Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: So sánh: 384 … 12×9

Quảng cáo

 A. >

 B. <

 C. =

 D. Không thể so sánh

Câu 2: Tính: 56 × 3 = ?

 A. 158

 B. 168

 C. 178

 D. 188

Câu 3: Một hộp có 12 bút chì màu. Hỏi 4 hộp như thế có bao nhiêu bút chì màu?

 A. 16 bút chì màu

 B. 24 bút chì màu

 C. 44 bút chì màu

 D. 48 bút chì màu

Câu 4: Tìm x biết: x ÷ 6 = 8 ?

 A. 68

 B. 48

 C. 58

 D. 86

Câu 5: Tìm x biết: x - 234 = 12 ?

 A. 246

 B. 264

 C. 462

 D. 426

Câu 6: Một đoạn dây dài 48m. Được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Quảng cáo

 A. 3 m

 B. 5m

 C. 6 m

 D. 8 m

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2: Tính nhanh:

 a, 26×2 + 26×4

 b, 11×4 + 14×4

Câu 3: Tìm một số có hai chữ số biết rằng:

Nếu đem số này cộng với số lớn nhất có 2 chữ số được kết quả là 121.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Quảng cáo

 a, 20×3 = 60

 b, 5×3 = 15

 c, 04×6 = 24

 d, 30×5 = 150

Câu 2 (2 điểm): Tính nhanh:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 3 (3 điểm):

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

Nên số cần tìm cộng với 99 được kết quả là 121

Vậy số cần tìm là:

  121 – 99 = 22

    Vậy số cần tìm là 22

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.