Cách giải bài tập về phản ứng khử este hay, chi tiết

Bài giảng: Bài toán thủy phân Este, chất béo - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Phản ứng khử este bởi líti-nhôm hiđrua LiAlH4 thành ancol bậc I

Cách giải bài tập về phản ứng khử este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4, thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là:

A. 24,8 gam     B. 28,4 gam

C. 16,8 gam     D. 18,6 gam

Giải

Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4 thu được ancol duy nhất Y

⇒ X có dạng R-COO-CH2-R

R-COO-CH2-R Cách giải bài tập về phản ứng khử este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 2RCH2OH

Đốt Y: nCO2 = 0,2 mol và nH2O = 0,3mol ⇒ nY = 0,1mol

Số C = Cách giải bài tập về phản ứng khử este hay, chi tiết | Hóa học lớp 12 = 2 ⇒ Y là C2H5OH

⇒ X là CH3COOC2H5

nX = 0,1 ⇒ nCO2 = nH2O = 0,4 mol

⇒ m = mCO2 + mH2O = 44.0,4 + 18.0,4 = 24,8 gam.

Ví dụ 2: Khử este no, đơn chức E bằng LiAlH4 thu đc 1 ancol duy nhất G. đốt cháy m g G cần 2,4 m g O2. Đốt cháy m g E thu được tổng CO2 và H2O là 52,08g. CHo toàn bộ CO2, H2O này vào 500ml dd Ba(OH)2 1M thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 25,61     B. 31,52     C. 35,46     D. 39,4

Giải

Khi đốt E có nCO2 = nH2O = 0,84 mol

nOH- = 0,5.2 = 1 mol

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

CO2 + OH- → HCO3-

⇒ nCO32- = nOH- - nCO2 = 1 - 0,84 = 0,16 mol

⇒ mBaCO3 = 197 . 0,16 = 31,52g

Đáp án B

Bài giảng: Tổng hợp bài tập Este - Lipit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

este-lipit.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa