Câu hỏi trắc nghiệm ứng dụng, điều chế Amino Axit chọn lọc, có đáp án

Bài giảng: Bài tập trọng tâm Amino axit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

1. Ứng dụng

- Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở để kiến tạo nên các loại protein của cơ thể sống.

- Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm mì chính (hay bột ngọt).

- Axit ε-aminocaproic và axit ω-aminoenantoic là nguyên liệu sản xuất tơ tổng hợp (nilon – 6 và nilon –7).

- Axit glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh, methionin (CH3–S–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH) là thuốc bổ gan.

2. Điều chế

Thủy phân protit

(-NH-CH2-CO-)n + nH2O → nNH2-CH2-COOH

Ví dụ minh họa

Câu 1:Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là chất lỏng.

B. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt,

C. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

D. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các p-amino axit.

A. sai: Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là chất rắn

B. sai: Thành phần chính của bột ngọt là muối mononatri của axit glutamic

D. sai: Các amino axit thiển nhiên hầu hết là các α- amino axit

→ Đáp án C

Câu 2:Ứng dụng nào của amino axit sau đây không đúng:

A. Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α- amino axit) là cơ sở kiến tạo protein của cơ thế sống.

B. Muối đinatri glutamat là gia vị thức ăn (gọi là bột ngọt)

C. Axit glutamic là thuốc bổ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan.

D. Trong tổng hợp hữu cơ sử dụng loại ω-amino axit ( nhóm amin ở cuối mạch, mạch cacbon không phân nhánh)

B. Sai: Phải là muối mononatri của axit glutamic hay mononatri glutamat.

→ Đáp án B

Câu 3:Chất dùng làm gia vị thức ăn gọi là mì chính hay bột ngọt có công thức cấu tạo là:

A. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COONa.

B. NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.

C. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COOH.

D. NaOOC–CH2CH(NH2)–CH2COONa

Muối mononatri của axit glutamic : NaOOC–CH2CH2CH(NH2)–COOH.

→ Đáp án B

Câu 4:Phát biểu KHÔNG đúng là:

A. Trong dung dịch, H2N–CH2–COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N+–CH2–COO .

B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

C. Hợp chất H2N–CH2–COOH3N–CH3 là este của glyxin (hay glixin).

D. Aminoaxit là những chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và có vị ngọt.

Hợp chất H2N–CH2–COOH3N–CH3 là muối amoni không phải este 

→ Đáp án C

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa