Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số nào dưới đây được đọc là: Ba nghìn không trăm linh năm

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 3500

B. 305

C. 3050

D. 3005

Câu 2. Kết quả của phép tính: 23 + 5 x 3 là

A. 28     B. 84     C. 38    D. 48

Câu 3. Tìm x biết 35 < 3x < 37

A. x = 5

B. x = 6

C. x = 7

D. x = 8

Câu 4. Trong các phép chia có dư với số chia là 5, số dư lớn nhất có thể có là

A. 3     B. 4     C. 5     D. 6

Câu 5. Cô giáo chia một lớp có 35 học sinh thành các nhóm, mỗi nhóm có 7 học sinh. Hỏi lớp đó chia được thành bao nhiêu nhóm?

A. 4 nhóm

B. 5 nhóm

C. 6 nhóm

D. 7 nhóm

Câu 6. Đã tô màu vào ¼ số hình tam giác của hình nào?

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Điền chữ số còn thiếu vào dấu *

Quảng cáo

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 2. (2 điểm) Viết số bé nhất, lớn nhất trong từng trường hợp sau

a. Số đó có hai chữ số

b. Số đó có 3 chữ số

c. Số đó có 3 chữ số lẻ khác nhau

d. Số đó có 3 chữ số chẵn khác nhau

Câu 3. (2 điểm) Năm nay mẹ 35 tuổi.Cách đây 5 năm, tuổi con bằng Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 2) tuổi mẹ. Hỏi hiện nay, con bao nhiêu tuổi?

Câu 4 (2 điểm) Tìm số lớn nhất có 3 chữ số có tổng các chữ số bằng 20

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D C B B B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Điền chữ số còn thiếu vào dấu *

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3 có đáp án (nâng cao - Đề 2)

Câu 2. (2 điểm)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

a. Số bé nhất hai chữ số :10

   Số lớn nhất hai chữ số : 99

a. Số bé nhất có 3 chữ số : 100

   Số lớn nhất có 3 chữ số : 999

b. Số bé nhất có 3 chữ số lẻ khác nhau :135

   Số lớn nhất có 3 chữ số lẻ khác nhau : 975

c. Số bé nhất có 3 chữ số chẵn khác nhau : 246

   Số lớn nhất có 3 chữ số chẵn khác nhau : 864

Câu 3. (2 điểm)

Tuổi mẹ cách đây 5 năm là

35 – 5 = 30 (tuổi)

Tuổi con cách đây 5 năm là

30 : 5 = 6 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là

6 + 5 = 11 (tuổi)

Đáp số: 11 tuổi

Câu 4. (2 điểm)

Số lớn nhất có 3 chữ số thì chữ số hàng trăm phải bằng 9.

Khi đó , tổng của chữ số hàng chục và đơn vị là: 20 – 9 = 11

Ta có 11 = 9 + 2 = 2 + 9 = 8 + 3 = 3 + 8 = 7 + 4 = 4 + 7 = 6 + 5 = 5+ 6

Mà số cần tìm là số lớn nhất nên ta chọn chữ số hàng chục là 9, chữ số hàng đơn vị là 2

Vậy số cần tìm là 992

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra, đề thi Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.