Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tính Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án của số chẵn lớn nhất có 2 chữ số.

Quảng cáo

 A. 98

 B. 49

 C. 48

 D. 99

Câu 2: Một quyển truyện có 36 trang. My đã đọc được Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số trang. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang?

 A. 6 trang

 B. 7 trang

 C. 8 trang

 D. 9 trang

Câu 3: Tìm x biết: x ÷ 5= 23?

 A. x = 115

 B. x = 105

 C. x = 151

 D. x = 110

Câu 4: Số dư của phép chia 34 ÷ 7 là?

 A. 5

 B. 4

 C. 6

 D. 4

Câu 5: May 6 bộ quần áo hết 18m vải. Hỏi may mỗi bộ quần áo hết bao nhiêu mét vải?

 A. 3m

 B. 2m

 C. 4m

 D. 5m

Câu 6: Trong các phép chia có dư với số chia là 3, số dư lớn nhất của các phép chia đó là:

Quảng cáo

 A. 3

 B. 2

 C. 1

 D. 0

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính nhanh:

 a, 27×3 + 33×3

 b, 56×4 + 56×1

 c, 284 + 128 - 84

 d, 49÷7 + 21÷7

Câu 2: Một lớp học có 27 học sinh, trong đó Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

Câu 3: Một hộp socola có 5 thanh. Hỏi 36 thanh thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp và dư bao nhiêu thanh?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhanh:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Số học sinh giỏi của lớp đó là:

  27 : 3 = 9 (học sinh)

    Đáp số: 9 học sinh giỏi

Câu 3 (3 điểm):

Ta có: 36 : 5 = 7 dư 1

Vậy với 36 thanh sô cô la, có thể xếp được nhiều nhất vào 7 hộp, mỗi hộp 5 thanh và còn dư 1 thanh.

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.