Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số chẵn lớn nhất có 3 chữ số là

A. 900

B. 999

C. 998

D. 990

Câu 2. Kết quả của phép tính 764 -135 là

A. 621

B. 619

C. 629

D. 529

Câu 3. Một hình chữ nhật có chiều dài bẳng 6cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

A. 18 cm

B. 8cm

C. 16 cm

D. 12 cm

Câu 4. Một thùng đựng 42 lít dầu, người ta lấy đi Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 5) số lít dầu trong thùng. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

A. 6 lít

B. 7 lít

C. 35 lít

D. 36 lít

Câu 5. Tìm x biết 64 : x = 9 dư 1

A. x = 5

B. x = 6

C. x = 7

D . x = 8

Câu 6. Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

A. 12

B. 11

C. 10

D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Đặt tính rồi tính

Quảng cáo


a. 234 + 546

b. 478 – 154

c. 127 x 3

d. 865 : 5

Câu 2. (2 điểm) Tìm y biết

a. y + 17 < 5 + 17

b. 19 < y + 17 < 22

Câu 3. (2 điểm) Quãng đường từ bưu điện tỉnh đến chợ huyện dài 18km, quãng đường từ chợ huyện về nhà bằng Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 5) quãng đường từ bưu điện tỉnh đển chợ huyện. Hỏi quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà dài bao nhiêu km?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 4. (2 điểm) Tính tổng

a. x = 1+ 2+ 3+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10

b. y = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C C C D C A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Đặt tính rồi tính

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 5) Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 5)

Câu 2. (2 điểm)

a. y + 17 < 5 + 17

y < 5

y = 0,1,2,3,4

b. 19 < y + 17 < 22

17 + 2 < y + 17 < 17 +5

2 < y < 5

y = 3 ; 4

Câu 3. (2 điểm)

Quãng đường từ chợ huyện về nhà dài là

   18 : 3 = 6 (km)

Quãng đường từ bưu điện tỉnh về nhà dài là

   18 + 6 = 24 (km)

Đáp số: 24 km.

Câu 4. (2 điểm) Tính tổng

a. x = 1+ 2+ 3+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 +10

       = (1 +10) + (2+9) + ( 3 +8 ) + (4 + 7 ) + (5 + 6)

       = 11 +11 + 11+ 11 +11

       = 11 x 5

       = 55

b. y = 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20

      = (2+20) + (4 + 18) + (6 + 16) +(8 + 14) + (10 +12)

       = 22 + 22 + 22 +22 + 22

       = 22 x 5

       = 110

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.