Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 3)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 3)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Từ 3 số: 7, 5, 2. Số chẵn lớn nhất được tạo thành có 3 chữ số là:

Quảng cáo

 A. 257

 B. 752

 C. 725

 D. 572

Câu 2: Một lọ có 7 bông hoa. Hỏi 5 lọ như thế có bao nhiêu bông hoa?

 A. 12 bông hoa

 B. 21 bông hoa

 C. 35 bông hoa

 D. 57 bông hoa

Câu 3: Một tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có bao nhiêu ngày?

 A. 28 ngày

 B. 82 ngày

 C. 74 ngày

 D. 12 ngày

Câu 4: Số dư của phép chia 38÷3 bằng bao nhiêu?

 A. 0

 B. 1

 C. 2

 D. 3

Câu 5: Điền số tiếp theo vào dãy số: 7, 14, 21, ....

Quảng cáo

 A. 22

 B. 24

 C. 26

 D. 28

Câu 6: Gấp 6 lần của 8 bằng bao nhiêu?

 A. 14

 B. 48

 C. 41

 D. 68

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tìm x biết:

 a, (x + 22)×3 = 69

 b, (x - 12)÷7 = 5

Câu 2: Mẹ có 42 quả bưởi. Sau khi bán, số bưởi giảm đi 6 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả bưởi?

Quảng cáo

Câu 3: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48kg đường, ngày thứ hai bán nhiều gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg đường?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x biết:

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 3) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Mẹ còn lại số quả bưởi là:

  42 : 6 = 7 (quả)

    Đáp số: 7 quả bưởi

Câu 3 (3 điểm):

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số kg đường là:

  48 × 2 = 96 (kg )

    Đáp số: 96 kg đường

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.