tầm được số tem là:

  9 + 12 = 21 (con tem)

Lạc sưu tầm được số tem là:

  21 : 3 = 7 (con tem)

    Đáp số: 7 con tem

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.