Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit (hay, chi tiết)

Bài viết Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit.

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit (hay, chi tiết)

Bài giảng: Bài tập trọng tâm Amino axit - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

* Phương pháp

- Tác dụng với dung dịch axit (do có nhóm NH2)

(NH2)xR (COOH)y + xHCl → (ClNH3)xR (COOH)y

Ví dụ : H2N – CH2–COOH + HCl → ClH3N– CH2–COOH

Ta có:

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

+ BTKL: maa + mHCl = mmuối

Maa + 36,5 .x = Mmuối

Bài tập minh họa

Câu 1:X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm - NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây?

A. C3H7-CH(NH2)-COOH

B. CH3- CH(NH2)-COOH.

C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.

D. H2N- CH2-COOH

Lời giải:

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án B

Câu 2:Aminoaxit X có dạng H2N-R-COOH (R là gốc hidrocacbon). Cho 0,1 mol X tác dụng hết với HCl thu dung dịch chứa 11,15 gam muối. Tên gọi của X?

A. Phenylalanin

B. alanin

C. Valin

D. Glyxin

Lời giải:

Ta có phản ứng:

H2N-R-COOH + HCl → ClH3N-R-COOH

0,1 mol                                 0,1 mol

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ X là : H2N-CH2-COOH ⇒ A là Glyxin

→ Đáp án D

Câu 3: α–aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. Cho 10,3 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2NCH2COOH.

B. H2NCH2CH2COOH.

C. CH3CH2CH(NH2)COOH.

D. CH3CH(NH2)COOH.

Lời giải:

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

Dựa vào đáp án ⇒ X là: CH3CH2CH(NH2)COOH

→ Đáp án C

Câu 4:X là α- aminoaxit no chỉ chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 22,25 gam X tác dụng với dd HCl dư thu được 31,375g muối của X. X có thể là

A. Glyxin

B. Alanin

C. Valanin

D. Lysin

Lời giải:

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ X là α- aminoaxit nên CT của X là: CH3CH(H2N)COOH

Vậy A là Alanin (Ala)

→ Đáp án B

Câu 5:Cho 20 gam hỗn hợp gồm ba amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

A. 75ml

B. 220 ml

C. 320 ml

D. 150 ml

Lời giải:

Sơ đồ: amin no đơn chức + HCl → hỗn hợp muối

Áp dụng ĐLBTKL, ta có: mamin + mHCl = mmuối

Cách giải bài tập Amino Axit tác dụng với Axit hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

→ Đáp án C

Bài tập tự luyện

Câu 1: Cho 11,25 gam glycine phản ứng với lượng dư dung dịch HCl. Khối lượng muối tạo thành là

A. 16,725 gam.

B. 16,575 gam.

C. 16,275 gam.

D. 16,755 gam.

Câu 2: Amino acid Y chứa 1 nhóm −COOH và 2 nhóm −NH2 cho 1 mol Y tác dụng hết với dung dịch HCl và cô cạn thì thu được 205 g muối khan. Công thức phân tử của Y là

A. C5H12N2O2.

B. C5H10N2O2.

C. C4H10N2O2.

D. C6H14N2O2.

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 46,9 gam hỗn hợp A gồm CH2=CHCH(NH2)COOH, H2NCH2COOH, CH3CH(NH2)COOH, (CH3)2CHCH(NH2)COOH bằng lượng O2 vừa đủ. Sau phản ứng thu được 42,143 lít CO2 (đkc). Mặt khác nếu cho 46,9 gam hỗn hợp trên phản ứng với dung dịch HCl dư thì sau phản ứng thu được 65,15 gam muối. Phần trăm khối lượng CH2=CHCH(NH2)COOH trong hỗn hợp là

A. 64,61%.

B. 21,54%.

C. 43,07%.

D. 32,30%.

Câu 4: Cho hỗn hợp gồm 8,9 gam alanine và 23,4 gam valine phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl x M. Giá trị của x là

A. 1.

B. 2.

C. 1,5.

D. 2,5.

Câu 5: Amino acid X chứa một nhóm −NH2. Cho 15 gam X tác dụng với acid HCl (dư), thu được 22,3 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2NCH2COOH.

B. CH3CH2CH(NH2)COOH.

C. H2NCH2CH2COOH.

D. CH3CH(NH2)COOH.

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên