Chuyên đề Tiếng Anh 12 năm 2023-2024

Tài liệu chuyên đề Tiếng Anh 12 gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao với phương pháp giải chi tiết và bài tập tự luyện đa dạng giúp Giáo viên có thêm tài liệu giảng dạy Tiếng Anh 12.

Chuyên đề Tiếng Anh 12 gồm 5 phần: Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ Pháp, Kĩ năng đọc và Chức năng giao tiếp được biên soạn với đầy đủ các mức độ.

Chuyên đề Tiếng Anh 12 năm 2023-2024

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ Chuyên đề Tiếng Anh 12 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Chuyên đề 1: Phát âm

Số câu trong đề: 2

MỤC ĐÍCH ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm tra kiến thức về các âm trong tiếng Anh của học sinh

- Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức về âm vị để xác định cách phát âm của chữ cái/ cụm chữ cái ở cấp độ từ

I. PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI VÀ CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

* PHƯƠNG PHÁP LÀM BÀI

 

Ví dụ: (Trích ‘Đề thi THPT QG 2016’)

Circle one letter to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

A. justice         B. campus       C. culture        D. brush

Bước 1: Đọc kĩ các từ đã cho để xác định trọng âm của các từ trong 4 phương pháp lựa chọn. (Vì trọng âm của từ có thể ảnh hưởng đến cách phát âm của các nguyên âm trong từ)

Bước 1:

A. Trọng âm rơi vào âm tiết 1.

B. Trọng âm rơi vào âm tiết 1.

C. Trọng âm rơi vào âm tiết 1.

D. Từ 1 âm tiết.

Bước 2: Lưu ý các âm được gạch chân, nhớ lại các nguyên tắc phát âm có liên quan và xác định cách phát âm của các âm này.

Bước 2:

A. justice /ˈdʒʌstɪs/                 B. campus /ˈkæmpəs/

C. culture /ˈkʌltʃə(r)/              D. brush /brʌʃ/

Lưu ý: Các âm tiết không được nhấn trọng âm thì thường được phát âm nhẹ hơn, ngắn hơn và thường được rút gọn (reduced syllables) thành các âm yếu hơn như âm /ə/, hoặc /i/. Các âm nhấn trọng âm là các âm tiết mạnh.

Bước 3: Loại trừ các phương án có phần gạch chân đọc giống nhau.

Bước 3: Phương án A, C, D có phần gạch chân được nhấn trọng âm và được đọc giống nhau.

Bước 4: Lựa chọn phương án có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại.

Bước 4: Phần gạch chân trong phương án B không được nhấn trọng âm và được rút ngắn thành âm /ə/. Chọn đáp án B.

Lưu ý:

- Có thể đoán được đáp án khi biết được cách phát âm của 3/4 cụm chữ cái được gạch chân.

- Quan trọng vẫn là phải học tới đâu thì tra từ để nắm rõ cách phát âm tới đó và ghi chép các trường hợp đặc biệt.

Ví dụ: hatred /ˈheɪtrɪd/

Quảng cáo

* CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Lỗi 1: Không nhớ các quy tắc phát âm của từ

A. strikes

B. makes

C. decides

D. completes

Chọn D.

Giải thích: Bạn quên mất quy tắc phát âm của đuôi “s/ es’ nên đã chọn sai đáp án.

Lưu ý:

A. strikes /straɪks/

B. makes /meɪks/

C. decides /dɪˈsaɪdz/

D. completes /kəmˈpliːts/

Trong 4 phương án trên, phương án A, B, D có từ gốc kết thúc bằng các âm vô thanh “-k, -t” nên đuôi “-s” được phát âm là /s/.

Phương án C có từ gốc kết thúc là âm hữu thanh “-d” nên đuôi “-s” được phát âm là “z”.

Đáp án đúng là C.

Lỗi 2: Không xác định đúng trọng âm từ

A. elegant

B. develop

C. enlarge

D. excite

Chọn D.

Giải thích: Bạn đang không xác định được trọng âm của các từ trên dẫn đến việc phát âm sai.

Lưu ý:

A. elegant /ˈelɪɡənt/

B. develop /dɪˈveləp/

C. enlarge /ɪnˈlɑːdʒ/

D. excite /ɪkˈsaɪt/

Trong 4 phương án trên, phương án B, C, D có trọng âm không rơi vào âm tiết được gạch chân nên âm tiết này được phát âm thành nguyên âm ngắn /ɪ/.

Phương án A có trọng âm rơi vào đúng âm tiết được gạch chân nên âm tiết này được nhấn mạnh hơn và được phát âm là /e/.

Đáp án đúng là A.

Lỗi 3: Không phân biệt được nguyên âm ngắn và nguyên âm dài

A. tool

B. ooze

C. racoon

D. cooking

Chọn B.

Giải thích: Bạn đang không phân biệt được nguyên âm ngắn và nguyên âm dài nên cảm thấy các từ này được phát âm khá giống nhau.

Lưu ý:

A. tool /tu:l/

B. ooze /u:z/

C. racoon /rəˈkuːn/

D. cooking /ˈkʊkɪŋ/

Trong 4 phương án trên, phương án A, B, C có phần được gạch chân chứa nguyên âm dài /u:/.

Phương án D có phần được gạch chân chứa nguyên âm ngắn /ʊ/.

Đáp án đúng là D.

Quảng cáo

II. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

* Kiến thức phát âm:

1. Bảng phiên âm tiếng Anh

2. Quy tắc phát âm các chữ cái nguyên âm

- Nguyên âm

- Nhóm nguyên âm

3. Quy tắc phát âm các chữ cái phụ âm

- Quy tắc chung

- Quy tắc phát âm đuôi s/es

- Quy tắc phát âm đuôi –ed

A. LÝ THUYẾT

BẢNG PHIÊN ÂM TIẾNG ANH

p

pen, copy, happen

 

ɪ

kit, bid, hymn, minute

b

back, baby, job

 

e

dress, bed, head, many

t

tea, tight, button

 

æ

trap, bad

d

day, ladder, odd

 

ɒ

lot, odd, wash

k

key, clock, school

 

ʌ

strut, mud, love, blood

g

get, giggle, ghost

 

ʊ

foot, good, put

church, match, nature

 

fleece, sea, machine

judge, age, soldier

 

face, day, break

f

fat, coffee, rough, photo

 

price, high, try

v

view, heavy, move

 

ɔɪ

choice, boy

θ

thing, author, path

 

u:

goose, two, blue, group

ð

this, other, smooth

 

əʊ

goat, show, no

s

soon, cease, sister

 

mouth, now

z

zero, music, rose, buzz

 

ɪə

near, here, weary

ʃ

ship, sure, national

 

square, fair, various

ʒ

pleasure, vision

 

ɑː

start, father

h

hot, whole, ahead

 

ɔː

thought, law, north, war

m

more, hammer, sum

 

ʊə

poor, jury, cure

n

nice, know, funny, sun

 

ɜː

nurse, stir, learn, refer

ŋ

ring, anger, thanks, sung

 

ə

about, common, standard

l

light, valley, feel

 

i

thank you, influence, situation

r

right, wrong, sorry, arrange

 

u

thank you, influence, situation

j

yet, use, beauty, few

 

 

 

w

wet, one, when, queen

 

 

 

Quảng cáo

1. Quy tắc phát âm các chữ cái nguyên âm trong tiếng Anh

Nguyên âm

Cách phát âm

Ví dụ

a

/æ/

man, national

/ei/

make, nature

/ɔ:/

tall, altogether

/ɒ/

want, quality

/e/

many, any

/ɪ/

message, image

                   /ə/

afraid, familiar

/a:/

after, class

e

/i:/

fever, gene

/e/

educate, flexible

/ɪ/

explore, security

/ə/

agency, undergo

o

/ɒ/

floppy, bottle

/ʌ/

son, wonder

/əʊ/

post, almost

/ə/

computer, purpose

/wʌ/

one, once

u

/ʌ/

cut, fungus

/ju/

human, university

/u/

push

/u:/

include

/ə/

success

i

/ɪ/

fit, slippery

/aɪ/

strive, mile

/ə/

terrible, principle

y

/ɪ/

therapy, worry

/aɪ/

shy, multiply

 

................................

................................

................................

Xem thử

Xem thêm Chuyên đề lớp 12 các môn học hay, chọn lọc khác:

Săn shopee siêu SALE :

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên