Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 2)

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 2)

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số chẵn liền trước số 784 là:

Quảng cáo

 A. 783

 B. 782

 C. 785

 D. 786

Câu 2: Số dư lớn nhất trong một phép chia có dư cho 7 là:

 A. 7

 B. 6

 C. 5

 D. 4

Câu 3: Bà có 24 quả cam. Bà cho An Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án số quả cam. Hỏi An có bao nhiêu quả cam?

 A. 7 quả cam

 B. 6 quả cam

 C. 24 quả cam

 D. 8 quả cam

Câu 4: Tính: 56×3 = ?

 A. 168

 B. 186

 C. 156

 D. 165

Câu 5: Tìm x biết: 56÷x = 7

 A. x = 8

 B. x = 7

 C. x = 6

 D. x = 9

Câu 6: Tính: 245 + 56 = ?

Quảng cáo

 A. 291

 B. 256

 C. 301

 D. 265

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

 a, 20÷7

 b, 56 + 320

 c, 128 - 12

 d, 56×3

Câu 2: Năm nay em 6 tuổi. Tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi chị năm nay bao nhiêu tuổi?

Câu 3: Có 2 thùng dầu. Thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần thùng thứ nhất. Hỏi cả 2 thùng có tổng bao nhiêu lít dầu?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

  Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

Quảng cáo

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 có đáp án (Đề 2) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 có đáp án

Câu 2 (2 điểm):

Năm nay số tuổi của chị là:

  6 × 2 = 12 (tuổi)

    Đáp số: 12 tuổi

Câu 3 (3 điểm):

Thùng thứ hai có số dầu là:

  26 × 3 = 78 (lít)

Cả hai thùng có số lít dầu là:

  26 + 78 = 104 (lít)

    Đáp số: 104 lít dầu

Tải xuống

Xem thêm các Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 (Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3) có đáp án hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.