Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Tải xuống

Tài liệu Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải Hóa học lớp 12 chọn lọc, có lời giải với phương pháp giải chi tiết, các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao có trong đề thi Đại học giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học đạt kết quả cao.

Bài giảng: Tổng hợp bài tập về kim loại - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

BÀI TẬP KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI H2SO4 ĐẶC, NÓNG

A. Phương pháp giải

  • Với bài toán này cần nhớ các bán phản ứng quan trọng sau:
  • Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải
    • Chú ý vận dụng các định luật bảo toàn (đặc biệt là BTE)
    • BT Electron : n electron cho = n electron nhận 
    • n electron nhận = 2n SO2 + 6n S + 8n H2S ( n electron nhận = 2 n SO­42- )

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Hòa tan a mol Fe trong dung dịch H2SO4 thu được dung dịch X và 12,32 lít SO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Cô cạn dung dịch X thu được 75,2 gam muối khan. Giá trị của a là:

A. 0,4                            B. 0,6                                 

C. 0,3                            D. 0,5

Định hướng tư duy giải:

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Giải thích tư duy:

Bài toàn này đề không nói axit dư nên không thể cho Fe nhảy hết lênBài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giảiđược. Ta phải dùng đổi e lấy điện tích âm Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giảirồi lấy khối lượng muối – khối lượng Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Câu 2: Hòa tan hết hỗn hợp X chứa Cu và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng thu được khí và dung dịch Y chứa m gam muối (trong đó S chiếm 22,472% về khối lượng). Mặt khác, đổ dung dịch NaOH dư vào Y thấy có 40,2 gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là :

A. 74,2                          B. 68,8                                

C. 71,2                          D. 66,8

Định hướng tư duy giải:

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Giải thích tư duy:

Bài toán này đề không nói axit dư nên không thể cho Fe nhảy hết lên Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giảiđược. Chuyển dịch điện tích Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Câu 3: Cho Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X chứa 8,28 gam muối. Cho Ba(OH)2 dư vào X thì thu được 18,54 gam kết tủa. Số mol H2SO4 đã phản ứng ?

A. 0,15                          B. 0,12                               

C. 0,20                          D. 0,30

Định hướng tư duy giải:

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Giải thích tư duy:

Bài toán này đề không nói axit dư nên không thể cho Fe nhảy hết lênBài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải được. Muối gồm sắt và còn kết tủa là các hidroxit của sắt Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giảivà BaSO4. Dùng chuyển dịch điện tích từ Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giảithành Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Cho hỗn hợp A gồm x mol Fe và 0,2x mol Cu tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 1 : 3), thu được một sản phẩm khử duy nhất SO2 và dung dịch B. Số mol khí SO2 thoát ra là

A. x                               B. l,7x                                

C. 0,5y                          D. y

Định hướng tư duy giải

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Câu 2: Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Cu, Fe tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 5,6 lít SO2 sản phẩm khử duy nhất ở. Tính % theo khối lượng của Cu trong hỗn hợp là

A. 53,33%                     B. 33,33%                          

C. 43,33%                     D. 50,00%

Định hướng tư duy giải

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Câu 3: Cho 4,5 gam một kim loại R tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng dư thu được 2,24 lít hỗn hợp hai khí SO2 và H2S (đktc) có tỉ khối so với H2 là 24,5 và dung dịch X. Tìm kim loại R và khối lượng muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng

A. Al, 28,5 gam            B. Al, 34,2 gam                 

C. Fe, 28,5 gam            D. Cu, 32,0 gam

Định hướng tư duy giải

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Câu 4: Hòa tan 30 gam hỗn hợp một số kim loại vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch X và 0,15 mol SO2, 0,1 mol S và 0,005 mol H2S. Khối lượng muối tạo thành sau phản ứng là :

A. 78 g                          B. 120,24g                         

C. 44,4g                        D. 75,12g

Định hướng tư duy giải

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Câu 5: Hòa tan 23,4 gam hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4, thu được 15,12 lít khí SO2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:

A. 153,0                        B. 95,8                               

C. 88,2                          D. 75,8

Định hướng tư duy giải

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Câu 6: Cho Fe tác dụng hết vói dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và 8,28 gam muối. Biết số mol Fe bằng 37,5% số mol H2SO4 phản ứng. Khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là

A. 1,68 gam                  B. 1,12 gam                       

C. 1,08 gam                  D. 2,52 gam

Định hướng tư duy giải

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Câu 7: Hòa tan 0,1 mol Al và 0,2 mol Cu trong dung dịch H2SO4 đặc dư thu được V lít SO2 (ở 0°C, 1 atm). Giá trị của V là:

A. 3,36                          B. 4,48                               

C. 7,84                          D. 5,6

Định hướng tư duy giải

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Câu 8: Cho 5,94g Al tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 1,848 lít sản phẩm (X) có lưu huỳnh (đktc), muối sunfat và nước. Cho biết (X) là khí gì trong hai khí SO2, H2S?

A. H2S                          B. SO2                               

C. Cả hai khí                 D. S

Định hướng tư duy giải

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Câu 9: Hỗn hợp X gồm Fe và C có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Cho 8 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thì thu được V lít khí ở đktc. Giá trị của V là

A. 16,8 lít.                     B. 17,92 lít                         

C. 6,72 lít.                     D. 20,16 lít

Định hướng tư duy giải

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Câu 10: Hòa tan hoàn toàn 16,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Fe trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 0,55 mol SO2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn lượng kim loại trên thu được m gam oxit. Giá trị của m là:

A. 22,9 gam                  B. 25,1 gam                       

C. 55,2 gam                  D. 51,8 gam

Định hướng tư duy giải

Bài tập kim loại tác dụng với H2SO4 đặc, nóng có lời giải

Tải xuống

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 chọn lọc, có lời giải chi tiết hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa