Cách giải bài tập phản ứng của Amin với Axit Nitro HNO2 hay, chi tiết

Bài giảng: Bài tập tổng hợp amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

PHẢN ỨNG CỦA AMIN VỚI AXIT NITRO

* Để phân biệt amin các bậc với nhau thì ngoài phản ứng với thuốc thử Lucas, trong chương trình hóa học phổ thông chúng ta thường sử dụng axit nitro HNO2.

- Amin bậc 1 tác dụng với HNO2 tạo thành ancol, N2 và nước tương tự amoniac:

            R - NH2 + HNO2 → ROH + N2 + H2O

           H - NH2 + HNO2 → HOH + N2 + H2O

- Với amin thơm bậc 1 ở nhiệt độ thấp tạo muối điazo ví dụ anilin:

            C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

- Amin bậc 2 tác dụng với HNO2 tạo hợp chất nitrozo dạng dầu màu vàng.

- Amin bậc 3 không tác dụng với HNO2.

Bài tập

Câu 1: Khi cho etylamin tác dụng với axit nitro thì có hiện tượng:

A. Tạo kết tủa và sủi bọt khí

B. Tạo kết tủa và tạo 1 chất lỏng phân lớp trong nước

C. Tạo chất lỏng phân lớp và chất khí

D. Sủi bọt khí

C2H5NH2 + HNO2 → C2H5OH + N2 ↑ + H2O

C2H5OH tan tốt trong nước nên không có sự phân lớp

→ Đáp án D

Câu 2:Người ta điều chế anilin bằng sơ đồ sau: Benzen → Nitrobenzen → Anilin Biết hiệu suất giai đoạn tạo thành nitrobenzen đạt 60% và hiệu suất giai đoạn tạo thành anilin đạt 50%. Khối lượng anilin thu được khi điều chế từ 156 gam benzen là:

A. 186,0 gam

B. 111,6 gam

C. 55,8 gam

D. 93,0 gam

Hiệu suất cả quá trình = 60%.50% = 30%

Benzen → Nitrobenzen → Anilin

Cách giải bài tập phản ứng của Amin với Axit Nitro HNO2 hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ mC6H5NH2 = 2.93.30% = 55,8g

→ Đáp án c

Câu 3:. Cho amin đơn chức X tác dụng với HNO3 loãng thu được muối amoni Y trong đó nito chiếm 22.95% về khối lượng. Vậy công thức phân tử của amin là?

Đặt công thức amin là R-NH2

Amin phản ứng với HNO3:

R-NH2 + HNO3 → R-NH3NO3

Cách giải bài tập phản ứng của Amin với Axit Nitro HNO2 hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

⇒ R = 43

⇒ X là: C3H7NH2

Câu 4:Muối C6H5N2+Cl- (phenylđiazoni clorua) được sinh ra khi cho C6H5NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong dung dịch HCl ở nhiệt độ thấp (0-5oC). Để điều chế được 14,05 gam C6H5N2+Cl-(với hiệu suất 100%), lượng C6H5NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là :

A. 0,1 mol và 0,4 mol

B. 0,1 mol và 0,2 mol.

C. 0,1 mol và 0,1 mol.

D. 0,1 mol và 0,3 mol.

Cách giải bài tập phản ứng của Amin với Axit Nitro HNO2 hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

nC6H5N2Cl = 0,1 mol

Theo PT : nC6H5NH2 = nNaNO2 = nC6H5N2+Cl = 0,1 mol

→ Đáp án C

Câu 5:Hỗn hợp 1,07g hai amin đơn chức bậc nhất kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng phản ứng vừa hết với axit nitro ở nhiệt độ thường tạo nên dung dịch X. Cho X tác dụng với Na dư thu được 0,03 mol H2. Xác định công thức 2 amin:

A. C3H7NH2 và C4H9NH2

B. C2H5NH2 và C3H7NH2

C. CH3NH2 và C2H5NH2

D. CH3NH2 và C3H7NH2

Đặt CT chung của 2 amin là RNH2

Cách giải bài tập phản ứng của Amin với Axit Nitro HNO2 hay, chi tiết | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 12 có đáp án

nH2 = 0,03 mol

⇒ nROH = nH2O = 0,03 mol

Có: 15 (CH3) < 19,6 < 29 (C2H5)

⇒ 2 amin là: CH3NH2 và C2H5NH2

→ Đáp án C

Bài giảng: Bài toán về tính bazơ của amin - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

amin-amino-axit-va-protein.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa