Lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng, điều chế amin chọn lọc, có đáp án

Bài giảng: Bài tập tổng hợp amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

1. Ứng dụng amin

- Các ankylamin được dùng trong tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là các điamin được dùng để tổng hợp polime.

Ví dụ 1 số ứng dụng của đimetyl amin:

+ Sản xuất dung môi

2C2H6NH + CS2 → [C2H6NH2] + [C2H6NCS2]-

                                Dimetyldithiocacbamat

+ Đimetyl amin là tiền chất cho một vài hợp chất có tầm quan trọng công nghiệp

+ Vũ khí hóa học tabun (C5 H11 N2 O2 P) có nguồn gốc từ đimetyl amin.

+ Đimetyl amin là nguyên liệu thô cho sản xuất nhiều hóa chất nông nghiệp và dược phẩm.

- Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm (phẩm azo, đen anilin,…), polime (nhựa anilin - fomanđehit,…), dược phẩm (streptoxit, suafaguaniđin,…)

2. Điều chế amin

- Thay thế nguyên tử H của phân tử amoniac

Lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng, điều chế amin chọn lọc, có đáp án | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

- Khử hợp chất nitro

Anilin và các amin thơm thường được điều chế bằng cách khử nitrobenzen (hoặc dẫn xuất nitro tương ứng) bởi hiđro mới sinh nhờ tác dụng của kim loại (như Fe, Zn…) với axit HCl

Lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng, điều chế amin chọn lọc, có đáp án | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

- Dùng kiềm mạnh đẩy amin ra khỏi muối amoni

C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O

( Phản ứng này dùng để tách anilin ra khỏi hỗn hợp).

* Ví dụ minh họa

Câu 1:. Để rửa sạch chai lọ đựng anilin, nên dùng cách nào ?

A. Rửa bằng nước cất

B. Rửa bằng xà phòng

C. Rửa bằng dd muối ăn

D. Rửa bằng dd HCl, sau đó rửa lại bằng nước

Vì anilin phản ứng với HCl tạo muối tan, dễ bị rửa trôi:

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl

→ Đáp án D

Câu 2:Cho chuỗi phản ứng : C6H6 → Z anilin. Z là:

A. Toluen

B. Nitrobenzen

C. Phenyl amoniclorua

D. Natri phenolat

Lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng, điều chế amin chọn lọc, có đáp án | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án

→ Đáp án

Câu 3:Xác định T trong sơ đồ sau

Lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng, điều chế amin chọn lọc, có đáp án | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Biết X có khả năng tạo kết tủa vàng trong dung dịch AgNO3/NH3

A. C2H2

B. C6H5NO2

C. C6H5NH2

D. C6H6

Phản ứng chuyển hóa từ X thành Y là phản ứng taojra benzene, vậy các phản ứng hóa học có thể là:

Lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng, điều chế amin chọn lọc, có đáp án | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án C

Câu 4: Anilin và phenol đều có phản ứng với

A. dd NaOH

B. dd HCl

C. dd NaCl

D. nước Br2.

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với nước Br2

→ Đáp án D

Câu 5:Khi cho etylamin vào dung dịch FeCl3 ,hiện tượng nào xảy ra có:

A. khí bay ra

B. kết tủa màu đỏ nâu

C. khí mùi khai bay ra

D.Không hiện tượng gì.

3C2H5NH2 + FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3↓ + 3C2H5NH3Cl

→ Đáp án B

Bài giảng: Bài toán về tính bazơ của amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa