Bài tập Crom tác dụng với phi kim (Cl, O, S) (hay, chi tiết)

Bài viết Crom tác dụng với phi kim (Cl, O, S) với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Crom tác dụng với phi kim (Cl, O, S).

Bài tập Crom tác dụng với phi kim (Cl, O, S) (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về sắt và hợp chất của sắt - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

I. Phương pháp

Ở nhiệt độ thường trong không khí, kim loại crom tạo ra lớp màng mỏng crom(III) oxit có cấu tạo mịn, bảo vệ crom tương tự như kim loại nhôm.

Ở nhiệt độ cao, crom khử được nhiều phi kim: Cr0 → Cr+3

4Cr + 3O2 t o 2Cr2O3

2Cr + 3Cl2 t o 2CrCl3

2Cr + 3S t o Cr2S3

II. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Chọn phát biểu đúng về phản ứng của crom với phi kim:

   A. Ở nhiệt độ thường crom chỉ phản ứng với flo.

   B. Ở nhiệt độ cao, oxi sẽ oxi hóa crom thành Cr(VI).

   C. Lưu huỳnh không phản ứng được với crom.

   D. Ở nhiệt độ cao, clo sẽ oxi hóa crom thành Cr(II).

Lời giải:

Chọn đáp án: A

Giải thích:

A đúng, ở nhiệt độ thường, Crom chỉ tác dụng được với flo

B sai, ở nhiệt độ cao, oxi sẽ oxi hóa crom thành Cr(III)

C sai, lưu huỳnh phản ứng được với Cr ở nhiệt độ cao

D sai, ở nhiệt độ cao, clo sẽ oxi hóa crom thành Cr(III)

Ví dụ 2: Phản ứng nào sau đây không đúng ?

   A. Cr + 2F2 → CrF4

   B. 2Cr + 3Cl2 t o 2CrCl3

   C. 2Cr + 3S t o Cr2S3

   D. 6Cr + 3N2 t o 6CrN

Lời giải:

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Các phản ứng B, C, D đúng.

Đáp án A sai vì 2Cr + 3F2 → 2CrF3

Ví dụ 3: Đốt cháy hoàn toàn bột crom trong oxi (dư) thu được 4,56 gam một oxit (duy nhất). Khối lượng crom bị đốt cháy là:

   A. 0,78 gam.

   B. 3,12 gam.

   C. 1,74 gam.

   D. 1,19 gam.

Lời giải:

Chọn đáp án: B

Giải thích:

nCr2O3 = 0,03 mol

=> nCr = 2. nCr2O3 = 0,03. 2 = 0,06 mol

=> mCr = 0,06. 52 = 3,12 g

Ví dụ 4: Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư) thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư) thu được 15,2 gam oxit duy nhất. Giá trị của V là:

   A. 2,24

   B. 4,48

   C. 3,36

   D. 6,72

Lời giải:

Chọn đáp án: B

Giải thích:

Ta có: nCr2O3 = 15,2/152 = 0,1 mol

4Cr + 3O2 → 2Cr2O3

0,2                    0,1

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

         0,2                     0,2

=> VH2 = 0,2. 22,4 = 4,48 lít

Bài giảng: Bài tập sắt, hợp chất của sắt tác dụng với chất oxi hóa mạnh - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

crom-sat-dong.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên