Cách giải bài tập Chuỗi phản ứng hóa học của polime hay, chi tiếtBài giảng: Bài tập lý thuyết về Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Nắm chắc các kiến thức về tính chất hóa học, điều chế polime đặc biệt là phản ứng trùng hợp, trùng ngưng.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Hoàn thành sơ đồ phản ứng:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Hướng dẫn:

    Phản ứng:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Viết phương trình hóa học của phản ứng đồng trùng hợp tạo thành các polime từ các monome sau:

    a) Vinyl clorua với vinyl axetat

    b) Buta -1,3- đien với stiren

    c) Aaxit metacrilic với buta-1,3- đien

Hướng dẫn:

    a) Vinyl clorua với vinyl axetat

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    b) Buta -1,3-đien với stiren

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    c) Axit metacrilic với buta-1,3-đien

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3: Cho sơ đồ phản ứng sau:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Vậy chất C là:

    A. [ - O – CH2 – CO - ]n

    B. [ - O – CH2 – COO - ]n

    C. [ – CH2 – COO - ]n

    D. [ – CH2 – CO - ]n

Hướng dẫn:

    Phản ứng:

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Hợp chất đầu và các hợp chất trung gian trong quá trình điều chế ra cao su Buna (1) là : etilen (2), metan (3), rượu etylic (4), đivinyl (5), axetilen (6). Sự sắp xếp các chất theo đúng thứ tự xảy ra trong quá trình điều chế là :

    A. 3 → 6 → 2 → 4 → 5 → 1.

    B. 6 → 4 → 2 → 5 → 3 → 1.

    C. 2 → 6 → 3 → 4 → 5 → 1.

    D. 4 → 6 → 3 → 2 → 5 → 1.

Đáp án: A

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 2: Để điều chế PVC từ than đá, đá vôi, các chất vô cơ và điều kiện cần thiết, người ta cần phải tiến hành qua ít nhất

    A. 3 phản ứng.

    B. 4 phản ứng.

    C. 5 phản ứng.

    D. 6 phản ứng.

Đáp án: C

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 3: Sơ đồ điều chế PVC trong công nghiệp hiện nay là :

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Đáp án: D

Bài 4: Cho sơ đồ sau : CH4 → X → Y → Z → Cao su Buna. Tên gọi của X , Y , Z trong sơ đồ trên lần lượt là :

    A. Axetilen, etanol, butađien.

    B. Anđehit axetic, etanol, butađien.

    C. Axetilen, vinylaxetilen, butađien.

    D. Etilen, vinylaxetilen, butađien.

Đáp án: C

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 5: Có thể điều chế cao su Buna (X) từ các nguồn thiên nhiên theo các sơ đồ sau. Hãy chỉ ra sơ đồ sai :

    A. CaCO3 → CaO → CaC2 → C2H2 → C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

    B. Tinh bột → Glucozơ → C2H5OH → Buta-1,3-đien → X.

    C. CH4 → C2H2 → C4H4 → Buta-1,3-đien → X.

    D. Xenlulozơ → glucozơ → C2H4 → C2H5OH → Buta-1,3-đien v X.

Đáp án: D

Bài 6: Cho sơ đồ phản ứng :

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là :

    A. Cao su Buna.

    B. Buta -1,3- đien.

    C. Axit axetic.

    D. Polietilen.

Đáp án: A

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 7: Cho sơ đồ chuyển hoá sau :

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

    X, Y, Z, T lần lượt là :

    A. Benzen, phenyl clorua, natriphenolat, phenol.

    B. Vinylclorua, benzen, phenyl clorua, phenol.

    C. Etilen, benzen, phenylclorua, phenol.

    D. Xiclohexan, benzen, phenylclorua, natriphenolat.

Đáp án: A

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài 8: Cho dãy biến hóa: Xenlulozơ → X → Y → Z → PE (polietilen). Hợp chất X, Y, Z lần lượt là:

    A. C6H12O6; C2H5OH; C2H4

    B. C2H5OH; CH3CHO; C2H4

    C. C6H12O6; CH3COOH; C2H4

    D. CH3COOH; C2H5OH; C2H4

Đáp án: A

Hóa học lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về Polime và vật liệu Polime - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


polime-va-vat-lieu-polime.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa