Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Tải xuống

Tài liệu Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải Hóa học lớp 12 chọn lọc, có lời giải với phương pháp giải chi tiết, các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao có trong đề thi Đại học giúp học sinh ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học đạt kết quả cao.

Bài giảng: Bài toán khử oxit kim loại bằng CO, H2, C - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C

A. Phương pháp giải

+ Bài toán này thực chất rất đơn giản nếu các bạn hiểu bản chất chỉ là quá trình CO, H2… lấy oxi trong các oxit của các kim loại có tính khử trung bình Zn, Fe, Cu…)

+ Dạng toán này thường dùng định luật BTNT.

Lưu ý: Dạng toán này cũng dễ dàng kết hợp với các dạng toán khác để tạo nên những bài toán hay.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Dẫn một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 và Al2O3 rồi cho khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng 215,0 gam. Giá trị của m là

A. 217,4.                B. 219,8.                    

C. 230,0.                D. 249,0.


Định hướng tư duy giải:

 Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Giải thích tư duy:

CO cướp O của các oxit tạo thành CO2 rồi đi vào kết tủa CaCO3.

Câu 2: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao một thời gian, người ta thu được 6,72 gam hỗn hợp gồm 4 chất rắn khác nhau. Đem hòa tan hoàn toàn hỗn hợp rắn này vào dung dịch HNO3 dư tạo thành 0,448 lít khí NO (đktc). Giá trị m là:

A. 8,2                     B. 8                            

C. 7,2                     D. 6,8

Định hướng tư duy giải:

Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Giải thích tư duy:

Bài toán này thật ra là bài toán cho hỗn hợp kim loại và oxit tác dụng với axit HNO3.

Câu 3: Dùng CO dư khử hoàn toàn 10,44 gam Fe3O4 rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm khí thu được vào dung dịch Ba(OH)2 thu được 19,7 gam kết tủa và dung dịch B. Đun nóng dung dịch B thu được a gam kết tủa nữa. Giá trị của m là

A. 7,88                   B. 15,76                     

C. 6,895                 D. 11,82

Định hướng tư duy giải:

Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Giải thích tư duy:

CO có dư nên có cướp hết O trong oxit Fe3O4. Lưu ý khi đung nóng thì Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải biến thànhBài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải và khí CO2.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Dẫn một luồng khí CO qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp CuO, Fe2O3, Fe3O4 và Al2O3 rồi cho khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 15 gam kết tủa. Chất rắn còn lại trong ống sứ có khối lượng 215,0 gam. Giá trị của m là

A. 217,4.                B. 219,8.                    

C. 230,0.                D. 249,0.

Giải thích tư duy:

 Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Câu 2: Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3 (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,896.                B. 1,120.                    

C. 0,224.                D. 0,448.

Giải thích tư duy:

 Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Câu 3: Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lương dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là

A. 0,224.                B. 0,560.                    

C. 0,112.                D. 0,448.

Giải thích tư duy:

Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Câu 4: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là

A. 0,8 gam.            B. 8,3 gam.                

C. 4,0 gam.            D. 2,0 gam.

Giải thích tư duy:

Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn 20,0 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được 50,0 gam muối. Khử hoàn toàn lượng oxit đó thành kim loại ở nhiệt độ cao cần V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là

A. 2,80.                  B. 5,60.                      

C. 6,72.                  D. 8,40.

Giải thích tư duy:

Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Câu 6: Chia 47,2 gam hỗn hợp CuO, Fe2O3 và Fe3O4 thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 khử hoàn toàn bằng CO dư ở nhiệt độ cao thu được 17,2 gam 2 kim loại. Phần 2 cho tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 124,0.                B. 49,2.                      

C. 55,6.                  D. 62,0.

Giải thích tư duy:

 Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Câu 7: Cho H2 dư qua 8,14 gam hỗn hợp A gồm CuO, Al2O3 và FexOy nung nóng. Sau khi phản ứng xong, thu được 1,44g H2O và a gam chất rắn. Giá trị của a là

A. 6,70.                  B. 6,86.                      

C. 6,78.                  D. 6,80.

Giải thích tư duy:

 Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Câu 8: Khử m gam hỗn hợp X (chứa Fe3O4 và Fe2O3 có số mol bằng nhau) bằng CO trong một thời gian thu được 25,6 gam hỗn hợp chất rắn Y. Cho 1/2 hỗn hợp Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư thì thu được sản phẩm khử chỉ gồm 2 khí NO và NO2, có thể tích là 4,48 lít (ở đktc) và có tỉ khối so với H2 bằng 19. Giá trị của m là

A. 15,68.                B. 28,22.                    

C. 31,36.                D. 37,12.

Giải thích tư duy:

 Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Câu 9: Một oxit kim loại bị khử hoàn toàn cần 1,792 lít khí CO (đktc) thu được m gam kim loại R. Hòa tan hết m gam R bằng dung dịch HNO3 đặc nóng thu được 4,032 lít NO2 duy nhất (đktc). CTPT của oxit là

A. Cr2O3.               B. CrO.                      

C. Fe3O4.                D. FeO.

Giải thích tư duy:

Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Câu 10: Cho V lít hỗn hợp khí (đktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là

A. 0,224.                B. 0,112.                    

C. 0,448.                D. 0,560.

Giải thích tư duy:

Bài toán khử oxit kim loại bằng H2, CO hoặc C có lời giải

Bài giảng: Tổng hợp bài tập về kim loại - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên VietJack)

Tải xuống

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 12 chọn lọc, có lời giải chi tiết hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa