Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 (60 đề)

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 3 Học kì 1, Học kì 2 năm 2021 (60 đề)

Phần dưới đây là Bộ 60 Đề thi Tiếng Anh lớp 3 chọn lọc được sưu tầm từ các trường Tiểu học trên cả nước gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì 1, học kì 2. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp Thầy / Cô giáo có thêm tài liệu hướng dẫn học sinh ôn luyện & từ đó đạt kết quả cao trong các bài thi môn Tiếng Anh lớp 3.

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

Part I. Listening 

Question 1. Listen and number 

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 2. Listen and tick 

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 3. Listen and tick T or F


True 

False 

1. My grandfather’s fifty-five years old. 2. Is there a gate?  - No, there isn’t. 3. Where’s the ball? – It’s under the chair.4. There’s a cup on the cupboard. 5. She has a teddy bear. Question 4. Listen and complete. (1p)

1.      Who’s that man?                              - He’s my _________________________.

2.      That’s my grandmother .                

-   How old is she? - She’s ____________________________.

3.      Is there a _________________?                            - No, there isn’t.

4.      Where are my _________________, Mum? 

      I don’t know, dear. Look in your bedroom .

5.      How many _____________ are there?                 - There are two.

 

Part II: Reading and Writing 

Question 5. Look and read. Put a tick (√) or a cross (x) .

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 6. Look at the picture and the letters. Write the words. (1p)

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 7. Read the passage and write Yes or No.

This is my living room. There are many things in the room. There are three windows and a door. There is a table, six sofas and two chairs. There is a lamp on the table and a TV on the cupboard. There are two pictures, a fan and a clock on the wall.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 8. Complete the text.

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Hi. My name is Nga. This is my(1)______________. It is large. The  (2)__________ of the house is brown.  There is a beautiful  (3)_________________ in front of the house. And there is a small  (4)________________ in the garden. You can see the   (5)________________________ in the house. It is quite big. 

Question 9. Reorder the words.

1. this/ ?/ who/ is/                                                    - my/ ./ she/ sister / is/ 

____________________________________________________________________

2. is/ ./ this/ house/ my/                                          - is/./ dining/ a/ room/ there/                     

____________________________________________________________________

3. the/ ?/ is/ where/ poster/                                     - on/ ./ it’s/ wall/ the/ 

____________________________________________________________________

4. many/ ?/ there/ fans/ how/ are/                          - six/./ there/ are/ 

____________________________________________________________________

5. a/ ?/have/   do/ car / you/                                     - I / ,/ no/ ./ don’t/

____________________________________________________________________

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: Tiếng Anh 3

Thời gian làm bài: 60 phút

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Xem thêm bộ đề thi Tiếng Anh Học kì 1, Học kì 2 các lớp khác:

Săn shopee siêu SALE :

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên