Chuyên đề dạy thêm Hóa 12 năm 2023-2024 (có lời giải)

Tài liệu chuyên đề dạy thêm Hóa 12 gồm các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao với phương pháp giải chi tiết và bài tập tự luyện đa dạng giúp Giáo viên có thêm tài liệu giảng dạy Hóa học 12.

Chuyên đề dạy thêm Hóa 12 năm 2023-2024 (có lời giải)

Xem thử bộ chuyên đề ĐHSP Xem thử bài tập theo 4 mức độ Xem thử chuyên đề ôn trọng tâm

Chỉ từ 200k mua trọn bộ Chuyên đề Hóa học 12 bản word có lời giải chi tiết:

Quảng cáo

Chuyên đề dạy thêm Hóa học 12 gồm 9 chuyên đề: Este - Lipit; Cacbohiđrat; Amin, Amino Axit Và Protein; Polime và vật liệu polime; Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; Sắt và một số kim loại quan trọng; Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường và Bổ trợ kiến thức ôn luyện thi THPTQG được biên soạn với đầy đủ các mức độ.

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: Este

Mục tiêu

* Kiến thức

+ Nêu được khái niệm, cách đọc tên, tính chất vật lí, phương pháp điều chế và ứng dụng của este.

* Kĩ năng

+ Viết được công thức cấu tạo các đồng phân este.

+ Viết được phương trình hóa học của phản ứng thủy phân este trong các môi trường.

+ Giải được bài tập về các phản ứng đốt cháy, điều chế và thủy phân este.

I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Khái niệm

Khi thay thế nhóm OH trong axit cacboxylic bằng nhóm OR ta thu được este.

Chuyên đề Hóa học 12 năm 2023

Quảng cáo

Ví dụ: Este: CH3COOC2H5.

Trong đó: R, R’ có thể thuộc loại: no (không chứa liên kết pi); không no (chứa liên kết linh động) hoặc thơm (chứa vòng benzen).

- Nếu R và R’ đều no: este no.

- Nếu R hoặc R’ không no: este không no.

- Nếu R hoặc R’ thơm: este thơm.

Ví dụ:

Chuyên đề Hóa học 12 năm 2023

Nhóm COO được xem là nhóm chức của este.

Chú ý:

  • Este đơn chức: có 1 nhóm COO.

Công thức tổng quát của este no, đơn chức, mạch hở:

CmH2m+1COOCpH2p+1m0;p1

Hay CnH2nO2n=m+p+12

  • Este đa chức: có 2 nhóm COO trở lên.

2. Danh pháp

Tên este RCOOR’ = Tên gốc R’ + Tên gốc axit RCOO

Tên một số gốc hiđrocacbon thường gặp:

Quảng cáo

Chuyên đề Hóa học 12 năm 2023

Tên một số gốc axit tương ứng thường gặp:

Chuyên đề Hóa học 12 năm 2023

3. Tính chất vật lí

Trạng thái ở điều kiện thường: chất lỏng hoặc rắn.

Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi: Thấp hơn so với ancol và axit cacboxylic có số nguyên tử cacbon và số nhóm chức tương đương.

Tính tan: không tan trong nước, tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.

Mùi thơm: Nhiều este có mùi thơm của hoa quả chín.

Ví dụ:

Chuyên đề Hóa học 12 năm 2023

4. Tính chất hóa học

a. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit

RCOOR'+H2OH+t°RCOOH+R'OH

Đặc điểm: phản ứng thuận nghịch.

Ví dụ: CH3COOC2H5+H2OH+t°CH3COOH+C2H5OH

b. Phản ứng thủy phân este trong môi trường bazơ (phản ứng xà phòng hóa)

RCOOR'+NaOHt°RCOONa+R'OH

Quảng cáo

Đặc điểm: phản ứng một chiều.

Ví dụ: CH3COOC2H5+NaOHt°CH3COONa+C2H5OH

c. Phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp của este không no

Các este không no có thể tham gia phản ứng cộng H2(xúc tác, T0), cộng (dung dịch) t, cộng HX (X là gốc axit) và phản ứng trùng hợp.

Ví dụ: CH2=CHCOOCH3+H2Nit°CH3CH2COOCH3CH2=CHCOOCH3+Br2CH2BrCHBrCOOCH3

e. Phản ứng cháy

Các este dễ cháy và phản ứng tỏa nhiệt.

Ví dụ: CH3COOC2H5+5O2t°4CO2+4H2O

5. Điều chế

Este của ancol được điều chế bằng phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic và ancol:

RCOOH+R'OHt°H2SO4,đÆcRCOOR'+H2O

Ví dụ: CH3COOH+C2H5OHt°H2SO4,đÆcCH3COOC2H5+H2O

6. Ứng dụng

Một số este dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ (etyl axetat), pha sơn (butyl axetat),…

Một số este được dùng điều chế polime để sản xuất chất dẻo như poli (vinyl axetat), poli (metyl metacrylat),…

Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm (benzyl fomat, etyl fomat,…), mỹ phẩm (linalyl axetat, geranyl axetat,…),…

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA ESTE

1. Khái niệm:

Khi thay thế nhóm OH của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ ta được este.

Công thức tổng quát: Este no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2n2.

Chuyên đề Hóa học 12 năm 2023

2. Danh pháp:

Tên gốc R’ + Tên gốc axit RCOO (đuôi at).

Ví dụ: CH3COOC2H5: etyl axeatat; HCOOCH3: metyl fomat.

3. Tính chất vật lí:

Các este là chất lỏng không màu (một số este có khối lượng phân tử lớn ở trạng thái rắn như sáp ong, mỡ động vật,…), dễ bay hơi, ít tan trong nước.

Các este thường có mùi thơm đặc trưng của hoa, trái cây chín.

Nhiệt độ sôi thấp hơn axit tương ứng do không có liên kết H giữa các phân tử.

4. Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân:

- Môi trường axit: RCOOR'+HOHH+,t°RCOOH+R'OH

Đặc điểm: Phản ứng thuận nghịch (hai chiều).

- Môi trường kiềm: RCOOR'+NaOHH2O,t°RCOONa+R'OH

Đặc điểm: Phản ứng một chiều.

Phản ứng còn được gọi là phản ứng xà phòng hóa.

5. Điều chế:

Phương pháp chung: phản ứng este hóa: RCOOH+R'OHt°H2SO4,đÆcRCOOR'+H2O

6. Ứng dụng:

Este có khả năng hòa tan tốt nhiều chất nên được dùng làm dung môi để tách, chiết chất hữu cơ,…

Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo.

Một số este có mùi thơm của hoa quả, không độc dược dùng trong công nghiệp thực phẩm (bánh kẹo, nước giải khát) và mĩ phẩm (xà phòng, nước hoa,…).

II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Lí thuyết trọng tâm

Kiểu hỏi 1: Khái niệm – Cấu tạo – Danh pháp

* Ví dụ mẫu

Ví dụ 1: Hợp chất nào sau đây thuộc loại este?

A. CH3OOCCOOC2H5B. HCOOCH3.

C. C2H5COOHD. CH3OCH3

Hướng dẫn giải

Khi thay nhóm OH của axit cacboxylic bằng nhóm OR ta được este.

Hợp chất thuộc loại este CH3OOCCOOC2H5

Chọn A.

Chú ý: Nguyên tử oxi (không có liên kết đôi xung quanh) trong nhóm chức este phải liên kết với nguyên tử cacbon:

Chuyên đề Hóa học 12 năm 2023

Ví dụ 2: Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hở là:

A. CnH2nO2n2B. CnH2n4O2n4C. CnH2n2O2n2D. CnH2n4O2n4

Hướng dẫn giải

Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hở là: CnH2nO2n2

Chọn A.

Ví dụ 3: Công thức cấu tạo của vinyl propionat là:

A. CH2=CHCOOC3H7 B. C2H5COOCH=CH2

C. CH2=CHCOOC2H5D. C3H7COOCH=CH2

Hướng dẫn giải

Công thức của gốc vinyl là CH=CH2

Công thức của gốc axit propionat là C2H5COO

Công thức cấu tạo của este là C2H5COOCH=CH2.

Chọn B.

................................

................................

................................

Xem thử bộ chuyên đề ĐHSP Xem thử bài tập theo 4 mức độ Xem thử chuyên đề ôn trọng tâm

Xem thêm Chuyên đề lớp 12 các môn học hay, chọn lọc khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên