Trắc nghiệm Phân loại thép, quy trình sản xuất thép chọn lọc, có đáp án

Bài viết Trắc nghiệm Phân loại thép, quy trình sản xuất thé với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Trắc nghiệm Phân loại thép, quy trình sản xuất thé.

Trắc nghiệm Phân loại thép, quy trình sản xuất thép chọn lọc, có đáp án

Bài giảng: Bài tập tổng hợp về sắt và hợp chất của sắt - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

I. Phương pháp

1. Phân loại thép

- Thép là hợp kim sắt - cacbon trong đó có (0,01-2%) và một lượng rât ít các nguyên tố Si, Mn, P, S.

- Có 2 loại thép:

   + Thép thường hay thép cacbon chứa ít cacbon, silic, mangan và rât ít lưu huỳnh, photpho. Độ cứng của thép phụ thuộc vào hàm lượng cacbon. Thép cứng chứa trên 0,9% C và thép mềm không quá 0,1% C.

   + Thép đặc biệt là thép có thêm các nguyên tố như Ni, Cr, W, V, …

2. Sản xuất thép

- Nguyên liệu:

   + Gang trắng, gang xám, sắt thép phế liệu.

   + Chất chảy là CaO

   + Nhiên liệu là dầu mazut hoặc khí đốt.

   + Khí oxi

- Nguyên tắc sản xuất thép:

Oxi hóa các tạp chất trong gang thành oxit, sau đó loại các chất này dưới dạng tạo xỉ để giảm hàm lượng của chúng.

3. Những phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình luyện gang, thép.

Các phản ứng xảy ra theo trình tự sau:

1) Si + O2 → SiO2

2Mn + O2 → MnO

2) 2C + O2 → 2CO

C + O2 → CO2

3) 4P + O2 → 2P2O5

4) 2Fe + O2 → 2FeO

5) FeO + Mn → MnO + Fe

Sau đó các oxit này phản ứng với chất chảy là CaO để tạo muối dưới dạng xỉ.

CaO + SiO2 → CaSiO3

3CaO + P2O5 → Ca3(PO4)2

4. Các phương pháp luyện thép

- Phương pháp lò thổi oxi.

- Phương pháp lò bằng.

- Phương pháp lò hồ quang điện

II. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Phản ứng nào sau đây xảy ra ở cả hai quá trình luyện gang và luyện thép?

   A. FeO + CO t o Fe + CO2

   B. SiO2 + CaO t o CaSiO3

   C. FeO + Mn t o Fe + MnO

   D. S + O2 → SO2

Lời giải:

Chọn đáp án: B

Giải thích: SiO2 + CaO t o CaSiO3

Ví dụ 2: Tính khối lượng thép (chứa 0,1%C) thu được khi luyện 10 tấn quặng hematit (chứa 64% Fe2O3). Biết H = 75%.

   A. 3,36 tấn

   B. 3,63 tấn

   C. 6,33 tấn

   D. 3,66 tấn

Lời giải:

Chọn đáp án: A

Giải thích:

Khối lượng sắt có trong 10 tấn quặng là: (10. 0,64. 56. 2)/160 = 4,48 tấn

Khối lượng thép (chứa 0,1% C) với H = 75% là:

(4,48. 100)/99,9. 75% = 3,363 tấn

Ví dụ 3: Gang và thép là hợp kim của Fe . Tìm phát biểu đúng.

   A. Gang là hợp kim Fe – C (5 đến 10%).

   B. Nguyên tắc sản suất gang là khử Fe trong oxit bằng CO, H2 hay Al ở nhiệt độ cao.

   C. Nguyên tắc sản xuất thép là oxi hoá các tạp chất trong gang. (C, Si, Mn, S, P) thành oxit nhằm giảm hàm lượng của chúng.

   D. Thép là hợp kim Fe – C (2 đến 5%).

Lời giải:

Chọn đáp án: C

Ví dụ 4: Phương pháp nào có thể luyện được những loại thép có chất lượng cao và tận dụng sắt thép phế liệu.

   A. Phương pháp Betxơmen. (lò thổi Oxi).

   B. Phương pháp Mactanh (lò bằng).

   C. Phương pháp lò điện.

   D. Phương pháp Mactanh và lò điện.

Lời giải:

Chọn đáp án: B

Giải thích: Phương pháp Mactanh có thể kiểm soát được tỉ lệ các nguyên tố trong thép và bổ sung các nguyên tố cần thiết khác như Mn, Si, Cr, Mo, W, V... nên có thế sử dụng để luyện các loại thép chất lượng cao

Bài giảng: Bài tập sắt, hợp chất của sắt tác dụng với chất oxi hóa mạnh - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

crom-sat-dong.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên