Hóa học lớp 12 | 150 dạng bài, 3000 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 chọn lọc có đáp án chi tiếtĐể học tốt môn Hóa học lớp 12, VietJack giới thiệu loạt bài Chuyên đề: Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12 có đáp án được biên soạn theo từng dạng bài có đầy đủ: Lý thuyết - Phương pháp giải, Bài tập Lý thuyết, Bài tập tự luận và Bài tập trắc nghiệm Hóa học 12 có đáp án giúp bạn học tốt môn Hóa 12 hơn.

Mục lục Chuyên đề Hóa học 12

Chuyên đề: Este - Lipit

Tổng hợp Lý thuyết chương Este - Lipit

Các dạng bài tập chương Este - Lipit

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Cacbohiđrat

Tổng hợp Lý thuyết chương Cacbohiđrat

Các dạng bài tập chương Cacbohiđrat

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Amin, amino axit và protein

Tổng hợp Lý thuyết chương Amin, amino axit và protein

Các dạng bài tập chương Amin, amino axit và protein

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Polime và vật liệu polime

Tổng hợp Lý thuyết chương Polime và vật liệu polime

Các dạng bài tập chương Polime và vật liệu polime

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Đại cương về kim loại

Tổng hợp Lý thuyết chương Đại cương về kim loại

Các dạng bài tập chương Đại cương về kim loại

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Tổng hợp Lý thuyết chương Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Các dạng bài tập chương Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Sắt và một số kim loại quan trọng

Tổng hợp Lý thuyết chương Sắt và một số kim loại quan trọng

Các dạng bài tập chương Sắt và một số kim loại quan trọng

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Phân biệt một số chất vô cơ

Tổng hợp Lý thuyết chương Phân biệt một số chất vô cơ

Các dạng bài tập chương Phân biệt một số chất vô cơ

Bài tập trắc nghiệm

Chuyên đề: Hóa học và vấn đề môi trường

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 12 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 12.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Các loạt bài lớp 12 khác