Cách giải bài tập phản ứng ankyl hóa amin hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập tổng hợp amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Phản ứng ankyl hoá thay thế nguyên tử hiđro của nhóm -NH2

Amin bậc một hoặc bậc hai tác dụng với ankyl halogenua, nguyên tử H của nhóm amin có thể bị thay thế bởi gốc ankyl:

C6H5NH2 + CH3 I  C6H5-NHCH3 + HI

Anilin          Metyl iođua        N-metylanilin

Câu hỏi minh họa

Câu 1:Amin RNH2 được điều chế theo phản ứng: NH3 + RI → RNH2 + HI

Trong RI , Iot chiếm 81,41%. Đốt 0,15 mol RNH2 cần bao nhiêu lít O2 (đktc)?

A. 7,56 lít.

B. 12,6 lít.

C. 17,64 lít.

D. 15,96 lít.

Cách giải bài tập phản ứng ankyl hóa amin hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ R = 29 ⇒ R là C2H5

Cách giải bài tập phản ứng ankyl hóa amin hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

VO2 = 0,5625 . 22,4 = 12,6g

→ Đáp án B

Câu 2:Cho etylamin phản ứng với CH3I (tỉ lệ mol 1:1) thu được chất nào sau đây?

A. Đimetylamin

B. N-Metyletanamin

C. N-Metyletylamin

D. Đietylamin

C2H5NH2 + CH3 I  C2H5-NHCH3 + HI

C2H5-NHCH3 : N-metyletanamin ( etylmetylamin)  

→ Đáp án B

Bài giảng: Bài toán về tính bazơ của amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa