Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với bazo hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập trọng tâm Amino axit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Amino axit tác dụng với dung dịch bazơ (do có nhóm COOH):

(NH2)xR(COOH)y + yNaOH → (NH2)xR(COONa)y + yH2O

Ví dụ: H2N–CH2–COOH + NaOH → H2N–CH2–COONa + H2O

Ta có:

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với bazo hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

+ BTKL: Maa + y.MNaOH = Mmuối + y.MH2O ⇒ Mmuối = Maa + 22y

Bài tập minh họa

Câu 1:Cho 8,9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. HCOOH3NCH=CH2.

B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH2=CHCOONH4.

D. H2NCH2COOCH3.

X có thể là amino axit H2NCH2CH2COOH hoặc este H2NCH2COOCH3

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với bazo hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

nNaOH = 0,1 . 1,5 = 0,15 (mol)

0,1 mol X + 0,1 mol NaOH → 0,1 mol muối

Chất rắn gồm muối và NaOH dư → mmuối = 11,7 – 40 . 0,05 = 9,7 (gam)

CTCT của muối là: H2NCH2COONa

Vậy công thức cấu tạo thu gọn của X là: H2NCH2COO-CH3.

→ Đáp án

Câu 2:Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là

A. H2NC3H6COOH

B. H2NC3H5(COOH)2

C. (H2N)2C4H7COOH

D. H2NC2H4COOH

nX = nNaOH = 0,04 mol → Phân tử X có 1 nhóm COOH

→ Muối có dạng (NH2)xR-COONa (0,04 mol)

→ M muối = 125

→ R + 16x = 58

→ R = 42, x = 1 (-C3H6-) là nghiệm thỏa mãn.

X là NH2-C3H6-COOH

→ Đáp án A

Câu 3:Cứ 0,02 mol amino axit X phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 0,2M. Mặt khác, cứ 1,5 gam X phản ứng vừa đủ với 80ml dung dịch KOH 0,25M. Phân tử khối của X là:

A. 75

B. 85

C. 90

D. 120

TN1: Ta có: nNaOH = 0, 1 x 0,2 = 0,02 (mol) = n(X)

⇒ X có một nhóm – COOH ⇒ (X) có dạng (H2N)n – R – COOH

TN2: nNaOH = 0,08 x 0,25 = 0,02 (mol) = n(X)

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với bazo hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án A

Câu 4: Cho 0,1 mol &alph; – amino axit A dạng H2N – R – COOH phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo thành 11,1 gam muối khan. Vậy A là:

A. Alanin

B. Glixin

C. Phenyalanin

D. Valin

                H2N – R – COOH + NaOH → H2N – R – COONa + H2O

(mol)       0,1→                                            0,1

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với bazo hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án

Bài giảng: Bài toán về tính bazơ của amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa