Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập trọng tâm Amino axit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

- Tác dụng với dung dịch axit (do có nhóm NH2)

(NH2)xR (COOH)y + xHCl → (ClNH3)xR (COOH)y

Ví dụ : H2N – CH2–COOH + HCl → ClH3N– CH2–COOH

Ta có:

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

+ BTKL: maa + mHCl = mmuối

Maa + 36,5 .x = Mmuối

Bài tập minh họa

Câu 1:X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm - NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây?

A. C3H7-CH(NH2)-COOH

B. CH3- CH(NH2)-COOH.

C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.

D. H2N- CH2-COOH

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án B

Câu 2:Aminoaxit X có dạng H2N-R-COOH (R là gốc hidrocacbon). Cho 0,1 mol X tác dụng hết với HCl thu dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X?

A. Phenylalanin

B. alanin

C. Valin

D. Glyxin

Ta có phản ứng:

H2N-R-COOH + HCl → ClH3N-R-COOH

0,1 mol                                 0,1 mol

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ X là : H2N-CH2-COOH ⇒ A là Glyxin

→ Đáp án D

Câu 3: α–aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2NCH2COOH.

B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH3CH2CH(NH2)COOH.

D. CH3CH(NH2)COOH.

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Dựa vào đáp án ⇒ X là: CH3CH2CH(NH2)COOH

→ Đáp án C

Câu 4:X là α- aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 22,25 gam X tác dụng với dd HCl dư thu được 31,375g muối của X. X có thể là

A. Glyxin

B. Alanin

C. Valanin

D. Lysin

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ X là α- aminoaxit nên CT của X là: CH3CH(H2N)COOH

Vậy A là Alanin (Ala)

→ Đáp án B

Câu 5:Cho 20 gam hỗn hợp gồm ba amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

A. 75ml

B. 220 ml

C. 320 ml

D. 150 ml

Sơ đồ: amin no đơn chức + HCl → hỗn hợp muối

Áp dụng ĐLBTKL, ta có: mamin + mHCl = mmuối

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án C

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa