Trắc nghiệm Phân loại gang, nguyên tắc sản xuất gang chọn lọc, có đáp án

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về sắt và hợp chất của sắt - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

I. Phương pháp

1. Phân loại

- Gang là hợp kim của Fe và C trong đó có từ 2-5% khối lượng C và 1 lượng nhỏ si, Mn, S…

- Có 2 loại gang: Gang trắng và gang xám

   + Gang trắng: Chứa ít C, rất ít Si và nhiều Fe3C ( xementit)

Găng trắng rất cứng và giòn được dùng để luyện thép

   + Gang xám: Chứa nhiều C và Si.

Gang xám kém cứng và giòn hơn gang trắng.

2. Nguyên tắc sản xuất gang

- Khử sắt trong oxit bằng CO ở nhiệt độ cao (phương pháp nhiệt luyện).

- Trong lò cao, sắt có số oxi hóa cao bị khử dần dần đến sắt có số oxi hóa thấp theo sơ đồ

Fe2O3+3 → Fe3O4+8/3 → FeO+3 → Fe0

3. Phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình sản xuất gang

CO + O2 → CO2 + O2

CO2 + C → 2CO - Q

Phần trên thân lò có nhiệt độ khoảng 400℃:

3Fe2O3 + CO → 2Fe3O4 + CO2

Phần giữa của thân lò có nhiệt độ từ 500-600℃

Fe3O4 + CO → 2FeO + CO2

Phần dưới thân lò có nhiệt độ 700-800℃

FeO + CO → Fe + CO2

II. Bài tập minh họa

Câu 1: Nguyên tắc của sản xuất gang là:

   A. Khử oxit sắt bằng CO ở nhiệt độ cao.

   B. Khử oxit sắt bằng Al ở nhiệt độ cao.

   C. Khử oxit sắt bằng C ở nhiệt độ cao.

   D. Khử oxit sắt bằng H2 ở nhiệt độ cao.

Chọn đáp án: A

Câu 2: Sơ đồ nào sau đây cho biết quá trình khử sắt oxit trong lò cao?

   A. Fe2O3 → FeO → Fe3O4 → Fe

   B. Fe2O3 → Fe3O4 → FeO → Fe

   C. Fe3O4 → Fe2O3 → FeO → Fe

   D. FeO → Fe3O4 → Fe2O3 → Fe

Chọn đáp án: B

Giải thích:

+) Ở nhiệt độ khoảng 400oC xảy ra phản ứng:

3Fe2O3 + CO t o 2Fe3O4 + CO2

+) Ở nhiệt độ khoảng 500 – 600oC thì khử Fe3O4 thành FeO:

Fe3O4 + CO t o 3FeO + CO2

+) Ở nhiệt độ khoảng 700 – 800oC xảy ra khử FeO thành Fe:

FeO + CO t o Fe + CO2

Câu 3: Cần bao nhiêu tấn manhetit chứa 80% Fe3O4 để có thể luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt là 95%? Biết trong quá trình sản xuất, lượng sắt bị hao hụt là 1%.

   A. 1325,16 tấn

   B. 1225,16 tấn

   C. 1355,16 tấn

   D. 2325,16 tấn

Chọn đáp án: A

Câu 4: Câu nào đúng trong số các câu sau?

   A. Gang là hợp kim của sắt với cacbon trong đó cacbon chiếm 5-10% khối lượng.

   B. Thép là hợp kim của sắt với cacbon chiếm 2-5% khối lượng.

   C. Nguyên tắc sản xuất gang là khử quặng sắt bằng các chất khử như CO, H2, Al, …

   D. Nguyên tắc sản xuất thép là oxi háo các tạp chất (C, Si, Mn, S, P, …) thành oxit, nhằm giảm hàm lượng của chúng.

Chọn đáp án: D

Câu 5: Trong sản xuất gang, nguyên liệu cần dùng là quặng sắt, than cốc và chất chảy. Nếu nguyên liệu có lẫn tạp chất là SiO2 thì chất chảy cần dùng là:

   A. CaCl2

   B. CaSO4

   C. CaSO4.H2O

   D. CaCO3

Chọn đáp án: D

Giải thích:

CaCO3 t o CaO + CO2

SiO2 + CaO → CaSiO3

Câu 6: Quặng sắt có giá trị để sản xuất gang là:

   A. hematit và xiđerit

   B. Hematit và manhetit

   C. xiđerit và pirit

   D. pirit và manhetit

Chọn đáp án: B

Giải thích: Quang hematit và manhetit

Câu 7: Để thu được 1000 tấn gang chứa 95% sắt thì cần bao nhiêu tấn quặng (chứa 90% Fe2O3)?

   A. 305,5 tấn

   B. 1428,5 tấn

   C. 1507 tấn

   D. 1357,1 tấn

Chọn đáp án: C

Giải thích:

Lượng quặng cần thiết là x tấn

Bảo toàn khối lượng cho Fe:

1000. 95% = (x. 2. 56)/160. 90%

=> x = 1507,9 tấn

Bài giảng: Bài tập sắt, hợp chất của sắt tác dụng với chất oxi hóa mạnh - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

crom-sat-dong.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa