Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

    Môn: Toán lớp 3

    Thời gian: 45 phút

Tải xuống

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số “Sáu nghìn hai trăm mười” được viết là

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 6201     B. 6210

C. 6021     D. 621

Câu 2: Số 1089 được viết thành tổng đúng là

A. 1000 + 8 + 9     B. 10 + 8 + 9

C. 10 + 80 + 9     D. 1000 + 80 +9

Câu 3: Các tháng có có 31 ngày là

A. Tháng 1, 3, 5, 9, 11, 12

B. Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12

C. Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

D. Tháng 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12

Câu 4: Ngày 30 tháng 8 là ngày chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là

A. Thứ hai     B. Thứ ba

C. Thứ tư     D. Thứ năm

Câu 5: Các số La Mã: VI, XI, VIII, XIX được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là

A. VI, XI, VIII, XIX     B. XIX, XI, VI, VIII

C. VI, VIII, XI, XIX     D. VIII, XI, VI, XIX

Câu 6: Đâu là đường kính của đường tròn tâm O dưới đây

Quảng cáo

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

A. OM     B. ON

C. PN     D. MN

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 6091 + 1076     b) 9406 – 2578

c) 1509 x 2     d) 3072 : 6

Câu 2: Tìm y biết

a. y : 3 = 1058 (dư 2)

b. y x 9 = 3834

Câu 3: Hà có 9000 đồng gồm 3 tờ giấy bạc có giá trị như nhau. Hỏi nếu Nga có 5 tờ giấy bạc như thế thì Nga có bao nhiều tiền?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án B D C C C D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,75 điểm:

a) 6091 + 1076     b) 9406 – 2578

c) 1509 x 2     d) 3072 : 6

a) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

b) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

c) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

d) Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3 có đáp án (cơ bản - Đề 2)

Câu 2 (2 điểm):

a. y : 3 = 1058 (dư 2)

y = 1058 x 3 + 2

y = 3176

b. y x 9 = 3834

y = 3834 : 9

y = 426

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi tờ giấy bạc có giá trị là

9000 : 3 = 3000 (đồng)

Nga có số tiền là

3000 x 5 = 15 000 (đồng)

Đáp số: 15 000 đồng

Tải xuống

Xem thêm các Đề kiểm tra Toán lớp 3 có đáp án hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Tiếng Việt 3 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.