Cách giải bài tập về Phương pháp điều chế Sắt (Fe) và hợp chất hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về sắt và hợp chất của sắt - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

I. Phương pháp

1. Sắt

Trong tự nhiên, sắt tồn tại dưới dạng quặng:

   + Quặng hematit đỏ (chứa Fe2O3 khan)

   + Quặng hematit nâu (chứa Fe2O3.nH2O)

   + Quặng manhetit (chứa Fe3O4) là quặng giàu sắt nhất.

   + Quặng xiđerit chứa FeCO3

   + Quặng pirit chứa FeS2

2. Sắt (II) oxit (FeO)

Chất rắn màu đen, không có trong tự nhiên. Có thể điều chế FeO bằng phương pháp phân hủy hợp chất không bền của sắt (II) hiđroxit ở nhiệt độ cao, không có không khí.

Fe(OH)2 t o FeO + H2O

Khi nung nóng trong không khí thì tạo ra oxit sắt (II)

2Fe(OH)3 + ½O2 t o Fe2O3 + 2H2O

Hợp chất Fe (II) có thể đóng vai trò là chất oxi hóa trong một số trường hợp. Thí dụ: Muối Fe (II) tác dụng với kim loại, FeO tác dụng với nhôm ở nhiệt độ cao …

3. Sắt (III) oxit Fe2O3

Là chất rắn, màu nâu đỏ.

Có thể điều chế Fe2O3 bằng phương pháp phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao.

2Fe(OH)2 t o Fe2O3 + 3H2O

4. Sắt (II) hiđroxit (Fe(OH)2)

Chất rắn màu lục nhạt, không tan trong nước. Fe(OH)2 được điều chế bằng phản ứng trao đổi ion giữa dung dịch muối sắt (II) và dung dịch kiềm.

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

5. Sắt (III) hiđroxit Fe(OH)3

Là chất rắn màu nâu đỏ, không tan trong nước. Fe(OH)3 được điều chế bằng phản ứng trao đổi ion giữa dung dịch muối sắt (III) với dung dịch kiềm.

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

II. Câu hỏi

Câu 1: Phản ứng nào sau đây không tạo ra FeSO4?

   A. Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4.

   B. Cho Fe tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3.

   C. Cho Cu tác dụng với dung dịch Fe2(SO4)3.

   D. Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng.

Chọn đáp án: D

Giải thích: 2Fe + 6H2SO4 đặc t o Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Câu 2: Điều chế Fe trong công nghiệp bằng cách:

   A. Cho Mg tác dụng với dung dịch FeCl2.

   B. Khử Fe2O3 bằng Al ở nhiệt độ cao.

   C. Khử Fe2O3 bằng CO ở nhiệt độ cao.

   D. Điện phân dung dịch FeCl2.

Chọn đáp án: C

Câu 3: Nung FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn X. X là:

   A. FeO

   B. Fe2O3

   C. Fe3O4

   D. Fe.

Chọn đáp án: B

Giải thích: 2FeCO3 + ½O2 t o Fe2O3 + 2CO2

Câu 4: Phản ứng nào sau đây sai?

   A. 2Fe + 6H2SO4 đặc, nguội → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

   B. Fe + H2OCách giải bài tập về Phương pháp điều chế Sắt (Fe) và hợp chất hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án FeO + H2.

   C. 3Fe + 4H2OCách giải bài tập về Phương pháp điều chế Sắt (Fe) và hợp chất hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án Fe3O4 + 4H2.

   D. 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3.

Chọn đáp án: A

Giải thích: Fe bị thụ động hóa trong H2SO4 đặch nguội.

Câu 5: Loại quặng nào sau đây không chứa sắt?

   A. Quặng manhetit.

   B. Quặng xiđerit và quặng pirit.

   C. Quặng hematit đỏ và hematit nâu.

   D. Quặng sinvinit.

Chọn đáp án: D

Giải thích: Quặng sinvinit: KCl. NaCl

Bài giảng: Bài tập sắt, hợp chất của sắt tác dụng với chất oxi hóa mạnh - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

crom-sat-dong.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa